Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

Aquesta funcionalitat només estarà disponible per a els/les administradors/es. Permetrà la creació, edició o esborrat dels grups.
Una vegada indicats el nom del grup en tots dos idiomes, la unitat a la qual pertany, l'àmbit, la URL, si està o no actiu i si és receptor d'instàncies internes i/o generals, es pot crear el llistat de membres del grup.
Estat Actiu/no actiu: Un grup pot ser desactivat en qualsevol moment, sense necessitat de ser esborrat. Si un grup es desactiva, no rebrà missatges des de cap origen.
URL/enllaç: per cada circuit/grup es podrà definir una URL o enllaç que normalment referenciarà a seccions de la pàgina web de la Unitat. En elles s'haurà d'explicar detalladament per a què s'ha d'utilitzar eixe circuit i quina documentació i amb quin format haurà d'adjuntar-se en el missatge (si és un circuit entre Unitats) o en la sol·licitud de la instància general o interna si és un circuit de tipus persona (s'haurà de retallar l'enllaç per mitjà de la utilitat links.uv.es).
Disponible per a instància general: un grup pot ser configurat perquè siga receptor d'instàncies generals. Això permetrà al personal extern a la Universitat de València que envie directament missatges al grup mitjançant el tràmit "Instància general" (EXPSOLP2U) d'ENTREU.
Disponible per a instància interna: un grup pot ser configurat perquè siga receptor d'instàncies internes. Això permetrà al personal vinculat a la Universitat de València iniciar procediments interns gestionats pel grup de la unitat mitjançant el tràmit "Instància internal" (PERS2UNIT) de ENTREU.
Recepció directa d'instàncies generals: Si el grup està configurat perquè puga recepcionar instàncies generals, pot indicar a més si vol que aquestes sol·licituds li arriben directament al grup. Si aquesta opció està desactivada, els missatges s'enviaran en primera instància a l'Oficina de Registre General i des d'ací li ho reexpediran al grup.
Membres del grup: Per a completar la definició del grup cal determinar quines persones de la Unitat gestionaran el mateix. 

Hi ha dues condicions que han de complir-se per a poder crear el nou grup:

  • Totes les dades han d'estar emplenats
  • El grup ha de tindre com a mínim un membre