University of Valencia logo Logo Languages Service Logo del portal

La Universitat de València aprova l'objectiu del 50% de docència en valencià per a 2021

  • November 9th, 2020

L'oferta en els graus per al curs 2021/2022 haurà de ser equitativa entre les dues llengües oficials, amb un increment simultani de la docència en anglès i en altres llengües estrangeres.

El Consell de Govern de la Universitat de València ha aprovat els criteris per a l'elaboració de l'oferta acadèmica del curs 2021/2022, en els quals es preveu que el nombre d'hores de docència en valencià en cada titulació no siga inferior al 50% sobre el total no impartit en una llengua estrangera. Es pretén assolir així l'objectiu d'equiparació lingüística plantejat en 2012 en el Pla d'increment de la docència en valencià, el qual estipulava un període de 10 anys per a passar progressivament del 25% al 50%. El Pla ha fet possible també l'aflorament de l'oferta en anglès i en altres llengües estrangeres, que se situa al voltant del 10%.

Amb aquesta oferta docent, la Universitat es consolida com la més plurilingüe i, alhora, la més igualitària de les universitats valencianes, ja que és la que més té en compte la realitat social i lingüística valenciana, tot apostant decididament per la internacionalització. Així, la UV pretén aconseguir que els seus titulats siguen capaços de treballar en almenys tres idiomes: valencià, castellà i anglès o una altra llengua estrangera. En aquest sentit, els criteris aprovats pel Consell de Govern plantegen com a objectiu substituir progressivament les agrupacions horàries monolingües per agrupacions plurilingües valencià/castellà i valencià/castellà/llengua estrangera.

Per ajudar al compliment del percentatge previst de docència en valencià, el Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística ofereix un incentiu econòmic als departaments, a més dels premis a la qualitat lingüística dels materials docents elaborats en valencià i en anglès. La vicerectora, Isabel Vázquez, ha felicitat tot el professorat que està contribuint a la consecució d'aquest objectius. La implicació del personal docent es pot comprovar també en la millora de les competències: més d'un 62% ja tenen acreditat oficialment el nivell C1 o C2 de valencià. I entre el professorat ajudant doctor i contractat doctor, la xifra s'acosta al 100%.