Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació de Trànsit i Seguretat Viària Logo del portal

 • Grup d'Investigació Dats

ESTUDIS (de caràcter poblacional, experimental i documental):

 1. Estudis epidemiològics i estadístiques bàsiques.
 2. Investigacions d’accidents de circulació:
  • Atenent els principals grups de risc.
  • Atenent els diferents tipus de via.
  • Atenent el tipus de vehicle.
  • Atenent els principals factors de risc (consum de substàncies, fatiga, distracció, estrès, son, etc.)
 3. Estudis psicosociològics de comportament dels diversos grups de risc:
  • Anàlisi de les característiques que fan dels infants un grup de risc.
  • Anàlisi del perfil psicològic del jove conductor.
  • Anàlisi de les característiques diferencials de les persones majors.
 4. Estudis d’implementació (determinació i viabilitat) d’intervencions en seguretat viària
 5. Avaluació de l’eficàcia dels programes d’intervenció duts a terme.

DESENVOLUPAMENT DE MESURES I CONTRAMESURES PER A l’ADMINISTRACIÓ

 1. Desenvolupament de normes: elaboració de propostes de reforma per a l’adaptació de les normes als canvis socials i tecnològics relacionats amb el trànsit.
 2. Desenvolupament de campanyes publicitàries destinades a la prevenció d’accidents de circulació (eslògans, cartells, espots, etc.).
  • Fomentar el compliment de la normativa.
  • Augmentar l’ús dels dispositius de seguretat (cinturons de seguretat, casc, sistemes de retenció infantil, etc.).
  • Conscienciar els usuaris sobre els principals factors de risc interessats en l’accidentalitat viària (excés de velocitat, consum de substàncies, etc.)
 3. Campanyes de comunicació (informació i motivació):
  • Tractar d’augmentar l’atenció que els mitjans de comunicació presten a les qüestions de seguretat viària, subministrant-los tots els materials informatius que siguen adequats per a la millor informació i sensibilització dels ciutadans.
  • Promoure la difusió dels recursos didàctics elaborats a col·legis, autoescoles i altres entitats interessades pels aquests.
  • Publicació d’informes i articles en revistes.
 4. Desenvolupament de programes d’intervenció/formació centrats en els principals factors de risc propis de cada grup.
  • Infants:
   • Programes en el marc del col·legi.
   • Programes extraescolars.
  • Joves:
   • Programa de canvi d’actituds.
   • Joves conductors de ciclomotors.
   • Àmbit universitari.
  • Persones amb necessitats educatives especials:
   • Persones discapacitades.
  • Adults:
   • Escoles d’adults.
   • Associacions de veïns.
  • Motocicletes
  • Conductors professionals.
  • Cossos especials i de seguretat de l’estat.
  • Pares i mares:
   • Concienciación acerca de la importancia del uso de los sistemas de retención infantil.
   • Participación en la educación vial de los hijos desde edades tempranas
  • Professors i formadors:
   • Ámbito escolar.
   • Autoescuelas.
   • Escuelas de conducción.
   • Centros de Ocio y Tiempo Libre.
 5. Recursos didàctics i eines d’educació/formació destinats a diferents col·lectius: 
  • En format paper.
  • En web.
  • En vídeo.
  • En format CD-ROM.
  • Parcs infantils de trànsit.
  • Escoles de conducció.
  • Simuladors de conducció. 

DESENVOLUPAMENT DE MESURES I INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES PER A EMPRESES

 1. Registre d’accidents.
 2. Selecció de conductors.
 3. Formació de conductors.
 4. Selecció de vehicles.
 5. Desenvolupament de normes i reglaments interns en relació amb la seguretat viària.
 6. Desenvolupament de programes d’incentius.