University of Valencia logo Logo Servei de Política Lingüística (SPL) (Language Policy Service) Logo del portal

Ajudes per a l'organització d'activitats que contribuïsquen a dinamitzar l'ús del valencià

  • September 10th, 2020

Demaneu les ajudes per a activitats de dinamització de l'ús del valencià, també per a l'organització de jornades, congressos i seminaris de caràcter acadèmic que es desenvolupen en valencià. 

La dotació màxima de les ajudes és de 4.000€ i es pot aplicar a despeses com la difusió, les gratificacions dels ponents o els serveis d'interpretació. Les activitats poden ser telemàtiques.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 27 de novembre de 2020, almenys deu dies abans de començar l'activitat per a la qual es demana l'ajuda.

Més informació: www.uv.es/llengues/ajudes.