Logo de la Universitat de València Logo Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

El grup d'Ecologia Evolutiva realitza estudis empírics i teòrics en ecologia de poblacions i evolutiva, en els quals utilitza els rotífers com a organismes model. Els interessos científics específics del grup inclouen: (1) estudi de l'adaptació a la variació ambiental en el temps i en l'espai (components genètics, fisiològics i etològics); (2) identificació i caracterització ecològica d'espècies críptiques de rotífers; (3) investigació de les implicacions demogràfiques, genètiques i evolutives de la partenogènesi cíclica; (4) evolució dels cicles vitals en els rotífers, amb especial atenció en l'evolució dels patrons de reproducció sexual (inducció, optimització i comportament d'aparellament); (5) anàlisi de viabilitat i de dinàmiques complexes de poblacions; (6) processos mediadors de la coexistència d'espècies competidores; (7) implicacions ecològiques i evolutives dels bancs d'ous diapàusics; i (8) estudis d'ecologia genètica (diferenciació poblacional, variació intrapoblacional i adaptació local).