Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

En la unitat es revisarà la sol·licitud, la documentació i s'avançarà de fase com corresponga. Al llarg de la tramitació es podran generar informes, realitzar notificacions o comunicacions i finalment es generarà una resolució signada o no per la direcció o un segell d'òrgan i es remetrà a la persona sol·licitant.
Les persones de la unitat aniran avançant l'expedient per les diferents fases del tràmit.
Depenent de la fase en la qual ens trobem podem transitar a les unes o les altres.
Podrem avançar de fase pujant algun document perquè se signe des del portasignatures per la persona adequada de direcció.
Quan es realitze la mateixa, apareixerà el document en l'expedient dins de la secció de documents i es podrà utilitzar per al que s'estime oportú.
El gestor anirà avançant les fases a mesura que vaja avançant en la tramitació d'aquest. Qualsevol acció es reflectirà en 'el meu lloc personal' del ciutadà que va realitzar la sol·licitud i en l'estat del missatge.

Podrà realitzar:

  • Accedir a la sol·licitud del ciutadà.
  • Modificar algun camp de la sol·licitud per a realitzar correccions.
  • Accedir a la documentació adjuntada pel ciutadà en la sol·licitud inicial, en resposta notificacions o adjuntada posteriorment pel ciutadà amb l'opció habilitada en Seu Electrònica per a això.
  • Avançar de fase.
  • Avançar de fase pujant document a signar al portafirmes.
  • Realitzar i gestionar les notificacions.
  • Realitzar i gestionar les notificacions amb pujada prèvia de document a la signatura.
  • Adjuntar documentació o informes a l'expedient.
  • Veure l'historial de l'expedient.
  • Realitzar anotacions per a altres gestors que gestionen en algun moment el tràmit.


La fi de la tramitació serà arribar a una de les fases finals, en aquest cas comú, fase 31 - resolució expresa. La unitat de gestió pot donar per conclòs el procediment portant-lo a una fase final. Normalment es realitza realitzant una notificació amb una resolució sobre el procediment. La resolució podrà haver sigut generada en un altre sistema com doc pdf signat o generada. Les fases finals es marquen amb * i sempre generen un document resolució a enviar a la persona sol·licitant. Pot ser necessària la signatura de mateix o no. El sistema sempre signarà la notificació (encara que no la resolució que conté).
S'ha de tindre en compte també que és possible que s'haja produït un enviament a un destinatari incorrecte. O que no siga adequada la sol·licitud per a la tramitació seleccionada. Si això és així haurà d'avançar l'expedient electrònic associat a ANUL·LAT i enviar una resolució advertint d'això a la persona sol·licitant. Una altra opció seria redirigir el missatge cap a la unitat funcional correcta.
Avançar a anul·lat, és una fase final de l'expedient.