• Consulta l'oferta de graus

Adaptació a graus

Si ja tens el títol de diplomat/ada o enginyer/a tècnic

En algunes titulacions s'ofereix la possibilitat de realitzar un Curs d'Adaptació per a obtenir el corresponent títol de grau.
És una agrupació d'assignatures que aporten la formació addicional necessària per a poder expedir el títol de grau als diplomats/diplomades o enginyers/enginyeres tècnics que hagen finalitzat els estudis segons plans anteriors, a fi de poder atorgar el títol de grau corresponent.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Diplomat en Fisioteràpia pla 1993

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Anatomia del Aparell Locomotor i Neuroanatomia i Esplancnologia Troncal Formació bàsica Anatomia Humana I
Cinesiologia i Neuroanatomia i Esplancnologia Pràctica Troncal Formació bàsica Anatomia humana II
Exploració en Algunes Funcions Orgàniques Troncal Formació bàsica Fisiologia humana
Fisiologia Gneral i Cel·lular. Estructura i Funció de les Biomolècules Troncal    
Les Grans Funcions Corporals: Mecanismes i Regulació Troncal    
Psicologia Social de la Invalidesa i la Incapacitat i dee les seues Cures Troncal Formació bàsica Psicologia de la discapacitat
Patologia General: Mecanismes Generals de la Malaltia Troncal Formació bàsica Patologia general
Patologia de l'Aparell Locomotor Troncal Formació bàsica Patologia i enfocament terapèutic de l'aparell locomotor
Patologia del Aparell Locomotor (Pràctic) Troncal    
Teràpies Afins i Associades amb la Fisioteràpia Troncal    
Teràpies Afins i Associades amb la Fisioteràpia (Pràctic) Troncal    
Afeccions del Sistema Nerviós Troncal Formació bàsica Afeccions i enfocament terapèutic del sistema nerviós
Afeccions del Sistema Nerviós (Pràctic) Troncal    
Patologia Respiratòria i Cardiocirculatòria Troncal Formació bàsica Patologia i enfocament terapèutic del sistema respiratori i cardiovascular
Patologia Respiratoria i Cardiocirculatoria (Pràctic) Troncal    
Cinesiteràpia Troncal Formació bàsica Biomecànica i física aplicada
Cinsiteràpia (Pràctic) Troncal Obligatori Valoració en fisioteràpia I
Electroteràpia. Termoteràpia i Hidroteràpia Troncal Obligatori Procediments generals d'intervenció en fisioteràpia I
Electroterapia, Termoteràpia i Hidroteràpia (Pràctic) Troncal Obligatori Procediments generals d'intervenció en fisioteràpia II
    Obligatori Cinesiteràpia
Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor Troncal Obligatori Fisioteràpia de l'aparell locomotor
Fisipoteràpia de l'Aparell Locomotor (Pràctic) Troncal Obligatori Fisioteràpia en especialitats clíniques I
Fisioteràpia Respiratòria i Cardiovascular Troncal Obligatori Fisioteràpia respiratòria
Fisioteràpia Respiratòria i Cardiovascular (Pràctic) Troncal Obligatori Fisioteràpia cardiocirculatòria
Tècniques Fisioteràpiques en les Afeccions del Sistema Nerviós Central(Pràctic) Troncal Obligatori Fisioteràpia del sistema nerviós
Tècniques Fisioteràpiques en les Afeccions del Sistema Nerviós Perifèric i Malalties Neuromusculars Troncal Obligatori Fisioteràpia en especialitats clíniques II
Tractament Fisioterapèutic en les Lesions del Sistema Nerviós Central Troncal Obligatori Fisioteràpia en especialitats clíniques III
Tractament Fisioteràpic en les Lesions del Sistema Nerviós Perifèric iMalalties Neuromusculars Troncal Obligatori Fisioteràpia en especialitats clíniques IV
Legislació Sanitària Troncal Obligatori Administració, deontologia i legislació de la professió
Legislació Sanitària (Pràctic) Troncal    
Salut Pública per a Fisioterapeutes Troncal Obligatori Fisioteràpia comunitària i salut pública
Modulo 'A' Troncal Obligatori Pràcticum clínic I
Modulo 'B' Troncal Obligatori Teràpia osteopàtica
Modulo 'C' Troncal Obligatori Anglès tècnic
Modulo 'D' Troncal Obligatori Pràcticum clínic II
Alimentació i Nutrició en Fisioteràpia Optatiu Optatiu Nutrició en fisioteràpia
Alimentació i Nutrició en Fisioteràpia (Pràctic) Optatiu    
Preparació Física Optatiu Optatiu Preparació física aplicada a la fisioteràpia
Preparació Física (Pràctic) Optatiu    
Fisioteràpia Esportiva Optatiu Optatiu Fisioteràpia de l'esport
Fisioteràpia Esportiva (Pràctic) Optatiu    
Entrenament en Habilitats Socials Optatiu Optatiu Habilitats socials per a fisioterapeutes
Habilitats Socials per a Professionals de la Salut Optatiu    
Tècniques de Primers Auxilis per a Fisioterapeutes Optatiu Optatiu Tècniques de primers auxilis per a fisioterapeutes
Tècniques de Primers Auxilis per a Fisioterapeutes (Pràctic) Optatiu    
Musicoteràpia Optatiu Optatiu Musicoteràpia
Musicoteràpia (Pràctic) Optatiu    

Diplomat en Fisioteràpia 99

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Psicologia Social de la Invalidesa i la Incapacitat Troncal Formació bàsica Psicologia de la discapacitat
Estades Clíniques I Troncal Obligatori Pràcticum clínic I
Estades Clíniques II Troncal Obligatori Teràpia osteopàtica
Estades Clíniques III Troncal Obligatori Anglès tècnic
Estades Clíniques IV Troncal Obligatori Pràcticum clínic II
Anatomia Humana I Troncal Formació bàsica Anatomia Humana I
Anatomia Humana II Troncal Formació bàsica Anatomia humana II
Fisiologia Troncal Formació bàsica Fisiologia humana
Fisioteràpia General: Cinesiteràpia Troncal Obligatori Cinesiteràpia
Fisioteràpia General: Electroteràpia Troncal Obligatori Procediments generals d'intervenció en fisioteràpia I
Fisioteràpia General, Hidroteràpia, Termoteràpia Troncal Obligatori Procediments generals d'intervenció en fisioteràpia II
Fisioteràpia General: Valoració Troncal Obligatori Valoració en fisioteràpia I
Salut Pública i Legislació Sanitària Troncal Obligatori Administració, deontologia i legislació de la professió
    Obligatori Fisioteràpia comunitària i salut pública
Patologia General: Mecanismes Generals Troncal Formació bàsica Patologia general
Afeccions del Sistema Nerviós Troncal Formació bàsica Afeccions i enfocament terapèutic del sistema nerviós
Patologia de l'Aparell Locomotor Troncal Formació bàsica Patologia i enfocament terapèutic de l'aparell locomotor
Patologia Respiratòria i Cardiocirculatòria Troncal Formació bàsica Patologia i enfocament terapèutic del sistema respiratori i cardiovascular
Bases Físiques de la Fisioteràpia Obligatori Formació bàsica Biomecànica i física aplicada
Fisioteràpia Cardiocirculatòria Troncal Obligatori Fisioteràpia cardiocirculatòria
Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor I Troncal Obligatori Fisioteràpia de l'aparell locomotor
Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor II Troncal Obligatori Fisioteràpia en especialitats clíniques I
Fisioteràpia Respiratòria Troncal Obligatori Fisioteràpia respiratòria
Tractament Fisioteràpic en les Lesions del Sistema Nerviós Perifèric iMalalties Musculars Troncal Obligatori Fisioteràpia del sistema nerviós
Tractament Fisioteràpic en les Lesions del Sistema Nerviós Central I Troncal Obligatori Fisioteràpia en especialitats clíniques II
Tractament Fisioteràpic Sistema Nerviós Central II Troncal Obligatori Fisioteràpia en especialitats clíniques III
    Obligatori Fisioteràpia en especialitats clíniques IV
Nutrició en Fisioteràpia Optatiu Optatiu Nutrició en fisioteràpia
Preparació Física Optatiu Optatiu Preparació física aplicada a la fisioteràpia
Entrenament en Competències Socials Optatiu Optatiu Habilitats socials per a fisioterapeutes
Fisioterapia de l'Esport Optatiu Optatiu Fisioteràpia de l'esport
Tècniques de Primers Auxilis per a Fisioterapeutes Optatiu Optatiu Tècniques de primers auxilis per a fisioterapeutes
Musicoteràpia Optatiu Optatiu Musicoteràpia
Història de la Fisioteràpia Optatiu Obligatori Coneixement i història de la fisioteràpia