University of Valencia logo Logo del portal

  • CGT

 ORDRE DEL DIA MESA NEGOCIADORA 12/04/2017

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior. ACTA. DOCUMENT 1. DOCUMENT 2. DOCUMENT 3.

  2. Aprovació, si escau, de la Proposta de Modificació del Reglament de Selecció del Personal Docent e Investigador de la Universitat de València. DOCUMENT.

  3. Regulació de la dedicació docent del PDI a temps complet de la Universitat de València (Proposta de substitució de l’acord del Consell de Govern 112/2017 de 8 de juny). DOCUMENT 1. DOCUMENT 2.

  4. Oferta d’Ocupació Pública del Personal d’administració i serveis per a l’any 2017. DOCUMENT.

  5. Modificació RLT 1/2017. DOCUMENT.

  6. Proposta de reducció de la jornada laboral per al Personal d’administració i serveis major de 60 anys, presentada per STEPV. DOCUMENT.

  7. Torn obert de paraules.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy