Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

Dintre dels processos de garantia interna de qualitat, és fonamental la recollida i estudi de l’opinió dels estudiants per a la millora continua dels plans d’estudi. En aquest sentit, per a les titulacions de màster es recull informació al finalitzar els estudis, i també a meitat dels estudis per aquelles titulacions de més de 75 crèdits. Les respostes són tractades de forma totalment anònima per la Unitat de Qualitat.

Per norma general, les enquestes de satisfacció d’estudiants amb el màster es duen a terme de forma online mitjançant l’Aula Virtual.

Enquestes final de màster

Les enquestes de satisfacció d’estudiants amb el màster cursat es poden emplenar una vegada finalitzada la docència del màster. El període de recollida d’informació serà d’un mes, durant febrer-març per a màsters de 75 a 90 crèdits, i durant maig per a màsters de 60 i 120 crèdits. En el moment d’activació de l’enquesta s’envia un email des d’Aula Virtual a tots els alumnes amb permisos per a emplenar l’enquesta.

Durant el període en que el qüestionari està actiu, l’estudiant pot accedir a ell desplegant l’apartat de Notícies de l’Aula Virtual:

o directament des d’aquesta web als enllaços que podeu trobar a l’apartat Qüestionaris d’aquesta mateixa secció.

De manera puntual, i per especificitats del màster, es poden establir altres procediments per a la recollida d’informació.

Enquestes intermedia

Les enquestes de satisfacció d’estudiants a meitat dels estudis de màster es duen a terme de forma online mitjançant l’Aula Virtual. El període de recollida d’informació serà durant el mes de maig. En el moment d’activació de l’enquesta s’envia un email des d’Aula Virtual a tots els alumnes amb permisos per a emplenar l’enquesta.

Durant el període en que el qüestionari està actiu, l’estudiant pot accedir a ell desplegant l’apartat de Notícies de l’Aula Virtual:

o directament des d’aquesta web als enllaços que podeu trobar a l’apartat Qüestionaris d’aquesta mateixa secció.