Enllaç a Facultat de PsicologiaUniversitat de València Logo del portal

Deganat

Des del deganat  es dóna suport administratiu a l'equip deganal de la Facultat, es gestionen els espais del Centre i les contractacions del personal docent amb caràcter temporal entre altres funcions.

 

CONSULTES I SERVEIS

  • Sol·licitud de reserva de sales de reunions (amb una antelació de 72 hores abans de començar l'activitat)
  • Sol·licitud de reserva d'aules i laboratoris docents (amb una antelació de 72 hores abans de començar l'activitat)
  • Sol·licitud de publicació en xarxes socials i web
  • Sol·licitud d'entrevista/reunió amb membres de l'equip deganal
  • Sol·licitud d'entrada a la Facultat fora d'horari d'apertura
  • Sol·licitud de consulta de documentació per a recursos (places PDI de caràcter temporal)
  • Sol·licitud de certificació de pertinença a comissions
  • Expedició de certificat digital per a professorat i personal d'administració i serveis (presencial)
  • Instància general - ENTREU
  • Altres consultes