• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat de Dret

Web específica del grau: www.uv.es/graus/criminologia

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 129

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: 15

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1302

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
100

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Detectiu Privat amb menció d'investigació privada

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS estudiants temps parcial/ 60 ECTS estudiants temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Francisco Javier Palao Gilr/ Rafael Marimón Durá/ Javier Guardiola García

Coordinador/a de la titulació Tàlia González Collantes

Coordinador/a de pràctiques externes Ana Isabel Lois Caballé

Coordinador/a de mobilitat Asunción Colás Turégano

Interès acadèmic, científic o professional:

Els estudis de Criminologia tenen per objectiu general la formació de professionals que donen resposta a les necessitats socials de seguretat i de prevenció i control de la delinqüència. Així, el grau proporciona les eines teòriques i pràctiques necessàries per analitzar la realitat criminal des d’una perspectiva interdisciplinària i alhora integradora (dret, sociologia, psicologia, etc.). Això facilita els instruments per contribuir a la lluita contra el crim des del respecte al marc jurídic establert i des de la confiança en les polítiques socials destinades a prevenir la delinqüència i minimitzar-ne els efectes.

Informacions pràctiques:

El grau en Criminologia inclou 30 crèdits optatius que l'alumnat pot triar lliurement entre l'oferta d'assignatures optatives. Si es vol obtenir una de les tres mencions ofertes, cal cursar les assignatures optatives assignades a la menció corresponent: Menció en Criminologia Aplicada, Menció en Detectiu Privat/Detectiva Privada i Menció en Seguretat Pública. Aquest grau habilita per exercir la professió de detectiu privat/detectiva privada si es cursen les assignatures optatives corresponents. Hi ha diversos perfils de l'administració pública que inclouen com a mèrit d'accés estar en possessió del títol de Criminologia, sobretot en l'administració de justícia i els cossos i forces de seguretat. Hi ha la possibilitat d'obtenir el doble grau en Criminologia i Dret. Per als que prefereixen estudiar a temps parcial, es proposa una seqüenciació en 14 quadrimestres amb una mitjana de 30 crèdits per curs i un total de 7 anys per a l'obtenció del grau.