University of Valencia logo Logo Faculty of Philology, Translation and Communication Logo del portal

L'Assamblea de Representants (ADR) és l'òrgan de representació de l'estudiantat. Està format per representants de l'estudiantat triats per cadascun dels estudis de grau i de postgrau que s'imparteixen en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i, pels representants de l'estudiantat que pertanyen a la Junta de Centre de la Facultat i al Claustre de la Universitat.