University of Valencia logo Logo Faculty of Philology, Translation and Communication Logo del portal

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Contacte

Avda. Blasco Ibañez, 32
46010 València (Spain)

Direcció: Ferran Grau Codina
Secretària: Ángel Narro Sánchez

Tel: +34 96 386 4861
Fax: +34 96 386 4817

E-mail: dep.filologia.classica@uv.es
www.uv.es/filoclas