Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

L’avaluació dels cursos de postgrau propis de la Universitat de València està establerta en l'article 14 de la Normativa dels cursos de postgrau i especialització.
El procediment d’avaluació s'inicia una vegada finalitzat el curs de postgrau. Per als títols de més d’un curs acadèmic, també es passa una enquesta intermèdia a meitat dels estudis.
Es du a terme una enquesta tant als cursos de postgrau de caràcter presencial, com a la modalitat de distància, per als diferents tipus de cursos: Màster, Diploma de Postgrau, Diploma d'Especialització Professional, Certificat. Aquesta enquesta té en compte diversos processos de la titulació, com ara el pla d’estudis, organització i infraestructura, i actuació docent.
Les enquestes de satisfacció d’estudiants amb els títols oficials es fan de forma online mitjançant un enllaç web que s’envia per correu electrònic als estudiants.
El termini aproximat per omplir l’enquesta és d’un mes.
Transcorregut aquest termini, les respostes són tractades de forma totalment anònima per la Unitat de Qualitat, que és l’encarregada de processar i analitzar les dades obtingudes.