Educación y diversidad LGTBIQ+ - EDi

Referencia del grupo:

GIUV2017-390

 
Descripción de la actividad investigadora:
Des de fa dècades, les universitats han incorporat progressivament estructures de docència i investigació relacionades amb la diversitat afectivosexual i la identitat de gènere. Aquesta tendència ben aviat va ultrapassar el món anglosaxó i va arribar a altres entorns culturals, com ara Europa i Llatinoamèrica. El grup Educació i Diversitat LGTBIQ+ (EDi) pretén omplir un buit quant a estructures d´aquest tipus en la UV, en concret en l´àmbit educatiu, i, d'altra banda, es crea amb la intenció de ser un àmbit interdisciplinari d'investigació per a diverses persones que tenen en comú la preocupació pel món educatiu i la urgència de treballar (des de la investigació i la pràctica) per una escola més justa i més lliure, en la qual es reflestisca i es valore la diversitat present en les societats. Els membres del grup pertanyen a diferents àrees de coneixement vinculades a l'educació. Des de la didàctica general i les didàctiques específiques participen de la tasca formativa en els graus d'Educació Infantil i Educació Primària de la UV i d'altres universitats de l'estat, en el Curs de Postgrau en Educació Lectora i Literària en el Segle XXI (UV), el Màster de Formació del Professorat...Des de fa dècades, les universitats han incorporat progressivament estructures de docència i investigació relacionades amb la diversitat afectivosexual i la identitat de gènere. Aquesta tendència ben aviat va ultrapassar el món anglosaxó i va arribar a altres entorns culturals, com ara Europa i Llatinoamèrica. El grup Educació i Diversitat LGTBIQ+ (EDi) pretén omplir un buit quant a estructures d´aquest tipus en la UV, en concret en l´àmbit educatiu, i, d'altra banda, es crea amb la intenció de ser un àmbit interdisciplinari d'investigació per a diverses persones que tenen en comú la preocupació pel món educatiu i la urgència de treballar (des de la investigació i la pràctica) per una escola més justa i més lliure, en la qual es reflestisca i es valore la diversitat present en les societats. Els membres del grup pertanyen a diferents àrees de coneixement vinculades a l'educació. Des de la didàctica general i les didàctiques específiques participen de la tasca formativa en els graus d'Educació Infantil i Educació Primària de la UV i d'altres universitats de l'estat, en el Curs de Postgrau en Educació Lectora i Literària en el Segle XXI (UV), el Màster de Formació del Professorat (UV), el Màster d'Investigació en Didàctiques Específiques (UV) i el Màster de Psicologia de l'Educació i el Desenvolupament humà en Contextos Multiculturals (UV-UASD), aquest últim impartit en Perú i la República Dominicana. Igualment, els membres del grup dirigeixen Treballs de Final de Grau, Treballs de Final de Màster i Tesis Doctorals en el marc dels estudis esmentats.
[Leer más][Ocultar]
 
Página Web:
 
Objetivos cientificotécnicos:
 • Investigar de manera interdisciplinària en relació a la diversitat familiar, afectivosexual i de identitat de gènere en el context educatiu
 • Assessorar i realitzar activitats de formació en coordinació amb col·lectius, associacions, CEFIRE i d'altres organismes
 • Investigar els referents (literaris, audiovisuals...) dels estudiants a l'hora de conéixer i entendre el món, i la presència de la diversitat en aquests entorns
 • Promoure la producció de TFG, TFM i tesis doctorals sobre diversitat familiar, afectivosexual i de identitat de gènere en educació
 • Generar coneixement (continguts docents, intervencions en congressos, publicacions...) en relació a l'objecte d'estudi
 • Sistematitzar i organitzar els treballs que es duen a terme en la Universitat de València en relació a la diversitat LGTBIQ+ en una base de dades accessible per a la comunitat universitària i la societat
 • Promoure simposis, jornades i congressos en relació a la diversitat en el món educatiu
 • Elaborar, a partir dels resultats de recerca, propostes didàctiques en les diferents àrees de coneixement i en els diversos nivells educatius per tal de treballar de manera positiva les diversitats i les seues interseccions
 
Líneas de investigación:
 • Estudios sobre diversidad y su vinculación al mundo educativo . Estudis LGTBIQ i la seua vinculació al món educatiu, les teories Queer i Crip i les seues implicacions educatives, els canvis dels últims anys i les darreres investigacions sobre aquests temes en l'àmbit acadèmic internacional. Igualment s'interessa pels canvis que suposen les lleis d'igualtat i les seues conseqüències en l'escola, i per les idees i creences dels docents i els estudiants universitaris sobre la diversitat a l'aula.
 • La diversidad en los materiales, los espacios y las actividades de aula: propuestas didácticas. Propostes vinculades a la presència de la diversitat a les aules dels diversos nivells educatius: materials d'aula, tractament dels espais, llibres de text i altres materials escolars en relació a la presència i el tractament de la diversitat afectivosexual i la identitat de gènere, del tractament del cos i dels cossos no normatius. Estudis sobre els referents (literaris, audiovisuals...) dels estudiants a l'hora de conéixer i entendre el món, i de la presència i el tractament de la diversitat en aquests contextos.
 • Interseccionalidades: la diversidad LGTBIQ y las otras diversidades. Investigació sobre les interseccionalitats entre la diversitat LGTBIQ i d'altes factors com ara la classe social, l'exclusió, el gènere, l'ètnia, la cultura, les migracions, la diversitat funcional. Aquest línia de treball aborda la complexitat dels cossos i les vides des de la perspectiva interseccional, això és, des de la idea que estem travessats per identitats diverses que ens configuren i ens defineixen, i des de la importància d'aquesta qüestió a l'hora d'abordar la diversitat en les aules.
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Rosa Maria Pardo CoyDirector-a UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Equip d'investigació
Miquel Angel Oltra AlbiachMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Salome Carvajal RuizCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Substitut-a
Ana María Chover LafargaCol·laborador-a FLORIDA-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Anna Devis ArbonaCol·laborador-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Sandra Molines BorrásCol·laborador-a FLORIDA-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Pilar Ortega LealCol·laborador-a FLORIDA-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Sergio Paterna CrespoCol·laborador-a UVEG-Valencia Estudiant-a de doctorat de la Universitat de València
Sonia Renovell RicoCol·laborador-a FLORIDA-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Equip de Treball
Juan Landa DiestroEquip de Treball FRA-UPJV Estudiant-a de màster
Carles Navarro CarrascosaEquip de Treball UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
María Begoña Sánchez TorrejónEquip de Treball UCA-Cádiz Professor-a
Guillermo Soler QuílezEquip de Treball UA-Alicante Professor-a Associat-da