• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: Sanchis Llopis, Jordi
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 24, Formació bàsica: 36.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35477 Grec I 6 Formació bàsica Veure fitxa
35447 Introducció a la història de Grècia i Roma 6 Formació bàsica Veure fitxa
35663 Llatí 1 6 Formació bàsica Veure fitxa
35661 Llengua catalana 6 Formació bàsica Veure fitxa
35660 Norma i ús correcte de l'espanyol 6 Formació bàsica Veure fitxa
35664 Teoria de la literatura 6 Formació bàsica Veure fitxa
35448 Grec II 6 Obligatori Veure fitxa
35469 Introducció a la filologia clàssica. 6 Obligatori Veure fitxa
35458 Llatí II 6 Obligatori Veure fitxa
35468 Religió i mitologia grecoromana. 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Hernández Pérez, Ricardo
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Optatiu: 12, Formació bàsica: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35480 Introducció a la filosofia antiga 6 Formació bàsica Veure fitxa
35665 Lingüística 6 Formació bàsica Veure fitxa
35449 Grec III 6 Obligatori Veure fitxa
35450 Grec IV 6 Obligatori Veure fitxa
35459 Llatí III 6 Obligatori Veure fitxa
35460 Llatí IV 6 Obligatori Veure fitxa
35455 Literatura grega I 6 Obligatori Veure fitxa
35465 Literatura llatina I 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

3r curs

Coordinació: Labiano Ilundain, Mikel
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35451 Grec V 6 Obligatori Veure fitxa
35452 Grec VI 6 Obligatori Veure fitxa
35461 Llatí V 6 Obligatori Veure fitxa
35462 Llatí VI 6 Obligatori Veure fitxa
35457 Lingüística grega I 6 Obligatori Veure fitxa
35467 Lingüística llatina I 6 Obligatori Veure fitxa
35456 Literatura grega II 6 Obligatori Veure fitxa
35466 Literatura llatina II 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

4t curs

Coordinació: Grau Codina, Ferran
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36544 Comentari lingüístic de textos grecs i llatins 6 Obligatori Veure fitxa
35453 Grec VII 6 Obligatori Veure fitxa
35454 Grec VIII 6 Obligatori Veure fitxa
35463 Llatí VII 6 Obligatori Veure fitxa
35464 Llatí VIII 6 Obligatori Veure fitxa
35470 Lingüística indoeuropea. 6 Obligatori Veure fitxa
36545 Treball Fi de Grau Filologia Clàssica 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35747 Comunicació oral formal en llengua catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35322 Desenvolupaments recents en lingüística 6 Optatiu Veure fitxa
35323 Desenvolupaments recents en teoria de la literatura 6 Optatiu Veure fitxa
35744 Fonètica i fonologia espanyoles 6 Optatiu Veure fitxa
35500 Història de la llengua grega 6 Optatiu Veure fitxa
35503 Història de la llengua llatina 6 Optatiu Veure fitxa
35779 Introducció a la llengua japonesa 6 Optatiu Veure fitxa
35740 Introducció a la literatura anglesa 6 Optatiu Veure fitxa
35743 Lectures espanyoles contemporànies 6 Optatiu Veure fitxa
35746 Lectures hispanoamericanes contemporànies 6 Optatiu Veure fitxa
35794 Llegir els clàssics espanyols 6 Optatiu Veure fitxa
35730 Llengua alemanya 1 6 Optatiu Veure fitxa
35752 Llengua alemanya 2 6 Optatiu Veure fitxa
35753 Llengua alemanya 3 6 Optatiu Veure fitxa
35754 Llengua alemanya 4 6 Optatiu Veure fitxa
35733 Llengua àrab 1 6 Optatiu Veure fitxa
35757 Llengua àrab 2 6 Optatiu Veure fitxa
35758 Llengua àrab 3 6 Optatiu Veure fitxa
35759 Llengua àrab 4 6 Optatiu Veure fitxa
35734 Llengua xinesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35777 Llengua xinesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35778 Llengua xinesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35731 Llengua francesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35762 Llengua francesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35763 Llengua francesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35764 Llengua francesa 4 6 Optatiu Veure fitxa
35735 Llengua anglesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35737 Llengua anglesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35738 Llengua anglesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35739 Llengua anglesa 4 6 Optatiu Veure fitxa
35732 Llengua italiana 1 6 Optatiu Veure fitxa
35767 Llengua italiana 2 6 Optatiu Veure fitxa
35768 Llengua italiana 3 6 Optatiu Veure fitxa
35769 Llengua italiana 4 6 Optatiu Veure fitxa
35736 Llengua portuguesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35772 Llengua portuguesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35773 Llengua portuguesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35774 Llengua portuguesa 4 6 Optatiu Veure fitxa
35438 Llengua russa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35439 Llengua basca 1 6 Optatiu Veure fitxa
35499 Lingüística grega II 6 Optatiu Veure fitxa
35502 Lingüística llatina II 6 Optatiu Veure fitxa
35793 Literatura catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35751 Literatura catalana contemporània 6 Optatiu Veure fitxa
35750 Literatura catalana medieval i moderna 6 Optatiu Veure fitxa
35741 Literatura dels EUA 1: dels orígens al segle XIX 6 Optatiu Veure fitxa
35471 Literatura grega III 6 Optatiu Veure fitxa
35501 Literatura llatina III 6 Optatiu Veure fitxa
35426 Literatura basca 6 Optatiu Veure fitxa
35755 Literatura i cultura en llengua alemanya 1 6 Optatiu Veure fitxa
35756 Literatura i cultura en llengua alemanya 2 6 Optatiu Veure fitxa
35760 Literatura i cultura en llengua àrab 1 6 Optatiu Veure fitxa
35761 Literatura i cultura en llengua àrab 2 6 Optatiu Veure fitxa
35765 Literatura i cultura en llengua francesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35766 Literatura i cultura en llengua francesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35770 Literatura i cultura en llengua italiana 1 6 Optatiu Veure fitxa
35771 Literatura i cultura en llengua italiana 2 6 Optatiu Veure fitxa
35775 Literatura i cultura en llengua portuguesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35776 Literatura i cultura en llengua portuguesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35786 Literatura (2a llengua): alemanya 6 Optatiu Veure fitxa
35787 Literatura (2a llengua): àrab 6 Optatiu Veure fitxa
35788 Literatura (2a llengua): francesa 6 Optatiu Veure fitxa
35790 Literatura (2a llengua): anglesa 6 Optatiu Veure fitxa
35789 Literatura (2a llengua): italiana 6 Optatiu Veure fitxa
35791 Literatura (2a llengua): portuguesa 6 Optatiu Veure fitxa
35792 Literatures de l'Àsia oriental I 6 Optatiu Veure fitxa
35780 Literatures de l'Àsia Oriental 2 6 Optatiu Veure fitxa
35425 Literatures eslaves 6 Optatiu Veure fitxa
35749 Morfologia catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35742 Morfologia espanyola 6 Optatiu Veure fitxa
35474 Pràctiques externes 6 Optatiu Veure fitxa
35748 Sintaxi catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35745 Sintaxi espanyola 6 Optatiu Veure fitxa
35781 Tipologia lingüística de les llengües de l'Àsia oriental 6 Optatiu Veure fitxa