Biofísica de membranas - MemBioPhys

Referencia del grupo:

GIUV2015-252

 
Descripción de la actividad investigadora:

Autoensamblado de molècules anfipàtiques de característiques lipídiques i polipeptídiques, naturals o sintètiques. Caracterització d'estructures de membrana amb interès biològic, biomèdic i biotecnològic, amb especial interès en porus i estructures de fusió i fissió. Canvis moleculars en membranes induïts per llum, naturals o sintètics. Disseny implementació i aplicacions d'interruptors moleculars en membranes.

 
Página Web:
 
Objetivos cientificotécnicos:
  • Disseny i caracterització de la interacció amb membranes lipídiques de pèptids i proteïnes amb activitat formadora de porus y remodelarora de membranas.
  • Descripció de mecanismes de formació de porus, canvis de curvatura i processos de fusió i fissió de membranes.
  • Determinants moleculars i propietats físic-químiques responsables a nivell de seqüència de de l'activitat en membranes de molècules polipeptdídicas.
  • Redisseny de molècules polipeptídiques per al control de la seva activitat.
  • Desenvolupament de nova metodologia, experimental i teòrica, per a l'estudi estructural i funcional d'activitats de membrana.
 
Líneas de investigación:
  • Diseño y síntesis de polipéptidos membranoactivos. Disseny de noves seqüències polipeptídiques amb activitat de membrana, a partir de proteïnes i pèptids nadius. Metodologías: Análisis computacional de estructuras polipeptídicas a varios niveles. Síntesis química de péptidos.
  • Caracterización biofísica de complejos polipétido-membrana en sistemas modelo. Estudi de les propietats cinètiques i termodinàmiques de complexos actius en membranes. Descripció de l'estructura dels complexos actius i dels seus mecanismes de formació. Metodologia: Espectroscoías d'infrarojos, UV-Vis, DC i fluorescència. Micorscopia de fluorescència. Nanoscopia AFM. Monocapes de Langmuir. Simulacions moleculars. Models teòrics de difusió. Anàlisi estadística.
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Víctor Armando Lórenz FonfríaDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip d'investigació
Deborah Aurora PeriniMembre UVEG-Valencia Investigador-a doctor-a UVEG Junior
Jesús Salgado BenitoMembre UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Mateo Calle VelásquezCol·laborador-a UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Predoctoral en el Ministeri