Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

 

La darrera edició de l'Estudi d'Inserció Laboral (EIL) del Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació analitza la quarta i quinta promoció, és a dir, els graduats i graduades que finalitzaren els seus estudis en 2017 i 2018. Les entrevistes es realitzaren en 2019, 1 o 2 anys després de l'obtenció de la titulació. A banda dels resultats d'aquest últim estudi també es poden trobar els informes dels estudis anteriors.

3r estudi (2016-2018)   Resum de l'EIL del Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Informe complet de l'EIL del Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Resum de l'EIL de la Branca d'Arquitectura i Enginyeria
Informe Executiu de l'Estudi d'Inserció Laboral dels graduats i graduades de la UV
 
2n estudi (2014-2016)   Resum de l'EIL del Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Informe complet de l'EIL del Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Resum de l'EIL de la Branca d'Arquitectura i Enginyeria
Informe Executiu de l'Estudi d'Inserció Laboral dels graduats i graduades de la UV
 
1r estudi (2013-2014)   Informe general
Informe dels principals indicadors d'inserció