University of Valencia logo Logo Faculty of Economics Logo del portal

El projecte d'innovació educativa “Projecte Ética: Formant professionals amb ètica”, es va engegar el curs 2016-2017 per iniciativa de l'equip deganal de la Facultat d’Economia.

L'objectiu del projecte és crear consciència de la importància de la dimensió ètica en l'àmbit de l'economia i de l'empresa. En aquest sentit, es considera l'ètica com una competència transversal en totes les matèries i graus que s'imparteixen a la Facultat d’Economia. Així, s'ha desenvolupat un pla estratègic de tres anys mitjançant el qual es pretén involucrar-hi tota la comunitat universitària (professorat, personal d'administració i serveis i estudiants de grau i de postgrau de la Facultat d’Economia), i també les empreses i la societat en general.

En el pla s'han proposat sessions de formació de formadors, així com activitats formatives encaminades a la dinamització dels estudiants de la Facultat d’Economia amb l'objectiu fixat que el projecte es consolide entre els membres de la comunitat universitària de la Facultat.

Les primeres sessions, en col·laboració amb la Càtedra d'Ètica Empresarial IECO-UV, s'han dirigit al PDI i PAS a fi de donar una perspectiva més ètica a la docència en les matèries que s'imparteixen a la Facultat. També s'han promogut classes de formació i de dinamització per als estudiants que les han sol·licitat moguts per un interès comú: l'aprenentatge sobre els beneficis del comportament ètic d'organitzacions i professionals.