University of Valencia logo Logo University of  Valencia Logo del portal

  • Estudiants de la Universitat de València

La Delegació d'Estudiants va ser creada l'any 2002 per acord de la Junta de Govern com a conseqüència de l'entrada en vigor de la LOU, la Delegació d'Estudiants assumeix les funcions i competències de l'antic Vicerectorat d'Estudiants de la Universitat de València.

La Delegació de la Rectora per a Estudiants articula les polítiques d'associacionisme, dinamització socio-cultural, participació i informació de l’estudiantat de la Universitat de València.


Aquestes tasques es duen a terme a través del Sedi ( Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants) que té per objectiu prestar serveis d’assessorament, d’informació, de dinamització i de formació als estudiants i estudiantes de la Universitat de València i als futurs universitaris, així com a d’altres col·lectius vinculats al món de l’educació, repartint les seues tasques en tres grans àrees:

  • Àrea de Difusió i Publicacions: elabora i difon informació d’interès universitari en diferents suports com ara la Guia de graus i accés i la Guia de postgraus; edita la revista FUTURA i gestiona programes i accions de difusió de l’oferta d’estudis de la Universitat com el programa Conèixer.
  • Àrea d’Informació i Orientació: ofereix atenció personalitzada a les oficines dels tres campus; coordina les assessories d’Orientació Personal i Jurídica (conflictes acadèmics, vivenda, etc.) i assessora en matèria d’accés a la universitat i estudis superiors. També coordina el programa Mentors, tutoria entre iguals.
  • Àrea de Participació, Dinamització i Formació: gestiona ajudes i programes de suport als estudiants; promociona la participació, l’associacionisme i el voluntariat; promou convocatòries culturals, organitza la Benvinguda de la Universitat i gestiona programes de formació com ara La Nau dels Estudiants-.
 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy