University of Valencia logo Logo del portal

 • Professor fent classe en un alula

Sol·licitud

Documentació

 • Inici del procedimient: el procés de convalidació s’inicia a petició de l’alumne o alumna.
 • Termini: durant el periode de matrícula.
 • Documentació necessària:
  • Certificat acadèmico oficial
  • Fotocòpia del pla d’estudis segellat pel centre d’origen (en caso d’estudis cursats en altres universitats)
  • Fotocòpia dels programes o guies docents de les assignatures cursades, segellats pel departament o centre d’origen
 • Per a la convalidació d’estudis cursats en l’estranger és necessari presentar una traducció jurada de tota la documentació, legalitzada per via diplomàtica (d'acord amb el Conveni de la Haia, si escau).

Antecedents

 • Antecendents
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy