Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

GEISER és el servei de registre d'E/S oferit pel núvol de serveis de l'Administració General de l'Estat per a la integració digital de l'administració electrònica sobrevinguda després de l'entrada en vigor de les lleis 39/2015 i 40/2015.

GEISER recolza principalment sobre altres dos serveis: DIR3 i SIR.

  1. D'una part el Servei de Directori DIR3 que proporciona una descomposició orgànica de les unitats de cada organisme de l'administració. La Universitat disposa d'una sèrie d'oficines que donen servei de registre a les seues unitats o òrgans de gestió. Tots ells s'han donat d'alta en DIR3.
  2. D'una altra una connectivitat a nivell estatal, mitjançant el Sistema d'Interconnexió de Registres SIR, que permet connectar de manera efectiva tot tipus d'administracions: local, autonòmica i estatal amb la resta d'administracions o entitats de dret públic.

GEISER permet la integració amb altres aplicacions a través d'un servei telemàtic denominat GEISER REGECO.

En la Universitat s'han integrat de moment:

Seu Electrònica –  LA SEU – genera anotacions d'entrada i sortida per l'Oficina Telemàtica.
Valisa Electrònica - genera anotacions d'entrada i sortida per l'Oficina associada a la destinació o origen del missatge.


OFICINES DE REGISTRE DE LA UNIVERSITAT

Cada campus de la Universitat de València té una sèrie d'oficines que donen servei, al seu torn, a una sèrie d'unitats o serveis pròxims geogràficament. 

S'han definit 24 oficines de registre:

1 Oficina Principal: Registre General a Blasco Ibáñez

22 Oficines auxiliars físiques:
7  al Campus Burjassot-Paterna
8  al Campus de Blasco Ibáñez
6 al Campus de Tarongers
1 al Campus d'Ontinyent

1 Oficina auxiliar de Registre Telemàtic

L'Oficina de Registre Telemàtica és la utilitzada per la SEU. Aquesta registra d'entrada totes les sol·licituds i de sortida totes les resolucions.

Definicions prèvies per a entendre GEISER