Logo de la Universitat de València Logo Oficina de Control Intern Logo del portal

Ens proposem analitzar els volums pressupostaris executats per a totes les unitats descentralitzades de despesa d’aquesta Universitat, en compliment del nostre Programa de Treball.
Aquesta feina conté una detallada explotació de les principals variables d'execució pressupostària, cosa que ens permet emetre informes individuals a nivell de centre, institut..., en gran part descriptius de la gestió duta a terme en el vessant econòmic per les distintes unitats, i en els quals es posen de manifest dades de gran interès, no sempre conegudes per les unitats a què es refereixen. Els informes seran presentats personalment als responsables tècnics i acadèmics de cadascun dels centres, instituts d’investigació, unitats de campus, biblioteques, etc. 

Auditoria de regularitat

Pel que fa a l’auditoria de regularitat, que s’ha de realitzar sobre una mostra representativa de despeses, seguint el nostre enfocament tradicional, hem seleccionat una sèrie de centres/instituts/serveis, etc., que han estat elegits en un mostreig preconcebut, d’acord amb una sèrie de criteris variats (geogràfic, volum pressupostari, tipologia…). Una vegada escollides aquestes unitats, el mostreig que dóna lloc a les despeses objecte de auditoria és de tipus aleatori.
En cadascun dels exercicis, lògicament, anem variant les unitats seleccionades, de manera que l’auditoria de despeses arribe a totes en un termini raonable. No cal oblidar, a més, que aquest control es completa amb d’altres,  com el que es realitza sobre els comptes de caixa fixa, que portem a terme visitant tots els centres habilitats de forma periòdica.

Les unitats resultants del mostreig per a l’auditoria de regularitat del pressupost executat 2017 són les següents:

Campus dels Tarongers

 • Biblioteca de Ciències Socials "Gregori Maians"
 • Biblioteca d'Educació "María Moliner"
 • Facultat de Ciències Biològiques
 • Facultat de Dret
 • Facultat d'Economia
 • Facultat de Magisteri
 • Unitat de Gestió Campus dels Tarongers
 • Unitat de Suport als Instituts dels Tarongers

Serveis Generals i altres entitats

 • Gabinet de premsa
 • Servei de Comptabilitat i Pressupost
 • Servei de Formació Permanent
 • Servei de Política Lingüística
 • Taller d'Audiovisuals
 • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació. Càtedra Divulgació de la Ciència.

 

Unitats no preseleccionades per a l'Auditoria de regularitat, però que gestionen específiques del Pla Nacional I+D+i i altres despeses:

Campus Burjassot-Paterna

 • Centre d'Investigació sobre la Desertificació (CIDE)
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
 • Facultat de Ciències Biològiques
 • Facultat de Ciències Matemàtiques
 • Facultat de Farmàcia
 • Facultat de Física
 • Facultat de Química
 • Unitat de Suport als Instituts del Campus Burjassot-Paterna

Campus de Blasco Ibáñez

 • Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
 • Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
 • Facultat de Geografia i Història
 • Facultat de Medicina i Odontologia
 • Facultat de Psicologia
 • Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez