• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Dobles Títols Facultat de Dret - Facultat d'Economia

Web específica del grau: https://ir.uv.es/7g0lQ20

Nombre de crèdits del títol: 373,5

Matèries formació bàsica: 69

Matèries obligatòries: 280,5

Matèries optatives: ------

Pràctiques externes: 12

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1933

Tipus d'ensenyament: ------

Cursos: 5

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
50

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Advocacia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: ------

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Dolores Forés Conchell (E)/ Francisco Javier Palao Gil (D)/ Rafael Marimón Durá (D)/ Rosario Serra Cristobal (D)

Coordinador/a de la titulació Salvador Gil Pareja (E)/ Jesús Olavarría Iglesia (D)

Coordinador/a de pràctiques externes Ana Isabel Lois Caballé

Coordinador/a de mobilitat Adriana Alventosa Baños

Interès acadèmic, científic o professional:

El programa de Doble Grau en Dret-Economia va dirigit a estudiants que vulguen obtindre una formació competitiva dins dels diferents àmbits jurídics i económics, a nivell nacional i internacional.

El principal objectiu és formar professionals amb les competències necessàries per a ocupar responsabilitats en sectors regulats, sotmesos a regles específiques jurídiques i económiques que no es poden prendre sense considerar els dos vessants. 

Inspectors de Finances, interventors o tècnics comercials de l'Estat, o els tècnics d'organismes reguladors, entre altres, han de reunir una sòlida formació conjunta en aquestes árees.

Informacions pràctiques:

La planificació d’aquests estudis permet obtenir els grau en Dret i en Economia en un total de cinc cursos.
En cas que s’abandone el programa de doble titulació i es vulga continuar amb un dels dos graus, l’estudiantat pot triar en quin dels dos continua.