• Consulta l'oferta de graus
  • CT1: Mòdul: Pràctiques titulades i treball fi de grau. - Organitzar i gestionar el funcionament d'una oficina de farmàcia.
  • CT2: Mòdul: Pràctiques titulades i treball fi de grau. - Conèixer el funcionament i la gestió d'un servei de farmàcia hospitalària o d'atenció primària, inclent-hi el personal que hi està adscrit.
  • CT3: Mòdul: Pràctiques titulades i treball fi de grau. - Gestionar els medicaments.
  • CT4: Mòdul: Pràctiques titulades i treball fi de grau. - Conservació, custòdia, dispensació i distribució racional dels medicaments i altres productes farmacèutics.
  • CT5: Mòdul: Pràctiques titulades i treball fi de grau. - Elaborar fórmules magistrals i preparats oficinals.
  • CT6: Mòdul: Pràctiques titulades i treball fi de grau. - Proporcionar atenció farmacèutica als pacients.
  • CT7: Mòdul: Pràctiques titulades i treball fi de grau. - Realitzar farmacovigilància.
  • CT8: Mòdul: Pràctiques titulades i treball fi de grau. - Realitzar la facturació d'una oficina de farmàcia, si escau.
  • CT9: Mòdul: Pràctiques titulades i treball fi de grau. - Presentació i defensa davant el tribunal universitari d'un projecte fi de grau, consistent en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides.