• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: Cubo Ugarte, Óscar
Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33248 Art i corrents estètics contemporanis 6 Formació bàsica Veure fitxa
33251 Història 6 Formació bàsica Veure fitxa
33256 Incorporació als estudis de filosofia 6 Formació bàsica Veure fitxa
33249 Introducció a l'ètica 6 Formació bàsica Veure fitxa
33250 Introducció a la filosofia 6 Formació bàsica Veure fitxa
33253 Introducció al grec filosòfic 6 Formació bàsica Veure fitxa
33257 Pensament crític 6 Formació bàsica Veure fitxa
33255 Pensament del pròxim orient 6 Formació bàsica Veure fitxa
33254 Problemes i corrents contemporanis en educació 6 Formació bàsica Veure fitxa
33252 Textos filosòfics en llengua anglesa 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Bou Moliner, Félix
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33258 Antropologia I 6 Obligatori Veure fitxa
33259 Antropologia II 6 Obligatori Veure fitxa
33260 Estètica i filosofia de les arts I 6 Obligatori Veure fitxa
33261 Estètica i filosofia de les arts II 6 Obligatori Veure fitxa
33262 Filosofia moral i ètiques aplicades I 6 Obligatori Veure fitxa
33263 Filosofia moral i ètiques aplicades II 6 Obligatori Veure fitxa
33264 Història de la filosofia antiga I 6 Obligatori Veure fitxa
33265 Història de la filosofia antiga II 6 Obligatori Veure fitxa
33270 Lògica 6 Obligatori Veure fitxa
33271 Lògica i teoria de l'argumentació 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Herreras Maldonado, Enrique
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33272 Filosofia de la ciència I 6 Obligatori Veure fitxa
33273 Filosofia de la ciència II 6 Obligatori Veure fitxa
33274 Filosofia política i social I 6 Obligatori Veure fitxa
33275 Filosofia política i social II 6 Obligatori Veure fitxa
33266 Història de la filosofia moderna I 6 Obligatori Veure fitxa
33267 Història de la filosofia moderna II 6 Obligatori Veure fitxa
33276 Teoria del coneixement I 6 Obligatori Veure fitxa
33277 Teoria del coneixement II 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

4t curs

Coordinació: Tejedor Palau, Asunción
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33268 Corrents actuals de la filosofia I 6 Obligatori Veure fitxa
33269 Corrents actuals de la filosofia II 6 Obligatori Veure fitxa
33278 Filosofia del llenguatge I 6 Obligatori Veure fitxa
33279 Filosofia del llenguatge II 6 Obligatori Veure fitxa
33280 Metafísica I 6 Obligatori Veure fitxa
33281 Metafísica II 6 Obligatori Veure fitxa
33282 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33283 Bioètica i ètica ecològica 6 Optatiu Veure fitxa
33284 Epistemologies alternatives i radicals 6 Optatiu Veure fitxa
33285 Estètica i modernitat 6 Optatiu Veure fitxa
33286 Filosofia de la història 6 Optatiu Veure fitxa
33287 Filosofia i intel·ligència artificial 6 Optatiu Veure fitxa
33288 Filosofia i ciència contemporània 6 Optatiu Veure fitxa
33289 Història de la filosofia espanyola 6 Optatiu Veure fitxa
33290 Història de la filosofia medieval 6 Optatiu Veure fitxa
33291 Pràctiques externes 6 Optatiu Veure fitxa
33292 Problemes de l'antropologia 6 Optatiu Veure fitxa
33293 Problemes de la metafísica 6 Optatiu Veure fitxa
33294 Problemes de la teoria del coneixement 6 Optatiu Veure fitxa
33295 Teories de la llibertat 6 Optatiu Veure fitxa