University of Valencia logo Logo University of  Valencia Logo del portal

Provetes de laboratori

Del 10 de febrer al 2 de març de 2021 estarà obert el termini per participar en la convocatòria d’Ajudes per a la col·laboració en la investigació 2020-2021, convocades pel Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística. Enguany, s’ha augmentat l’import global, que ascendirà a 60.000 euros, i la col·laboració es pot desenvolupar, a més dels departaments, als instituts (propis, interuniversitaris i mixtes) i a les Estructures de Recerca Interdisciplinar (ERI) de la Universitat de València.

Aquestes beques, que gestiona el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi), són equivalents a les anteriors Ajudes d’iniciació a la investigació i permeten a l’estudiantat beneficiari iniciar-se en tasques d’investigació vinculades amb els seus estudis, formar-se en competències pròpies de la investigació i facilitar la futura orientació professional i/o investigadora. Hi pot participar l’estudiantat que acaba els estudis de grau o que estiga cursant primer curs de màsters universitaris oficials a la Universitat durant el curs 2020-2021.