Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació de Trànsit i Seguretat Viària Logo del portal

  • Grup d'Investigació Dats

PROJECTES D’ASSESSORAMENT

Una tipologia important de projectes realitzats pel grup de investigació DATS correspon a les assessories realitzades tant per a administracions i institucions com per a empreses públiques i privades.

La característica principal de les assessories és la diversitat dels treballs, tots amb un denominador comú: donar resposta a les necessitats dels clients.

Aquestes necessitats es materialitzen en objectius tan diversos com ara la resolució de problemes concrets relacionats amb la seguretat viària i les campanyes de màrqueting social corporatiu.
L’avantatge principal d’aquesta tipologia de projectes és que permeten treballar aspectes tan diferents com complementaris, o modificar-los en el curs del seu desenvolupament, cosa que permet l’adaptació a les necessitats puntuals que van sorgint en un món tan canviant com ara l’actual.
En el marc d’aquestes assessories s’han desenvolupat diverses accions, però fonamentalment han atès el marc estratègic, el posicionament públic i la cerca de solucions globals i integrals. 

PROJECTES DE INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

La investigació científica, com a font de la creixença del coneixement, és un dels objectius principals de les universitats.
Els treballs de investigació científica, una tipologia important de projectes realitzats pel grup de investigació DATS, han tingut una clara determinació comuna: contribuir a la creixença del coneixement en l’àrea de la seguretat viària.
El rang de les temàtiques ha estat molt ampli, tractant aspectes com a grans factors (factor humà, carretera, ciutats, vehicles, etc.), factors de risc (distraccions), grups de risc (infants, joves, persones majors, etc.), elements psicològics (comportaments, actituds, percepcions, pensaments, motivacions, etc.).
Un altre tret característic de les investigacions desenvolupades pel grup ha estat la diversitat de plantejaments/metodologies utilitzades per a aquests (documental, poblacional, observacional, experimental, estadística, anàlisi de contingut, etc.). Aquestes metodologies han estat triades entre totes les possibles en funció dels objectius i de l’abast que s’esperava de cadascun dels projectes.
Els projectes realitzats han estat tant de investigació bàsica com aplicada. Els primers comprenen tots els estudis o treballs originals que tenen per objectiu adquirir coneixements científics nous, en què s’analitzen propietats, estructures i relacions amb l’objectiu de formular hipòtesis, teories i lleis. Els segons parteixen dels treballs originals desenvolupats en la investigació bàsica, però amb l’objectiu d’adquirir coneixements nous orientats a un objectiu pràctic determinat. 

PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT

Els projectes de desenvolupament són uns altres dels reptes principals de la universitat, en el marc del tradicional R+D.
En el cas d’aquest tipus de projectes, l’objectiu està a traslladar les troballes de les investigacions per al desenvolupament de mesures, intervencions i programes que contribuïesquen a la reducció de l’accidentalitat viària.
Els treballs de desenvolupament han comportat segons els casos la producció de materials, dispositius, procediments i/o serveis nous.
En són exemples les aplicacions informàtiques orientades a la formació, les peces audiovisuals, les proves de selecció de conductors, etc. 

PROJECTES D’INNOVACIÓ

Els projectes d’innovació són altres dels reptes principals de la universitat, en el marc ja estès del R+D+I.
Els resultats de prototips eficaços i viables desenvolupats pel grup de investigació DATS, de caràcter tecnològic, han estat susceptibles de realitzar inversions per produir i vendre al mercat, atesa l’acceptació d’alguns productes i/o serveis.
En són exemples els simuladors de conducció i els nous sistemes de selecció de conductors.

PROJECTES I ACCIONS DE FORMACIÓ

Complementàriament, una altra de les activitats del grup de investigació ha estat el desenvolupament de projectes de formació. Juntament amb la clàssica docència és un altre dels puntals bàsics de les tasques de la Universitat, que respon a una de les demandes de la societat en general i dels qui estan immersos en el teixit productiu en particular.
No és estrany que l’acumulació de les troballes obtingudes mitjançant la investigació científica i dels desenvolupaments i les innovacions té el seu reflex en les accions formatives d’aquells als quals els poden ser d’utilitat, ja siga des d’un punt de vista personal i/o professional.
En aquest sentit, la formació realitzada pel grup atén diverses persones i col•lectius, (professionals, treballadors, etc.) de diferents sectors (professional, usuaris en general, etc.). En funció de les variables anteriors s’han determinat els requeriments i la forma i el grau de reconeixement de les diverses accions formatives. 

PROJECTES I ACCIONS DE DIVULGACIÓ

Una de les activitats principals del grup de investigació ha estat la divulgació, responent a dos mandats de les finalitats universitàries: la divulgació necessària de la ciència mitjançant els canals científics (els congressos, les revistes científiques, etc.) i la divulgació als professionals i al conjunt de la societat a través dels mitjans de comunicació.
És obvi que la divulgació científica permet potenciar i incrementar el coneixement global de la comunitat científica.
D’altra banda, la difusió general, en l’àmbit de la seguretat viària és especialment important, ja que permet en general contribuir a la conscienciació de les persones, a l’increment de la seua percepció de risc i en última instància al canvi cap a actituds i comportaments més segurs.