University of Valencia logo Logo Servei de Política Lingüística (SPL) (Language Policy Service) Logo del portal

 • Novetats

Concessió dels V Premis Xavier Gómez i Font a la qualitat lingüística dels treballs de fi de grau i de màster en valencià i en anglès

 • November 28th, 2019

La Comissió Avaluadora dels Premis Xavier Gómez i Font resol proposar com a guanyadors els candidats següents:

 • Balaguer Bernad, Isabel. “Formació de nanocàpsules mitjançant polimerització simultània amb processos sol-gel: aplicació en l’emmagatzematge d’energia tèrmica”
 • Duart Contreras, Xavier. “Efecte del color i la freqüència de parpelleig d’estímuls visuals en propietats del senyal EEG en una tasca BCI amb el paradigma SSVEP”
 • Fontana Bria, Laia. “Els nostres veïns submarins, com a recurs zoològic sobre invertebrats per a 1r d’ESO”
 • Insa Sánchez, Pau. “Guiding society. Intermediate human capital and economic growth in Spain (1861-1885)”
 • Juan Morant, Lara. “Parasitofauna de passeriformes (Acrocephalidae) en l’entorn de la ciutat de València”
 • La Torre García, Giulia. “The legality of drone warfare within the changing war landscape”
 • Laviós Gomis, Adrián. “Síntesi enantioselectiva de derivats espiro d’isoxazol-5-ona per mitjà d’una clicoaddició [3 + 2] formal entre 4-alquilidenisoxazol-5-ones i isocianoacetats”
 • Micó Torró, Jordi. “Els proemis de les monografies de G. Sal·lusti Crisp i la seua concepció historiogràfica”
 • Novella Doménech, Manuel. “Comparative analysis of diverse reinforcement learning algorithms”
 • Pérez Vázquez, Santiago. “Directed evolution of an oncolytic virus: emergence of tumour cell resistance”

També resol proposar que siguen reconeguts amb un accèssit els candidats següents, atesa la quantitat i la qualitat dels treballs presentats:

 • Arastey Damià, Miguel. “El succinat indueix transició epitelial-mesenquimàtica a través del receptor SUCNR1: rellevància en la malaltia de Crohn”
 • Lagunas Gualda, Cristina. “Search for secluded dark matter with the ANTARES and KM3NeT neutrino telescopes”
 • López Pavía, Claudia. “Avaluació de la visió en gliomes de via òptica en la neurofibromatosi tipus 1”
 • Navarro Máñez, Marta. “Combatre l’hegemonia del discurs des d’una mirada radical: el periodisme situat i feminista al País Valencià”
 • Vallés Pérez, David. “Computational cosmology: a window to the universe”.

   

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy