University of Valencia logo Logo Analysis and Planning Service Logo del portal

Amb aquesta enquesta es pretén conèixer la vostra opinió sobre la qualitat del Recull de Dades de la Universitat de València. Així mateix, podeu fer-nos arribar altres qüestions que considereu oportunes.

Us agraïm de bestreta la vostra col·laboració, que ens serà de gran utilitat per a poder millorar, entre tots, aquesta publicació.

Enquesta d'opinió

Identifiqueu el col·lectiu d'usuari al que pertanyeu:

Puntueu d'1 a 5 segons el vostre grau d'acord (1: Totalment en desacord ... 5: Totalment d'acord)

Valoració del Recull 1 2 3 4 5
1. Considereu suficient la informació publicada?
2. Us ha resultat útil aquest anuari?
3. Heu trobat la informació desitjada amb facilitat?
4. La qualitat de la presentació de les dades és adequada?
5. Us sembla fiable la informació obtinguda?
6. Recomanaríeu aquesta publicació?
7. Globalment, considereu d'interès aquesta publicació

Altres qüestions

Dades de contacte (opcional)

Adreça electrònica: