University of Valencia logo Logo Servei de Política Lingüística (SPL) (Language Policy Service) Logo del portal

El Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística convoca els Premis Mavi Dolç i Gastaldo a l’ús del valencià i la qualitat lingüística en tesis doctorals amb la finalitat d'incentivar-ne l’ús en l’activitat investigadora i amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat lingüística.

2021 Call


Addresses to

Persones doctorades en la Universitat de València. 

Requirements

Les tesis doctorals han de tenir alguna part redactada en valencià i estar inscrites i defensades en la Universitat de València entre l’1 d’octubre de 2019 i l’1 d’octubre de 2021 i no es poden haver presentat a la convocatòria anterior d'aquests premis.

Deadline for submission

Entre el 15 de juny i el 15 d'octubre de 2021. PENDING

Financial envelope

Fins a 2.500 euros per a cada tesi. La quantitat del premi es calcularà en funció de la qualitat lingüística, el volum del text redactat en valencià i el nombre de persones sol·licitants.

Application

Abans de presentar una sol·licitud o fer cap consulta, llegiu les bases de la convocatòria. 

La presentació de la sol·licitud es pot fer a través del portal Entreu (seu electrònica de la Universitat), amb l’usuari i contrasenya de la Universitat de València o amb certificat electrònic emès per una autoritat de certificació oficial. 

En els menús de la pestanya “General” del formulari, seleccioneu:

  1. Tipus d'unitat: Serveis universitaris
  2. Òrgan al qual es dirigeix: Servei de Política Lingüística
  3. Tramitació desitjada: Dinamització

Recordeu adjuntar-hi l’imprès específic de la convocatòria, amb totes les dades pertinents, com també les documentacions requerides en les bases.

Documents