Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

El programa VERIFICA avalua les propostes dels plans d'estudi dels títols dissenyats d'acord amb l'Espai Europeu d' Educació Superior (EEES).
L'avaluació dels títols universitaris oficials queda regulat per:
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de desembre, de Universidades, estableix una nova estructura de les ensenyaments i títols universitaris espanyols d'acord amb els objectius establerts per a la construcció de l'EEES.
El Real Decreto 861/2010, de 2 de juliol, pel que es modifica el Real Decreto 1393/2007 , de 29 d'octubre, pel que s'estableix la ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.