Logo de la Universitat de València Logo Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

Evolutionary Ecology group members, from right to left: Manuel Serra, Mª José Carmona, Raquell Ortells & Eduardo García.

El grup d'Ecologia Evolutiva realitza estudis empírics i teòrics en ecologia de poblacions i evolutiva, en els quals utilitza els rotífers com a organismes model. Els interessos científics específics del grup inclouen:

  1. Estudi de l'adaptació a la variació ambiental en el temps i en l'espai (components genètics, fisiològics i etològics).
  2. Identificació i caracterització ecològica d'espècies críptiques de rotífers;
  3. Investigació de les implicacions demogràfiques, genètiques i evolutives de la partenogènesi cíclica.
  4. Evolució dels cicles vitals en els rotífers, amb especial atenció en l'evolució dels patrons de reproducció sexual (inducció, optimització i comportament d'aparellament).
  5. Anàlisi de viabilitat i de dinàmiques complexes de poblacions.
  6. Processos mediadors de la coexistència d'espècies competidores.
  7. Implicacions ecològiques i evolutives dels bancs d'ous diapàusics.
  8. Estudis d'ecologia genètica (diferenciació poblacional, variació intrapoblacional i adaptació local).