Logo de la Universitat de València Logo del portal

 • Grup d'investigació DATS

Taller de Capacitació per a metges legistes i forenses

El professor Francisco Alonso ha impartit un Taller de Capacitació per a metges legistes i forenses de la República Dominicana, dins el programa d'enfortiment del sistema estadístic de les defuncions provocades per sinistres vials que registren aquests metges.

La jornada, organitzada pel INTRANT amb el suport de l'Organització Panamericana de la Salut (OPS/OMS), és part d'una estratègia que busca millorar el disseny de polítiques públiques de prevenció de morts pel trànsit, sustentades en una investigació científica més rigorosa de les causes que les provoquen.

Mòdul III "Seguretat viària" del Diplomat Seguretat i higiene en la construcció

El 4 d'octubre de 2018, el professor Francisco Alonso va començar el Mòdul III "Seguretat viària" corresponent al Diplomat de Seguretat i higiene en la construcció, organitzat per Associació Dominicana de Constructors i Promotors d'Habitatge (ACOPROVI), i impartit a Santo Domingo del 20 de setembre al 8 de novembre de 2018.

Curs-Taller "Sistemes Intel·ligents per a la Gestió de la Mobilitat i Seguretat Viària"

Dins dels Cursos-Taller de Sistemes Intel·ligents (ITS) realitzats el 24 de juliol de 2018 a l'Institut Tecnològic de Santo Domingo (INTEC) i organitzats per ITS Espanya, ITS Iberoamèrica, INTRAS i INTEC, amb l'auspici de l'Institut Nacional de Trànsit i Transport Terrestre (INTRANT), el professor Francisco Alonso ha impartit el curs "Sistemes Intel·ligents per a la Gestió de la Mobilitat i Seguretat Viària", que va abordar els principis de la Mobilitat Intel·ligent (Smart Mobility), tant en l'àmbit urbà com interurbà.

Curs-Taller "Sistemes Intel·ligents de Transport Públic"

El professor Francisco Alonso ha impartit el curs "Sistemes Intel·ligents de Transport Públic" dins dels Cursos-Taller de Sistemes Intel·ligents (ITS) realitzats el 24 de juliol de 2018 a l'Institut Tecnològic de Santo Domingo (INTEC) i organitzats per ITS Espanya, ITS Iberoamèrica, INTRAS i INTEC, amb l'auspici de l'Institut Nacional de Trànsit i Transport Terrestre (INTRANT)

El curs va tractar dels principis del model Maas (Mobilitat com a servei), que planteja l'aprofitament màxim de les tecnologies de la informació i comunicació per a administrar amb més eficiència i seguretat dels desplaçaments terrestres, garantint sostenibilitat i creixement econòmic.

Curs "Presa de decisions: com afrontar el procés de decisió" 2018

El Pla de formació 2018 de l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP) va adreçat al personal de l’administració de la Generalitat i comprèn la formació contínua i la formació especialitzada.

En aquest àmbit, el professor Francisco Alonso ha impartit el curs "Presa de decisions: com afrontar el procés de decisió", de 15 hores de durada , al juny de 2018.

L’objectiu formatiu és doble:

 • Conèixer i comprendre la tasca de presa de decisions.
 • Controlar i eliminar els errors del procés mitjançant la utilització d’una sèrie de tècniques, que es posaran en pràctica mitjançant alguns casos..

Curs "Presa de decisions. Anàlisi del procés i estratègies per a afrontar-lo" 2018

Dins de les accions formatives 2018, destinades al personal de la Universitat de València i organitzades pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE), el professor Francisco Alonso ha impartit el curs "Presa de decisions. Anàlisi del procés i estratègies per a afrontar-lo", durant el mes de juny de 2018.

La presa de decisions, en essència, permet resoldre els diferents desafiaments que ha d’afrontar una persona o una organització (especialment empreses, governs i administracions públiques).

Mòdul d'Educació Viària en el títol de Diplomat en ciutadania i Educació cívica

El professor Francisco Alonso, el 2 de juny de 2018 ha impartit el mòdul "Educació Vial. Llei Nº 63/17 sobre Mobilitat, Transport Terrestre , Trànsit i Seguretat Viària de la República Dominicana", dins el "Diplomat en ciutadania i Educació cívica” que ofereix El Consorci d'Educació cívica de la Pontificia Universidad Madre y Maestra, de la República Dominicana.

El diplomat, que es va enfocar en reflexionar sobre els drets dels ciutadans en un sistema democràtic, va comprendre 54 hores distribuïdes en 9 mòduls que es van desenvolupar en 4 mesos.

Taller per a mitjans de comunicació a República Dominicana

El professor Francisco Alonso ha impartit un taller titulat: "Trànsit i la Seguretat Vial: fonaments bàsics per Comunicació", dedicat a periodistes i editors que cobreixen els temes de transport a República Dominicana.

En aquest taller, organitzat per l'Institut Nacional de Trànsit i Transport Terrestre (INTRANT) i celebrat els dies 18 i 19 de gener de 2018 a Santo Domingo (República Dominicana) es van abordar temes com "Informació bàsica sobre el trànsit i la seguretat viària", "Importància dels mitjans de comunicació per millorar la seguretat viària", "Situació del trànsit i la seguretat viària a República Dominicana", "Marc normatiu", "Pla Estratègic Nacional de seguretat vial", entre d'altres.

Curs "Presa de decisions. Anàlisi del procés i estratègies per a afrontar-lo" 2017

Dins de les accions formatives 2017, destinades al personal de la Universitat de València i organitzades pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE), el professor Francisco Alonso ha impartit el curs "Presa de decisions. Anàlisi del procés i estratègies per a afrontar-lo", durant els mesos de maig-juny de 2017.

La presa de decisions, en essència, permet resoldre els diferents desafiaments que ha d’afrontar una persona o una organització (especialment empreses, governs i administracions públiques).

Taller "Abordatge interdisciplinari del trànsit i la seguretat viària"

El professor Francisco Alonso ha impartit un taller titulat: “Abordatge interdisciplinari del trànsit i la seguretat viària” dins de l’eix de formació del II Congreso Latinoamericano para el Avance de la Ciencia Psicológica, celebrat a Buenos Aires (Argentina), del 12 al 15 d’octubre de 2016.

Aquest taller té per objectiu incrementar i actualitzar els coneixements en l’àmbit de la gestió del trànsit i la seguretat viària de diferents professionals que tenen responsabilitat en aquesta matèria (criminòlegs, advocats, policies, enginyers civils, psicòlegs, pedagogs, metges, etc.).

Curs "Presa de decisions: com afrontar el procés de decisió" 2016

El Pla de formació 2016 de l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP) va adreçat al personal de l’administració de la Generalitat i comprèn la formació contínua i la formació especialitzada.

La formació contínua està relacionada amb l’entorn de la persona. El seu objectiu se centra en el desenvolupament personal i l’autorealització, a fi d’integrar i motivar la persona en el desenvolupament de la seua feina.

En aquest àmbit, el professor Francisco Alonso ha impartit el curs "Presa de decisions: com afrontar el procés de decisió", de 15 hores de durada , al juny de 2016.

L’objectiu formatiu és doble:

 • Conèixer i comprendre la tasca de presa de decisions.
 • Controlar i eliminar els errors del procés mitjançant la utilització d’una sèrie de tècniques, que es posaran en pràctica mitjançant alguns casos.

Curs "Presa de decisions. Anàlisi del procés i estratègies per a afrontar-lo" 2016

Dins de les accions formatives 2016, destinades al personal de la Universitat de València i organitzades pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE), el professor Francisco Alonso ha impartit el curs "Presa de decisions. Anàlisi del procés i estratègies per a afrontar-lo".

1a edició: maig de 2016.

2a edició: juny de 2016.

Els objectius del curs són:

 • Incrementar la capacitat d’anàlisi dels problemes individuals i organitzacionals.
 • Conèixer els enfocaments sistemàtics i racionals, així com les eines d’anàlisi de problemes i presa de decisions.
 • Manejar el procés de presa de decisions tant individualment com en grup per  disminuir-hi els errors.
 • Augmentar la capacitat per a planificar l’aplicació dels aprenentatges a la feina diària.

Curs "Presa de decisions: com afrontar el procés de decisió" 2015

El Pla de formació 2015 de l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP) va adreçat al personal de l’administració de la Generalitat i comprèn la formació contínua i la formació especialitzada.

La formació contínua està relacionada amb l’entorn de la persona. El seu objectiu se centra en el desenvolupament personal i l’autorealització, a fi d’integrar i motivar la persona en el desenvolupament de la seua feina.

En aquest àmbit, el professor Francisco Alonso ha impartit el curs "Presa de decisions: com afrontar el procés de decisió", de 15 hores de durada , al setembre de 2015.

L’objectiu formatiu és doble:

 • Conèixer i comprendre la tasca de presa de decisions.
 • Controlar i eliminar els errors del procés mitjançant la utilització d’una sèrie de tècniques, que es posaran en pràctica mitjançant alguns casos.

Curs "Introducció a la seguretat viària. Fonaments per a la intervenció"

Realitzat a Santiago de Xile el 20 de maig de 2015.

El professor Francisco Alonso ha impartit un curs de capacitació interna sobre els factors de risc en la conducció i el seu tractament per a Mutual de Seguridad CChC, institució creada l’any 1966 per la Cámara Chilena de la Construcción.

L’objectiu general és proporcionar als participants capacitació en tots aquells conceptes, dades i dimensions que constitueixen el punt de partida per a aconseguir una aproximació eficaç, aplicada i rigorosa que els permeta monitorar intervencions en el camp de la seguretat viària.

Curs "Presa de decisions. Anàlisi del procés i estratègies per a afrontar-lo" 2015

Dins de les accions formatives 2015, destinades al personal de la Universitat de València i organitzades pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE), el professor Francisco Alonso ha impartit el curs "Presa de decisions. Anàlisi del procés i estratègies per a afrontar-lo" durant el mes de març de 2015.

Els objectius del curs són:

 • Incrementar la capacitat d’anàlisi dels problemes individuals i organitzacionals.
 • Conèixer els enfocaments sistemàtics i racionals, així com les eines d’anàlisi de problemes i presa de decisions.
 • Manejar el procés de presa de decisions tant individualment com en grup per disminuir-hi els errors.
 • Augmentar la capacitat per a planificar l’aplicació dels aprenentatges a la feina diària.

Curs "Presa de decisions: com afrontar el procés de decisió" 2014

El Pla de formació 2014 de l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP) va adreçat al personal de l’administració de la Generalitat i comprèn la formació contínua i la formació especialitzada.

La formació contínua està relacionada amb l’entorn de la persona. El seu objectiu se centra en el desenvolupament personal i l’autorealització, a fi d’integrar i motivar la persona en el desenvolupament de la seua feina.

En aquest àmbit, el professor Francisco Alonso ha impartit el curs "Presa de decisions: com afrontar el procés de decisió", de 15 hores de durada , a l’octubre de 2014.

L’objectiu formatiu és doble:

 • Conèixer i comprendre la tasca de presa de decisions.
 • Controlar i eliminar els errors del procés mitjançant la utilització d’una sèrie de tècniques, que es posaran en pràctica mitjançant alguns casos.

VIII Curso de educación y seguridad vial

Dins del VIII Curso de Educación y Seguridad Vial que, amb el títol "Políticas de prevención para los más vulnerables en la movilidad segura", va tenir lloc a Salamanca, del 4 al 8 de juliol de 2011, els professors Francisco Alonso i Cristina Esteban van presentar el taller d'anàlisi "Campañas publicitarias para peatones y ciclistas".
El curs està organitzat per la Universitat de Salamanca amb la col·laboració de la DGT.

Amb el títol "Políticas de prevención para los más vulnerables en la movilidad segura", es preveu la realització de la 8a edició del Curso de Educación y Seguridad Vial que cada any per aquestes dates organitza la Universitat de Salamanca i que compta amb la col·laboració de la DGT, la Fundación Torcal, la Universitat de Saragossa i la Fundación Mapfre.

Amb la presentació del curs a càrrec de la nostra col·laboradora Violeta Manso, professora de la Universitat de Salamanca i assessora pedagògica en la DGT, començarà aquest curs d'estiu dirigit a professionals relacionats amb l'educació i/o la seguretat viària, que alterna la teoria amb la pràctica de tallers i debats.

Més informació en la web de la USAL. 

VIII Curso de Educación y Seguridad Vial

Amb el títol "Tratamiento pedagógico de la realidad vial desde la perspectiva de los talleres didácticos", va tenir lloc a Salamanca aquesta 7a edició del Curso de Educación y Seguridad Vial que organitza la Universitat de Salamanca, del 5 al 9 de juliol de 2010.
Dins dels tallers de recerca, programació i dinàmica de grups, els professors Francisco Alonso i Cristina Esteban van impartir el taller “Técnicas de dinámica de grupo aplicadas a la educación vial”.

Seminaris sobre "La peligrosidad criminal en los delitos contra la seguridad vial"

Organitzats per la Universitat Miguel Hernández d'Elx, va tenir lloc el 16 d'abril de 2010 el 1r seminari: “El pronóstico de la reincidencia futura como herramienta criminológica para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente”. El professor Alonso hi va participar en el grup de treball "Herramientas criminológicas para la prognosis de la reincidencia en delincuentes viales" i en el taller "Construcción de una herramienta para el pronóstico de la reincidencia en delincuentes viales".
El 2a seminari: “La peligrosidad criminal en el «moderno» derecho penal. ¿Hacia un derecho penal de la peligrosidad futura?, va tenir lloc el 29 d'abril del mateix any.

Curs d'estiu: "Los delitos contra la seguridad vial: Aspectos prácticos y criminológicos de la nueva regulación legal"

En el curs d'estiu realitzat els dies 25 i 26 de setembre de 2008 a la ciutat d'Elx i organitzat per la Universitat Miguel Hernández, el Dr. Francisco Alonso va presentar durant la taula rodona: "La reforma de los delitos contra la seguridad en el tráfico: Una visión psicológica y criminológica".

V Curso de Educación y Seguridad Vial. Aportaciones a la movilidad segura desde más políticas educativas y sancionades

Durant el Curso de Educación y Seguridad Vial, que va tenir lloc els dies 7-11 de juliol de 2008 a la ciutat de Salamanca, organitzat per la Universitat de Salamanca i la DGT, el Dr. Francisco Alonso va presentar la ponència "La atención psicológica de los accidentes de tráfico", l'autoria de la qual comparteix amb la professora Cristina Esteban.

Curs d'estiu "Criminología y criminalística frente a la delincuencia del siglo XXI"

En el curs d'estiu que va tenir lloc els dies 6 i 7 de setembre de 2007 a Elx, organitzat per la Universitat Miguel Hernández, el Dr. Francisco Alonso va presentar la ponència "Agresividad en la conducción: factores y fundamentos".

Curs “Estadísticas de accidentalidad en tráfico vial”

Realitzat a Madrid els dies 12, 13 i 14 de juny de 2006.
Projecte: Centro Integral de Formación en Seguriad y Emergencias de Madrid, CIFSE.

Curs “Formadores en educación vial para policías locales”

Realitzat a València els dies 14, 15, 16, 17 i 18 de novembre de 2005.
Programa: Homologat per l’IVASP.
Projecte: Prefectura Superior de Policia de València.

XXIII Curso de verano. Jornadas profesionales

En el curs d'estiu que va tenir lloc el dia 18 d'agost de 2004 a la ciutat de Sant Sebastià, organitzat pel RAC basconavarrès i la Universitat del País Basc, el Dr. Francisco Alonso va presentar la ponència "Seguridad vial: necesidad de investigación".

Curs “Estrategias de prevención de accidentes de tráfico en atención primaria”

Realitzat a Castelló els dies 10 i 11 de setembre de 2001.
Programa: El trànsit i els seus elements. 3,5 hores.
Projecte: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat. Direcció General de Salut Pública.

Curs “Especialista en seguridad vial"

Realitzat a Madrid els mesos d'abril-juny de 2001.
Programa: Especialista en seguretat viària.
Projecte: Fundación Mapfre Estudios, amb la col·laboració de l'Instituto Mapfre de Seguredad Vial.

Curs "Estrategias de prevención de accidentes de tráfico en atención primaria"

Realitzat a Alacant els dies 5 i 6 de març de 2001.
Programa: El trànsit i els seus elements. 4 hores.
Projecte: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat. Direcció General de Salut Pública.

Curs " Estrategias de prevención de accidentes de tráfico en atención primaria"

Realitzat a València els dies 19 i 21 de setembre de 2000.
Programa: El trànsit i els seus elements. 3,5 hores.
Projecte: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat. Direcció General de Salut Pública.

Curs "Diploma en Promoción de la salud"

Realitzat a València -Institut Valencià d'Estudis en Salut Pública (IVESP)- el dia 22 de juny de 1999.
Mòdul 3: Accidents de trànsit. Prevenció d'accidents i seguretat viària. 2,5 hores.
Projecte: Unitat de Promoció de Salut. Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat.

Curs "Formación de formadores en educación vial"

Realitzat a València -Institut Valencià d'Estudis en Salut Pública (IVESP)- el dia 7 de juny de 1999.
Programa: Les causes dels accidents de trànsit. 2,5 hores.
Projecte: Unitat de Promoció de Salut. Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat.

Curso selectivo de ascenso a la categoría de oficial y suboficial. Prom. I y II

Realitzat a Madrid els dies 18 i 19 de maig de 1999.
Mòdul: Seguretat viària. Organitzat per a policies municipals de les comunitats autònomes de Madrid, Catalunya i les Illes Balears. 6,5 hores.
Projecte: Academia Regional de Estudios de Seguridad (ARES) de la Comunitat de Madrid.

Curs "Diploma en Promoció de la salud"

Realitzat a València -Institut Valencià d'Estudis en Salut Pública (IVESP)- el dia 24 de novembre de 1998.
Mòdul 3: Accidents de trànsit. Prevenció d'accidents i seguretat viària. 2,5 hores.
Projecte: Unitat de Promoció de Salut. Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat.

Ciclo de actualización en psicología del tráfico

Realitzat a València els mesos de novembre i desembre de 1998.
Mòdul: Models de presa de decisions en l'àmbit del trànsit, el transport i la seguretat viària. 5 hores.
Projecte: Col·legi Oficial de Psicòlegs del País Valencià, amb la col·laboració de la DGT.

Curso "Formación de formadores en educación vial"

Realitzat a València -Institut Valencià d'Estudis en Salut Pública (IVESP)- el dia 25 de maig de 1998.
Programa: Les causes dels accidents de trànsit. 3 hores.
Projecte: Unitat de Promoció de Salut. Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat.

Curs "Diploma en Promoció de la salud"

Realitzat a València -Institut Valencià d'Estudis en Salut Pública (IVESP)- el dia 26 de novembre de 1997.
Mòdul 3: Accidents de trànsit. Prevenció d'accidents i seguretat viària. 2 hores.
Projecte: Unitat de Promoció de Salut. Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat.

Curs "Documentación en tráfico y seguridad vial"

Realitzat a València (INTRAS) durant els mesos d'abril, maig, juny i juliol de 1996.
Programa: Formació de personal tècnic de la DGT. 150 hores.
Projecte: “Assistència tècnica per a l'estudi, el disseny i l’elaboració d'un arxiu documental sobre trànsit i seguretat viària".

Curso "Educación vial y prevención de accidentes de tráfico en la juventud"

Realitzat a Riba-Roja del Túria (Col·legi Assumpció de Nostra Senyora) els dies 26 i 28 de febrer de 1996.
Programa: Jornades d'Educació Viària. Dos cursos de 6 hores cadascun.

Curs "Prevención de accidentes"

Realitzat a Almussafes, València, els dies 23 i 25 de gener de 1995.
Programa: Jornades de Salut i Benestar Social. 6 h.

Curso seminari “Normativa europea para el transporte por carretera”

Durant el curs, que va tenir lloc a la ciutat de València l'any 2001 i va ser organitzat per CC.OO., la Federació de Comunicació i Transports del País València. Sector Carretera, en col·laboració amb el Ministeri de Foment, el Dr. Francisco Alonso va presentar la ponència "La fatiga en la conducción profesional".

Cloenda del Curso médico de puericultores. IVESP

Durant el curs, que va tenir lloc a la ciutat de València l'any 1999, organitzat per la Generalitat Valenciana en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat i la Direcció General de Salut Pública, el Dr. Francisco Alonso va participar en la taula rodona "Educación vial".

X cursos d'estiu: “Educación vial como labor de mediadores sociales"

Durant el curs, que va tenir lloc a la ciutat de Madrid l'any 1999 i va ser organitzat pel Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Faculdad de Educación, en col•laboració amb la UNED, el Dr. Francisco Alonso va presentar la ponència "La labor de los mediadores sociales en el cambio de actitudes hacia el comportamiento vial".

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies