• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat de Dret

Nombre de crèdits del títol: 355,5

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 270

Matèries optatives: 6

Pràctiques externes: 13,5

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1930

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 5

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
50

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: -

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: -

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) -

Coordinador/a de la titulació Diego González Cadenas

Coordinador/a de pràctiques externes Ana Isabel Lois Caballé

Coordinador/a de mobilitat Clara Portela Sais

Interès acadèmic, científic o professional:

El doble grau en Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració Pública proporciona la formació, els coneixements i la metodologia necessaris en ambdós camps. D'una banda ofereix una formació jurídica bàsica i forma professionals capaços de defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes dins la societat. Pel que fa a Ciències Polítiques, aquest grau proporciona una formació plurisdisciplinària que combina coneixements teòrics i instruments pràctics de diferents camps d'estudi com ara la ciència política, el dret, la història, l'economia, la sociologia, etc.

Informacions pràctiques:

Els estudiants cursen el grau en Dret amb l'itinerari Polítiques Públiques. La planificació d'aquests estudis permet obtenir els graus en Dret i en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública en cinc cursos. En cas que s'abandone el programa de doble titulació i es vulga continuar amb un dels dos graus, l'estudiantat pot triar en quin dels dos continua.