Logo de la Universdad de Valencia Logo Máster Universitario en Investigación en Didácticas Específicas Logo del portal

L’estudiant haurà de procedir a la defensa pública del treball de fi de màster davant el corresponent tribunal avaluador en les condicions que establisca la comissió de coordinació acadèmica del màster.

La defensa es realitzarà dintre del curs acadèmic en el que l’alumne s’ha matriculat.

El treball de fi de màster tindrà dues convocatòries per curs acadèmic i diversos períodes de defensa.

La qualificació de totes les persones presentades en cada període de defensa s'arreplegarà en una acta conjunta que es generarà per la secretaria del centre i que haurà d’estar emplenada abans dels 5 dies següents a la finalització de cada període.