Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Investigadora

Grups d'Investigació

Filtrar grups
Per branca de coneixement:
 Arts i humanitats
 Ciències bàsiques i experimentals
 Ciències de la Salut
 Ciencias sociales y jurídicas
 Educació
 Enginyeria i Arquitectura
Nota: El cercador distingeix les titlles
Referència Acrònim Nom Director-a
GIUV2013-001 PAFZP Patogens en l'Acuicultura: patogens de peixos i zoonòticos Carmen Amaro González
GIUV2013-002 CAMAP Grup de Modelatge de Plasmes Astrofísics assistit per computador Miguel Ángel Aloy Toras
GIUV2013-003 SAMA Seguretat Alimentària i Mediambiental Yolanda Picó García
GIUV2013-004 MC2 Mètodes cuantitatius per a la medició de la cultura i l´educació Vicente Coll Serrano
GIUV2013-005 COAL Contaminació d´Aliments Jorge Mañes Vinuesa
GIUV2013-006 SMolMat Materials Moleculars Commutables
José Antonio Real Cabezos
GIUV2013-007 GLCC Grup de Literatura Catalana Contemporània Vicent Simbor Roig
GIUV2013-008 UNIPSICO Grup de recerca psicosocial de la conducta organitzacional Pedro Rafael Gil Monte
GIUV2013-009 LINCE Laboratori de Investigació en Cèl·lules Endotelials Carlos Hermenegildo Caudevilla
GIUV2013-010 VALORTO-INVES Grup de Recerca en Ortodòncia Vanessa María de Paredes Gallardo
GIUV2013-011 EFME Group d'investigació de efectes del medi Ignacio Nilo Tuñón García de Vicuña
GIUV2013-012 CiTrans Comunicació intercultural i traducció Juan José Martínez Sierra
GIUV2013-013 LISITT Laboratori integrat de Sistemes Intel · ligents i tecnologies de la informació a trànsit Juan José Martínez Dura
GIUV2013-014 MODHIS Regulació epigenètica per modificació de histones Ramón Sendra Pérez
GIUV2013-015 SYMOBIA Síntesi de molècules per aplicacions Biotecnológiques Antonio Abad Somovilla
GIUV2013-016 AFIPS Grup en Activitat Física i Promoció de la Salut Javier Molina García
GIUV2013-017 IDAL Laboratori d'anàlisi intel·ligent de dades Marcelino Martínez Sober
GIUV2013-018 LEQ Laboratori d'Electroquímica José Juan García Jareño
GIUV2013-019 ZOORECERC Grup de Recerca en Zoologia Vicente Roca Velasco
GIUV2013-020 LSyM Laboratori de Simulació i Modelatge Rafael Javier Martínez Dura
GIUV2013-021 DRAFBE Diferenciabilitat, renormaments i funcions analítiques en espais de Banach Pablo Galindo Pastor
GIUV2013-022 BEC Biodiversitat i Evolució de Cnidaris Álvaro Luis Peña Cantero
GIUV2013-023 ZOOMAR Zoología Marina
Juan Antonio Raga Esteve
GIUV2013-024 GINFAR Farmacologia de la Inflamació
María José Alcaraz Tormo
GIUV2013-025 EVALUAMECO Formulació i avaluació tecnològica i farmacocinètica de medicaments i cosmètics Matilde Merino Sanjuan
GIUV2013-026 EMPRECOOP Emprenedoria i Direcció d'Empreses Cooperatives i de l'Economia Social Joan Ramón Sanchis Palacio
GIUV2013-027 FUSCHROM Estudis fonamentals en Cromatografia
M. Celia García Álvarez-Coque
GIUV2013-028 GICAPC Grup d'investigació per al control analític de productes cosmètics Amparo Salvador Carreño
GIUV2013-029 PERMUT Propietats aritmètiques i estructurals dels grups, aplicacions I
Adolfo Ballester Bolinches
GIUV2013-030 GREV Grup de Xarxes i Entorns Virtuals Juan Manuel Orduña Huertas
GIUV2013-031 DITIPS Dissenys i tècniques d'investigació en Psicologia Social Sergio Murgui Pérez
GIUV2013-032 GIO Grup d'Investigació en Optometria Robert Montes Micó
GIUV2013-033 INNOMARK Grup d'investigació en màrqueting i innovació en comerç i serveis Irene Gil Saura
GIUV2013-034 GIRLC Grup d'Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques Jordi Redondo Sánchez
GIUV2013-035 LICAMEHD Literatura Catalana Medieval i Humanitats Digitals Roser Anna Cantavella Chiva
GIUV2013-036 GSIC Grup de Sistemes d'Informació i Comunicacions Carmen Botella Mascarell
GIUV2013-037 HistConcep Història Conceptual i crítica de la Modernitat Faustino Oncina Coves
GIUV2013-038 CLECEM Cromatografia Liquida, Electroforesi Capil·lar i Espectrometria de Masses
Ernesto Simó Alfonso
GIUV2013-039 ELEAM Estudis sobre la llengua espanyola a Amèrica M. Milagros Aleza Izquierdo
GIUV2013-040 EDPNOL Equacions en Derivades Parcials No Lineals José M. Mazón Ruiz
GIUV2013-041 MODeLiC Materials orgànics per a la detecció i alliberament controlat Ana María Costero Nieto
GIUV2013-042 METRAS Mesurament, Avaluació, Anàlisis i Processament de Dades de Accidentes de Trànsit i Seguretat Viària Jaime Sanmartín Arce
GIUV2013-043 LABORUM3.0 Grup d'investigació sobre transformacions en dret del treball i de la seguretat social Ángel Antonio Blasco Pellicer
GIUV2013-044 MUPART Memòria i significat: ús i percepció dels vestigis del passat en l'àmbit valencià de l'Edat Mitjana i Moderna Amadeo Serra Desfilis
GIUV2013-045 GRANVELLE Edició i Estudi de l'Epistolari d'Antoine Perrenot de Granvelle Julia Benavent Benavent
GIUV2013-046 GI2AM Grup d'Investigació en Enginyeria Ambiental
M. Carmen Gabaldón García
GIUV2013-047 CompAC Grup d'Astrofísica i Cosmologia Computacional
José María Martí Puig
GIUV2013-048 ADHEME Anàlisi didàctica, històrica i epistemològica de les matemàtiques escolars
Luis Rafael Puig Espinosa
GIUV2013-049 GROC Grup de Recerca en Optimització Combinatòria
Ángel José Corberán Salvador
GIUV2013-050 ECOLAB Unitat de investigació d'economia del treball i política laboral Josep Banyuls Llopis
GIUV2013-051 EFRAREME Estudis francesos literaris i traductològics: recepció i mediació Evelio Miñano Martínez
GIUV2013-052 NQCC Nucleases Químiques basades en Composts de Coordinació Sacramento Ferrer Llusar
GIUV2013-053 NEUROFUNC Laboratori de Neuroanatomia Funcional Comparada de la Universitat de València Fernando Martínez García
GIUV2013-054 GIRHTC Grup d'Investigació en Retòrica, Humanisme i Tradició Clàssica Ferran Grau Codina
GIUV2013-055 AAEM Art i Arquitectura a l'Edat Moderna Mercedes Gómez-Ferrer Lozano
GIUV2013-056 Val.Es.Co. València Espanyol col·loquial Emilio Antonio Briz Gómez
GIUV2013-057 FET-TRANS Física estadística i termodinàmica dels processos de transport
Salvador Mafé Matoses
GIUV2013-058 InMIDE Grup d'Investigació en Migració i Processos de Desenvolupament Joan Lacomba Vázquez
GIUV2013-059 UV-ERS Grup de Teledetecció Ambiental María Amparo Gilabert Navarro
GIUV2013-060 GEHTD Grup d'estudis històrics sobre les transicions i les democràcies
Aurora Bosch Sánchez
GIUV2013-061 CALAGUA-UV Grup d'investigació en tecnologies del Medi Ambient Aurora Seco Torrecillas
GIUV2013-062 LLICVALSOR Llengua, Literatura i Cultura Valenciana del Segle d'Or a la Renaixença Vicent Josep Escartí Soriano
GIUV2013-063 SIGMO Senyal i Modelització Isidro Monzo Mansanet
GIUV2013-064 ELITE-PAC Escriptures Literàries: Patrimoni i Actualitat
Juan Oleza Simó
GIUV2013-065 INVESDROGA Psicobiología de les Drogodependències
José Miñarro López
GIUV2013-066 CARGRUPS Caràcters i Classes de Conjugació de Grups Finits
Gabriel Navarro Ortega
GIUV2013-067 BIONUTEST Estudi d'estabilitat, biodisponibilitat i efectes biològics de components dels aliments i avaluació nutricional Reyes Barbera Sáez
GIUV2013-068 GENEVOL Genètica Evolutiva
Andrés Moya Simarro
GIUV2013-069 Facthum Grup d'investigació en factor humà i seguretat viària Luis Montoro González
GIUV2013-070 HiPIS Sistemes intel·ligents i d'altes prestacions Miguel Arevalillo Herráez
GIUV2013-071 ESDESOST Estudis de Sostenibilitat Josep Ernest García García
GIUV2013-072 CRECYCSEM Grup de Creixement Cristal·lí i Carcterització de Semiconductors
Vicente Muñoz Sanjosé
GIUV2013-073 INNOMAT Innovació en materials i técniques de caracterització Ana Cros Stotter
GIUV2013-074 GRSV Grup de radiació solar
María del Pilar Utrillas Esteban
GIUV2013-075 MINTOTA Miniaturització i mètodes totals d'anàlisi
Pilar Campins Falcó
GIUV2013-076 TRAFIPROT Tràfic de proteïnes Fernando Aniento Company
GIUV2013-077 FUSFLU Química dels Compostos Organofluorats
Santos Fustero Lardies
GIUV2013-078 RIALE Relacions interculturals Alemanya-Espanya Berta Raposo Fernández
GIUV2013-079 R.F.E.M. Radiofarmàcia i estabilitat de medicaments Facundo Pérez Giménez
GIUV2013-080 HISLEDIA Història i Historiografia de la Llengua Castellana en la seua Diacronia M. Teresa Echenique Elizondo
GIUV2013-081 GIEL Grup d'Investigació en Ensenyament de Llengües Carmen Rodríguez Gonzalo
GIUV2013-082 DRUGBIOP Grup d'Optimització de la Biodisponibilitat de Fàrmacs Teresa María Garrigues Pelufo
GIUV2013-083 BATWoW Dones Escriptores Transatlàntiques Britàniques i Americanes M. José Coperías Aguilar
GIUV2013-084 GEO Grup d'Electromagnetisme i Ones Enrique Navarro Camba
GIUV2013-085 ImaFoton Imatge i Fotonica Manuel Martínez Corral
GIUV2013-086 LINDICO Lingüística, discurs i cognició Beatriz Gallardo Paúls
GIUV2013-087 ESALDI Espais i Àlgebres de Funcions diferenciables Manuel Maestre Vera
GIUV2013-088 CyD Cultura i Desenvolupament Nuria Girona Fibla
GIUV2013-089 RIUMED Hidrologia Mediterrània Ana Camarasa Belmonte
GIUV2013-090 MedArb MedArb
Silvia Barona Vilar
GIUV2013-091 TCE Teatre contemporani europeu (segles XVIII-XXI): Critica, recepció i trasnacionalitat Ignacio Ramos Gay
GIUV2013-092 GRETRALIGREHIMP Grup de Recerca i Traducció de Literatura Grega d'època Hel·lenística i Imperial Jorge Luis Sanchis Llopis
GIUV2013-093 TRANSICIONS Transicions entre formació i ocupació en contextos de Vulnerabilitat Social Fernando Marhuenda Fluixà
GIUV2013-094 ARSMAYA Grup de recerca en art, arqueologia i patrimoni cultural
Cristina Vidal Lorenzo
GIUV2013-095 DIDGEOMAACC Grup d'investigacio en didactica de la geometria i en ensenyança a estudiants d'altes capacitats matematiques Ángel Gutiérrez Rodriguez
GIUV2013-096 BCPUV Biologia de la conservació de plantes Pilar Soriano Guarinós
GIUV2013-097 UDF-TM Unitat de Disseny de Fàrmacs i Topologia Molecular Jorge Gálvez Álvarez
GIUV2013-098 EVOSALUD Evolució i Salut: Evolució experimental i epidemiologia
Fernando González Candelas
GIUV2013-099 OMMEE Optimització i Models Matemàtics per a l'Economia i l'Empresa Vicente Liern Carrión
GIUV2013-100 NC Neurobiologia Comparada
José Manuel García Verdugo
GIUV2013-101 GPF Grup de recerca sobre persona i famlilia José Ramón de Verda Beamonte
GIUV2013-102 GREAV Grup de Recerca en Pedagogia Universitària, Educació al llarg de la vida i Desenvolupament Sostenible Bernardo Gargallo López
GIUV2013-103 CREARI Grup de recerca en pedagogies culturals Ricard Vicent Huerta Ramon
GIUV2013-104 GPOEI Grup de Processat Optoelectrònic d'Imatges Francisco Javier García Monreal
GIUV2013-105 CRIE Currículum, recursos i institucions Educatives Ángel San Martín Alonso
GIUV2013-106 DERSOCOM Dret de Societats Comparat José Miguel Embid Irujo
GIUV2013-107 SUPRAMOL Química Supramolecular
Enrique García-España Monsonis
GIUV2013-108 ECOTERAM Ecologia de vertebrats terrestres José Antonio Gil-Delgado Alberti
GIUV2013-109 GICC Grup d'Investigació en Cultura Científica Trinidad Carolina Moreno Castro
GIUV2013-110 GRFQ Grup de Reactivitat Fotoquímica Julia Pérez Prieto
GIUV2013-111 GAMM-CyBAR Grup d'Anàlisi Multivariant i Multicomponent - Qualitat i bioanàlisi d'alt rendiment María José Medina Hernández
GIUV2013-112 FOSE Fotònica i Semiconductors
Alfredo Segura García del Río
GIUV2013-113 IARM Anàlisi d'Imatge, Recuperació i Modelització Juan de Mata Domingo Esteve
GIUV2013-114 SEAPNB Síntesi estereoselectiva d'anàlegs de productes naturals bioactius Juan Alberto Marco Ventura
GIUV2013-115 RL-EO-UPOX Radicals Lliures i Estrés Oxidatiu. Unitat de Patologìa Oxidativa Guillermo Sáez Tormo
GIUV2013-116 GIQTC Grup d'Investigació de Química Teòrica i Computacional Raúl Crespo Crespo
GIUV2013-117 GRECO Estratègia, Competitivitat i Innovació César Camisón Zornoza
GIUV2013-118 GEVDPE Grup Valencià d'Estudi del Dret Privat Europeu
Javier Plaza Penadés
GIUV2013-119 SEBHAP Sistemàtica, Evolució i Biogeografia de fongs, algues i plantes M. Felisa Puche Pinazo
GIUV2013-120 UIPD Unitat d'Investigació de Psicologia de l'Esport Isabel Balaguer Solá
GIUV2013-121 CONTD Continguts i formats audiovisuals Miquel Francés Doménech
GIUV2013-122 MIETIC Mètodes d'Investigació en Educació i Tecnologies de la Informació i la Comunicació Jesús Modesto Suárez Rodríguez
GIUV2013-123 NAPRODIN Antiinflamatoris d'origen natural M. Carmen Recio Iglesias
GIUV2013-124 ETIDEMO Grup d'Investigació en Ètiques Aplicades i Democràcia
Adela Cortina Orts
GIUV2013-125 AsymCat Grup de catàlisi asimètrica amb complexos metàl·lics i organocatalitzadors José Ramon Pedro Llinares
GIUV2013-126 e3 Ecologia, Etologia i Evolució Manuel Serra Galindo
GIUV2013-127 InterCom Interculturalitat i Comunicació Jenaro Talens Carmona
GIUV2013-128 UIMCV Unitat d’investigació de materials ceràmics i vitris Javier Alarcón Navarro
GIUV2013-129 EMO Evolució molecular i organísmica als vegetals Josep Antoni Rosselló Picornell
GIUV2013-130 REPOCO Relativitat, Posicionament Relativista i Cosmologia Joan Josep Ferrando Bargues
GIUV2013-131 Lensing Lents Gravitatòries: Una eina per a la Cosmologia i l'Astrofísica José Antonio Muñoz Lozano
GIUV2013-132 GES Matèria Condensada i Polímers Andrés Cantarero Sáez
GIUV2013-133 GCC Química de coordinació
Miguel Julve Olcina
GIUV2013-134 IQCATAL Grup de Catàlisis Heterogènia Benjamín Eduardo Solsona Espriu
GIUV2013-135 Limnologia Limnologia Antonio Camacho González
GIUV2013-136 EFIQ Propietats Termodinàmiques i de Transport. Equilibri de fases Juan Bautista Montón Castellano
GIUV2013-137 FonCat Fonètica i Fonologia del Català Jesús Jiménez Martínez
GIUV2013-138 CUDIDE Grup de Recerca Cultura, Diversitat i Desenvolupament Carmen Carmona Rodríguez
GIUV2013-139 CIAO Consorci Italianista d' Anàlisis i Estudi d' Obres Literaries Juan Carlos de Miguel Canuto
GIUV2013-140 UIRFIDE Unitat d'investigació en rendiment físic i esportiu María Cristina Blasco Lafarga
GIUV2013-141 LMN Grup d' investigació en LADMER, micropartÍcules i nanopartÍcules de fàrmacs José Esteban Peris Ribera
GIUV2013-142 LEGAMBIENTAL Regulació Mediambiental, Energètica i del Territori Inmaculada Revuelta Pérez
GIUV2013-143 MEMSLab Laboratori de Microelectrònica i Microsensors Abilio Cándido Reig Escrivá
GIUV2013-144 Hybrida Hibridacions culturals i identitats migrants Domingo Pujante González
GIUV2013-145 CiSEM Cultures i Societats de l'Edat Mitjana Antoni Josep Furió Diego
GIUV2013-146 MARKINADIS Grup de recerca en màrqueting, internacionalització i gestió del canal de distribució Alejandro Mollá Descals
GIUV2013-147 NBiNA Neurobiotecnologia i Neuroanatomia Francisco Olucha Bordonau
GIUV2013-148 CSE Grup de Recerca sobre Drets Humans i Carta Social Europea María del Carmen Salcedo Beltrán
GIUV2013-149 BRIOFILO Briòfits: Filogènia i Biogeografia Ricardo Garilleti Álvarez
GIUV2013-150 VSD El valencià: diacronia, sincronia, teoria gramatical, variants pròpies, onomàstica Abelard Saragossa Alba
GIUV2013-151 Histradcyt History of the scientific translation and technical from French to Spanish María Julia Pinilla Martínez
GIUV2013-152 UOCEM Unitat d'Oftalmobiologia Cel·lular i Molecular Manuel José Díaz Llopis
GIUV2013-153 CPB Control Biotecnològic de Plagues
Juan Ferre Manzanero
GIUV2013-154 GIPTD Grup d'investigació en patologia i terapèutica dentàries Leopoldo Forner Navarro
GIUV2013-155 MePiVe Metabolisme primari i Enginyeria Metabòlica Vegetal Roque Luís Ros Palau
GIUV2013-156 AHEP Astropartícules i física d'altes energies
José Wagner Furtado Valle
GIUV2013-157 ANTARES Física Experimental d'Astropartícules
Juan Zúñiga Román
GIUV2013-158 GIIF Grup de Immunologia de les infeccions fungiques M. Luísa Gil Herrero
GIUV2013-159 GIESA Grup d'investigació en Epidemiologia i Salut Ambiental Ferrán Ballester Díez
GIUV2013-160 GT Genòmica Traslacional Ruben Darío Artero Allepuz
GIUV2013-161 EHIF Estructura hadronica i interaccions fonamentals
Vicente Vento Torres
GIUV2013-162 GFL Genòmica Funcional de Llevats
José Enrique Pérez Ortín
GIUV2013-163 ETICCs Grup d'Estudis Tributaris Internacionals, Constitucionals i Comparats
Francisco A. García Prats
GIUV2013-164 QBHSC Forats Negres Quàntics, Supergravetat i Cosmologia José Navarro Salas
GIUV2013-165 NEXT-T2K Física Experimental de Astroparticules i Neutrins
Juan José Gómez Cadenas
GIUV2013-166 NUCTH Teoria Nuclear i Teoria Quàntica de Molts Cossos Manuel José Vicente Vacas
GIUV2013-167 MemProt Lab Grup de Proteïnes de Membrana
Ismael Mingarro Muñoz
GIUV2013-169 OPiC Odontologia Preventiva i Comunitària José Manuel Almerich Silla
GIUV2013-170 O2C Observatori de les Dues Cultures Martín Domínguez Romero
GIUV2013-171 Wineyeasts Microbiologia Molecular dels rents del vi Emilia Matallana Redondo
GIUV2013-173 GPDD Grup de Processat i Disseny Digitals Juan Francisco Guerrero Martínez
GIUV2013-174 SNC Grup de Recerca de Tumors del Sistema Nerviós Central
José Miguel Cerdá Nicolás
GIUV2013-175 didacies Grup de recerca en educació científica i formació del professorat de ciències Jordi Antoni Solbes Matarredona
GIUV2013-176 MEDIAFLOWS Continguts digitals i fluxos comunicatius Guillermo López García
GIUV2013-177 GTT Grup de Teledetecció Tèrmica
Vicente Caselles Miralles
GIUV2013-178 SOM Sabor i Origin de la Matèria M. Pilar Hernández Gamazo
GIUV2013-179 ENVEST Envelliment i estres social: mecanismoes de protecció farmacològics i conductuals Rosa Redolat Iborra
GIUV2013-180 IFIC-EHEP Física Experimental d'Altes Energies en Colisionadores Juan A. Fuster Verdú
GIUV2013-181 FRESHAGE Grup de Recerca en Envelliment i Exercici
José Viña Ribes
GIUV2013-182 DEM+ Grup d´investigació sobre poder constituent i nou constitucionalisme Albert Noguera Fernández
GIUV2014-183 IFIE Interaccions Fonamentals i les seues Implicacions Experimentals
Oscar Manuel Vives García
GIUV2014-184 MOED Grup de dispositius moleculars optoelectrònics Hendrik Jan Bolink
GIUV2014-185 POpE Opinió Pública i Eleccions José Manuel Pavía Miralles
GIUV2014-186 CCSS Crítica i sabotatge Manuel Asensi Pérez
GIUV2014-187 CECT I+D+i I+D+i de la Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT): Diversitat Microbiana i Seguretat Alimentària M Jesús Pujalte Domarco
GIUV2014-188 PRESEVAL Projecte per a l'Estudi Sociolingüístic de l'Espanyol de València José Ramón Gómez Molina
GIUV2014-189 GIBUV Grup d'Investigació en Bioètica de la Universitat de València Juan Carlos Siurana Aparisi
GIUV2014-190 SILVAGroup Grup de Suport a la Recerca en l'Anàlisi de la Variació Lingüística Francisco Miguel Ivorra Pérez
GIUV2014-191 IngCrisOrg Enginyeria Cristal·lina Orgànica María del Carmen Ramírez de Arellano Sánchez
GIUV2014-192 CEMUVIG Centre d'Estudis Multidisciplinaris en Violència de Gènere Elena Martínez García
GIUV2014-193 FTR Fisioteràpia Tecnologia i Recuperació Yasser Alakhdar Mohmara
GIUV2014-195 NUTRALIMEN Nutrició i Alimentació Ana María Frígola Canoves
GIUV2014-196 INGLOBEST Internacionalització, globalització i estratègia de la empresa José Pla Barber
GIUV2014-197 ENOLAB Laboratori de Microbiologia Enològica M Isabel Pardo Cubillos
GIUV2014-198 INFORSE Innovació en Ferrocarril, Seguretat Viària i Ergonomia Francisco J. Toledo Castillo
GIUV2014-199 INTECO Grup de Recerca en Integració Econòmica
Cecilio Ricardo Tamarit Escalona
GIUV2014-200 UFDI Unitat Farmacologia Digestiva i Inflamatòria
Juan Vicente Esplugues Mota
GIUV2014-201 GIRHA Grup d'Innovació de Recursos en Història Antiga Juan José Seguí Marco
GIUV2014-202 GENDESPOL Desigualtats socio-econòmiques i polítiques públiques amb perspectiva de gènere María Amparo Ballester Pastor
GIUV2014-203 GECOHIS Gènere, Coneixement, Història i Subjectivitat Mónica Bolufer Peruga
GIUV2014-204 BIOMOL Laboratori d´investigació en biomolècules d´aplicació agrícola i terapèutica María Dolores Real García
GIUV2014-205 GESTOR Geoestratègia organitzacional, clústers i competitivitat Francisco Puig Blanco
GIUV2014-206 INVTEA Investigació en Trastorns de l'Espectre Autista. Grup de recerca Inma Fernández. Raúl Tárraga Mínguez
GIUV2014-207 BIOFORA Biotecnologia en espècies forestals i aromàtiques
Isabel Arrillaga Mateos
GIUV2014-208 M4 Materials Moleculars Multifuncionals Modulables
Carlos José Gómez García
GIUV2014-209 CLIMAMET Grup d´investigació del canvi climàtic, riscos meteorològics e inputs al sistema hidrològic en el Mediterrani
María José Estrela Navarro
GIUV2014-210 LEII Laboratori d'Electrònica Industrial i Instrumentació
Esteban Sanchís Kilders
GIUV2014-211 LHCPheno Fenomenologia avançada de partícules elementals i interaccions fonamentals en gran col·lisionadors i factories de sabor
Antonio Pich Zardoya
GIUV2015-212 CiAlBEx Ciències de l'alimentació basades en l'evidència i l'experimentació José Miguel Soriano del Castillo
GIUV2015-213 PREMEDOC Prehistòria de la Mediterrània Occidental
Valentín Villaverde Bonilla
GIUV2015-214 UDERVAL Unitat de Desenvolupament Rural i Avaluació de Politiques Públiques Javier Esparcia Pérez
GIUV2015-215 LabNSC Laboratori de neurociència social cognitiva
Otilia Alicia Salvador Fernández-Montejo
GIUV2015-216 SOLINQUIANA Solucions i Innovació en Química Analítica
Miguel de la Guardia Cirugeda
GIUV2015-217 SOCIAL(S) Grup de recerca i d'innovació en educació geogràfica i històrica José Manuel P. Souto González
GIUV2015-218 TALIS Ensenyament i adquisició de competències solidaries i interculturals a través de les llengües i la literatura Elia Saneleuterio Temporal
GIUV2015-219 BACPLANT Bacteriologia de plantes i Líquens. Aplicacions Biotecnològiques Elena González Biosca
GIUV2015-220 HISCUCON Història social i cultural de la contemporaneitat Ismael Saz Campos
GIUV2015-222 GRAM Grup de Recerca en Arqueologia del Mediterrani Pedro Pablo Ripollés Alegre
GIUV2015-223 EMPINNOVA L' empresa innovadora Joaquín Alegre Vidal
GIUV2015-224 VALuART València, Universitat i Art. Art, Cultura i Societat en Espanya, de 1750 a l'actualitat Rafael Gil Salinas
GIUV2015-225 META Management Reporting, Transparència, Educació Comptable i Fiabilidad de la Informació Financera Juan Luis Gandía Cabedo
GIUV2015-226 PHES Prevenció i Salut en l'Exercici i l'Esport Juan Carlos Colado Sánchez
GIUV2015-227 TMT_BS Grup d'investigació sobre equips de direcció, estrategia d'empresa i govern corporatiu Alejandro Escriba Esteve
GIUV2015-228 LABORART Laboratori de conservació, estudi i aportació metodològica de la restauració en la història de l'art M. Antonia Gómez Rodrigo
GIUV2015-229 GRIS19 Grup d'investigació sobre el segle XIX. Reforma i revolució a Europa i Amèrica (1763-1918) María Ivana Frasquet Miguel
GIUV2015-230 GENTEXT Grup d'investigació sobre gènere i (des)igualtat social i sexual José Santaemilia Ruiz
GIUV2015-231 NEUROSOC Neurociència Social Luis Moya Albiol
GIUV2015-232 G-DESC Drets econòmics, socials i culturals: efectivitat i exigibilitat
María José Añón Roig
GIUV2015-233 REGULATION El dret de la regulació econòmica Andrés Boix Palop
GIUV2015-234 MITEV Metabolisme i transport en vegetals sota estrès abiòtic M Amparo Sanz Grau
GIUV2015-235 UCG Unitat de Canvi Global José Antonio Sobrino Rodríguez
GIUV2015-236 PSICONPROS Variables psicosocioeducatives i emocionals implicades en la conducta prosocial
Mª Vicenta Mestre Escrivá
GIUV2015-237 NEUROPHARAD Neurofarmacologia de l'addicció Ana Polache Vengut
GIUV2015-239 FRASCAE Fraseologia contrastiva Alemany - Espanyol Herbert Holzinger
GIUV2015-240 HISCOMECU Grup d'investigació en història de la comunicació i de la cultura mediàtica Francesc Andreu Martínez Gallego
GIUV2015-241 GESinn Grup d'Estudis Socials Intervenció i Innovació José Javier Navarro Pérez
GIUV2015-242 NCPJ Nous conflictes i procés judicial Manuel Ortells Ramos
GIUV2015-243 CIRUBUCA Grup d`Investigació sobre Cirurgia Bucal, Implantología i Rehabilitació Oral María Peñarrocha Diago
GIUV2015-244 CES Comportament econòmic-social
M Desamparados Urbano Salvador
GIUV2015-245 GENDIGIT Gèneres digitals: anàlisi de la producció i recepció lingüistiques Francisca Antonia Suau Jiménez
GIUV2015-246 MOSISCOM Modelització de Sistemes Complexos: Personalitat, Cervell i Sistemes Socials Salvador Amigó Borrás
GIUV2015-248 OPAVAL Observatori Polític Autonòmic Valencià Pablo Oñate Rubalcaba
GIUV2015-249 ERR Grup d'Investigació en Malalties Rares Respiratòries Amparo Escribano Montaner
GIUV2015-250 TOSCA Astrofísica Extragalàctica i Cosmologia
Vicent Josep Martínez García
GIUV2015-251 AUTOMORLIB Grup d'investigació en autoconeixement, moralitat i llibertat Carlos Moya Espí
GIUV2015-252 MemBioPhys Biofísica de Membranes Jesús Salgado Benito
GIUV2015-253 TERAMOL Grup d'investigació en teràpies moleculars Julián Carretero Asunción
GIUV2015-254 JOCASOT Joves, canvi social i treball Anna Giulia Ingellis
GIUV2015-256 CECPI Centre d'Estudis sobre Cultura, Poder i Identitats Joaquim Rius Ulldemolins
GIUV2015-257 QUALITY Gestiò de la qualitat, innovaciò i aprenentage María Dolores Moreno Luzón
GIUV2015-258 COPOS Grup de recerca en Fisiopatologia cel·lular i orgànica de l'estrès oxidatiu i les malalties rares Federico Vicente Pallardó Calatayud
GIUV2015-259 METALEXICA Lexicografia i Lingüística Contrastiva Cesáreo Calvo Rigual
GIUV2015-260 ISP Grup de Processament de Senyals i Imatges Gustavo Camps Valls
GIUV2015-261 DERPEligro Grup d'investigació sobre Dret penal de la perillositat Vicente Alberto Alonso Rimo
GIUV2015-262 EVER Paleobiologia i Evolució de Vertebrats Basals Héctor Botella Sevilla
GIUV2015-263 ECP Entomologia i Control de Plagues Ricardo Jiménez Peydró
GIUV2015-264 EMO-FUNDET Emoció i llenguatge al treball: La funció discursiva emotiva/evaluativa en diferents textos i contextos: Projecte Persuasió Ana Belén Cabrejas Peñuelas
GIUV2015-265 GIPOS Grup d'Investigació en Psicologia de les Organitzacions de Serveis Vicente A. Martínez Tur
GIUV2015-266 PsyCOR Psicología del comportament organizatcional
José María Peiró Silla
GIUV2015-267 AEMES Agents econòmics i mercat en el marc jurídic de l'estat social Carmelo Lozano Serrano
GIUV2016-268 EDIFICA Avaluació i divulgació de la ciència, foment del coneixement de les metodologies d'investigació i comunicació acadèmica Gregorio González Alcaide
GIUV2016-269 DSGMROIEC Desenvolupament sostenible, governança mundial i regional, ordre internacional i europeu contemporanis Valentín Enrique Bou Franch
GIUV2016-270 clrfoguit Règim jurídic constitucional de les llibertats, el govern obert i l'ús de les noves tecnologies
Lorenzo Cotino Hueso
GIUV2016-271 VABAR Grup de Reserca en Estadística Bayesiana Carmen Armero Cervera
GIUV2016-272 INFECTGUT Infeccions gastrointestinals Javier Buesa Gómez
GIUV2016-273 NanoMol Nanomagnetisme Molecular i Materials Multifuncionals
Eugenio Coronado Miralles
GIUV2016-274 PADELLA Biotecnologia de la coordinació entre desenvolupament i adaptació a condicions ambientals en plantes. Pedro Miguel Carrasco Sorlí
GIUV2016-275 QMM Magnetisme Molecular Quàntic Juan Modesto Clemente Juan
GIUV2016-276 CLIMO Grup de Recerca sobre Clima, Cultura, Lideratge i Mesura en les Organitzacions Vicente González Roma
GIUV2016-277 QCEXVAL Química quàntica de l'estat excitat Daniel Roca Sanjuán
GIUV2016-278 MolMatTC Grup de Química Teòrica de Materials Moleculars
Enrique Ortí Guillén
GIUV2016-279 UIQT/Met Unitas d'Investigació de Química Teórica/Métodes José Sánchez Marín
GIUV2016-280 CDC Coneixement didàctic del contingut escolar: fonaments de l' anàlisi i la acció didàctica del professorat Vicente Sanjosé López
GIUV2016-281 CARMEN Envelliment saludable en la dona Antonio Cano Sánchez
GIUV2016-282 ARTEC Group de recerca avançada i expansió tecnològica en Computació Gràfica Marcos Fernández Marín
GIUV2016-283 COMMLAB Laboratori de Simulació Computacional Multiescala Miguel Lozano Ibáñez
GIUV2016-284 GPS+D Grup de geoestratègia per a la pau, la seguretat i la defensa M.Consuelo Ramón Chornet
GIUV2016-286 ResPediaTu Grup de Recerca Traslacional de Tumors Sòlids Pediàtrics Rosa Noguera Salvá
GIUV2016-287 UMIC Unitat Mixta d'Investigació Cerebrovascular IIS Fundació Investigació Hospital La Fe - Universitat de València Francisco Javier Miranda Alonso
GIUV2016-288 Psicotext Psicotext
Eduardo Vidal-Abarca Gámez
GIUV2016-289 NBL Neuroplasticitat
Juan Nacher Roselló
GIUV2016-290 GemEduco Grup d'Avaluació i Mesura: Educació per a la Cohesió Social Jesús Miguel Jornet Meliá
GIUV2016-291 CoRTeTSol Grup de recerca en càncer colorrectal i nous desenvolupaments terapèutics en tumors sòlids Andrés Manuel R. Cervantes Ruiperez
GIUV2016-292 IMPARCLI Immunoparasitologia i Parasitologia Clínica Rafael Toledo Navarro
GIUV2016-293 EMINA Grup d'investigació en Educació Emocional en Infància i Adolescència Inmaculada Montoya Castilla
GIUV2016-294 BMPV Biologia Molecular de Paràsits i Vectors
M Dolores Bargues Castello
GIUV2016-295 GEOSING Singularitats, Geometria Genèrica i Aplicacions Juan José Nuño Ballesteros
GIUV2016-296 INNODES Innovació i Desenvolupament Local Julia Salom Carrasco
GIUV2016-297 ECONCULT Unitat d'investigació en economia de la cultura i turisme Pau Rausell Koster
GIUV2016-298 PRU-UVEG Unitat de Recerca en Psiconomia Hector Monterde i Bort
GIUV2016-299 ParaSalut Paràsits i Salut María Teresa Galan Puchades
GIUV2016-300 MIDICO Migracions, diversitat i cohesió social Francisco José Torres Pérez
GIUV2016-302 GRENIC Grup d'estudis sobre nous imaginaris culturals: espiritualitats, turisme i cos María José Albert Rodrigo
GIUV2016-303 GI-PVC Grup d'investigació en Paleontologia de vertebrats cenozoics Francisco Javier Ruiz Sánchez
GIUV2016-305 LEO Laboratori de observació de la Terra
José Felicísimo Moreno Méndez
GIUV2016-306 HuMAG Grup d'Investigació d'Anàlisi del Moviment Humà Luis Millán González Moreno
GIUV2016-307 NEURESTRES Psicología de l'estrés i els processos cognitius i afectius Esperanza González Bono
GIUV2016-308 LEyCA Laboratori d'ecotoxicologia i qualitat ambiental Enrique Andreu Moliner
GIUV2016-309 ProMaEx Proteïnes de la Matriu Extra cel.lular. Implicacions en la adhesió cel.lular M. Mercedes Costell Rosselló
GIUV2016-310 AFES Activitat Física, Educació i Societat Victor Manuel Pérez Samaniego
GIUV2016-311 CC Regulació del Cicle Cel·lular en eucariotes
Juan Carlos Igual García
GIUV2016-312 GIEX-TMAP Ideaspsychiatry Grup d'Excel·lència en Investigació
Rafael Tabares Seisdedos
GIUV2016-313 MEDHISMO El mediterrani hispànic a l'època moderna Ricardo Franch Benavent
GIUV2016-314 UBIC Unitat de recerca en biomecànica clínica María Pilar Serra Añó
GIUV2016-315 EHVALENCIA Desenvolupament Econòmic en Perspectiva Històrica Daniel Aurelio Tirado Fabregat
GIUV2016-316 READit Neurociència cognitiva i lectura Manuel Perea Lara
GIUV2016-317 HCMT Història de la Ciència, Medicina i Tecnologia
Josep Lluís Barona Vilar
GIUV2016-318 EVALPUB Avaluació Econòmica Pública Rafael Granell Pérez
GIUV2016-319 Medreprod Cèl·lules mare aplicades a la medicina de la reproducció, viabilitat embrionària i receptivitat endometrial.
Carlos Antonio Simon Valles
GIUV2016-320 EnveCoEm Envelliment: cognició i emocions Juan Carlos Melendez Moral
GIUV2016-321 SGyDF Seguretat global i drets fonamentals Jose Luis Gonzalez Cussac
GIUV2016-322 Polibienestar Grupo de Investigació en Polítiques de Benestar Social - Polibenestar
Jorge Garcés Ferrer
GIUV2016-323 VIO-STRAT VIO - STRATEGY Research Group (Estratègies avançades d'investigació en violència familiar i de gènere) Enrique Gracia Fuster
GIUV2016-324 SIV Servei, Innovació, Valor Amparo Cervera Taulet
GIUV2016-325 INTERBIDE Biodret: Grup de recerca interdisciplinar Carmen Yolanda Garcia Ruiz
GIUV2016-326 TCr Teoria crítica Benno Herzog
GIUV2016-327 MEDT Teoria de la Densitat Electrònica Molecular Luis Ramon Domingo Asensi
GIUV2016-328 InnSpace Innovació, i-Space i empreniment Clara Martínez Fuentes
GIUV2016-329 DIVFOREVA Diversitat i evaluaciò en la formaciò al llarg de la vida Amparo Perez Carbonell
GIUV2016-330 SYMBIOGENE Simbiosi, Diversitat i Evolució en Liquens i Plantes: Biotecnologia i Innovació
M Eva Barreno Rodriguez
GIUV2016-332 PEPL Parlamentarisme espanyol en el primer Liberalisme Carlos Tormo Camallonga
GIUV2016-333 ANIMS Anàlisi Numèrica, Imatges, Multiresolució i Simulació Pep Mulet Mestre
GIUV2016-334 AUDIT Auditoria i assegurament dels informes corporatius Maria Antonia Garcia Benau
GIUV2016-335 MIR Medicina Reproductiva
Antonio Pellicer Martínez
GIUV2016-337 MINERVA Infertilitat masculina i viabilitat embrionària Jose Alejandro Remohi Gimenez
GIUV2016-338 GREDUC Educació, Coneixement i Emancipació Vicent Horcas Lopez
GIUV2016-339 PT_AGE Grup d'Investigació de Fisioteràpia en Processos d'Envelliment, Estratègies Sociosanitàries Celedonia Igual Camacho
GIUV2016-340 IEMC Investigació en educació musical i creativitat Jesús Tejada Giménez
GIUV2016-341 SALUSEX Promoció de la salut sexual en població general i amb diversitat funcional M.Dolores Gil Llario
GIUV2016-342 MULTIHURI Grup d'investigació sobre Drets Humans, Migracions i Convivència Angeles Solanes Corella
GIUV2017-344 TMEIC Avaluació i intervenció psicològica en cognició en trastorn mental. Juan C. Ruiz Ruiz
GIUV2017-345 EVLA Estudi de fenòmens de violència en la literatura de parla alemanya Brigitte Jirku
GIUV2017-346 APES APES. Estudis de Cultura Visual Rafael Garcia Mahiques
GIUV2017-347 GMDMB Genètica Molecular del Desenvolupament i Models Biomèdics
Nuria Paricio Ortiz
GIUV2017-348 DERMERFIN Dret dels mercats financers: banca, borsa i assegurances Rafael Marimon Dura
GIUV2017-349 TAPEC Tecnologies i Arquitectures per a la percepció per Computador Fernando Pardo Carpio
GIUV2017-350 Gastro Group de Gastroenterologia Experimental Juan Jose Sastre Belloch
GIUV2017-351 INCLUSIVE Instruments publics de protecció social i politiques inclusives Maria Belen Cardona Rubert
GIUV2017-352 PR_EMPLOY Investigació psicosocial en Empleabilitat i Orientació i Inserció laboral dels joves Jose Ramos Lopez
GIUV2017-353 GEHUMEN Genètica humana i models de malaltia Maria Dolores Molto Ruiz
GIUV2017-354 LAP Literatura, art i espectacle Laura Monros Gaspar
GIUV2017-355 GRATUV Grup de Recerca i Acció Teatral de la Universitat de València Carmen Morenilla Talens
GIUV2017-356 HURIGLO Drets humans i democràcia inclusvia en un món global Fco.Javier De Lucas Martin
GIUV2017-357 ÁGORA Història, pràctiques actuals i nous desafiaments de la trànsferencia del coneixement científic Aurora M. Gonzalez Teruel
GIUV2017-358 GIFIME Grup d'investigació en Física Mèdica Rosa María Cibrian Ortiz de Anda
GIUV2017-359 ARMAQoL Mètodes de recerca avançats aplicats a promoció de qualitat de vida Maria Amparo Oliver Germes
GIUV2017-360 UISYS Unitat d'Informació i Recerca Social i Sanitària Juan Carlos Valderrama Zurián
GIUV2017-361 GEPOLCOM Grup d'estudis Europeus de Seguretat i Defensa Antonio Carlos Garcia Rivero
GIUV2017-362 GREP Grup d'elits i partits Oscar Barbera Areste
GIUV2017-363 CONCORDIA Unitat d'Investigació en Economia Social, Cooperatives, Innovacions Socials i Polítiques Públiques Rafael Chaves Ávila
GIUV2017-364 EEFA Equacions d'evolució fraccionàries i la seva aproximació Vicente Javier Pastor Murcia
GIUV2017-365 POLISOC Polítiques educatives, interculturalitat i societat Juan Manuel Fernandez Soria
GIUV2017-366 GROUPNIT Treball col·laboratiu en entorns virtuals Ana Zornoza Abad
GIUV2017-367 eMARKETING eMÀRQUETING (Grup d'investigació en Màrqueting electrònic) Carla Ruiz Mafe
GIUV2017-368 DIGIMK.COM Marketing digital i comunicació Jose Enrique Bigne Alcañiz
GIUV2017-369 REDOLi Grup de recerca en reconeixement per a la sostenibilitat Jose Vicente Ros Lis
GIUV2017-370 NEUROMOL Neurobiología molecular
María Isabel Fariña Gómez
GIUV2017-371 Pers@luD Personalitat, aspectes cognitiu-emocionals i salut Yolanda Andreu Vaillo
GIUV2017-371a EPIGEM Epidemiologia Genètica i Molecular
Maria Dolores Corella Piquer
GIUV2017-372 gHIT Grup de Recerca en Histopatologia i Enginyeria Tissular María Del Carmen Carda Batalla
GIUV2017-374 DSDC Disseny de Sistemes Digitals i de Comunicacions Jesus Soret Medel
GIUV2017-375 GDLS Govern i desenvolupament local sostenible Joaquin Farinos Dasi
GIUV2017-377 IPRODES Investigació en Processos de Desigualtat Rafael Castello Cogollos
GIUV2017-378 IRIMED Investigació en Radiofísica i Instrumentació Nuclear en Medicina. Javier Vijande Asenjo
GIUV2017-379 SESOCO Grup de recerca en serveis socials comunitaris Jose Vicente Pérez Cosin
GIUV2017-380 Labpsitec Labpsitec València: Laboratorio de Psicologia i Tecnologia
Rosa María Baños Rivera
GIUV2017-381 COS Cos, moviment, música i practiques curriculars Vladimir Essau Martínez Bello
GIUV2017-382 DPC Tendències actuales al Dret penal i la Criminologia: Prevenció i garanties penals Lucia Martínez Garay
GIUV2017-384 NETCOMPVAL Col·laboració empresarial i xarxes emprsarials: perspectives contractuals, societaria, IPR, concursal i dret de la competència
Juan Ignacio Ruiz Peris
GIUV2017-385 DIGRAM Discurs i Gramàtica M. Josep Cuenca Ordiñana
GIUV2017-387 ESTEPA Estudis del Territori, Paisatge i Patrimoni Jorge Hermosilla Pla
GIUV2017-388 GICEEX Grup de Recerca en Comportament Estratègic i Experimental Penélope Hernández Rojas
GIUV2017-389 EXINH intervenciones amb exercici per a la salut José Casaña Granell
GIUV2017-390 EDi Educació i Diversitat LGTBIQ+ Miquel Angel Oltra Albiach
GIUV2017-391 ITA Invetigació tributària aplicada Ana Maria Juan Lozano
GIUV2017-393 I'TOC Investigació i tractament d'obsesions i compulsions
Desamparados Belloch Fuster
GIUV2017-394 SISCON Química Quàntica de Sistemes Conjugats Begoña Milian Medina
GIUV2017-395 PALPALPAL Grup d'investigació en Paleontologia i Paleogeografia d'invertebrats, vertebrats i vegetals del paleozoic José Ignacio Valenzuela Ríos
GIUV2017-396 CARMASA grup de síntesi asimètrica Carlos del Pozo Losada
GIUV2017-397 VaLingCat Variació lingüística en català Andreu Senti Pons
GIUV2017-398 FROG Fragilitat i deteriorament cognitiu Omar Cauli
GIUV2017-399 WIP Benestar, assegurançes i pensions Juan Bataller Grau
GIUV2017-401 FuniMAT Materials Inorgànics Funcionals Carlos Martí Gastaldo
GIUV2017-403 RRHHCIRO Grup de recerca en estratègia de recursos humans, gestió del coneixement i comportament innovador i emprenedor Francisco Balbastre Benavent
GIUV2018-405 OncoMol Oncologia Molecular Carlos Camps Herrero
GIUV2018-406 MIEM Mercat Inmobiliari i Economia Monetaria Manuel Sanchís Marco
GIUV2018-407 GCS Grup de Climatología des de Satèl·lits Ernesto López Baeza
GIUV2018-408 TREMM Transformacions Regi i Estereoselectives: Mètodes i Mecanismes María Elena González Núñez
GIUV2018-409 MEDCOSVAL Canvi ambiental i acció antròpica en planas costaneres mediterrànies Pilar Carmona González
GIUV2018-410 MEDLIT Literatura Espanyola Medieval Marta Haro Cortés
GIUV2018-411 PROMEDyA Predicció i Optimització sota incertesa: Models estocàstics Dinàmics i Aplicacions José Domingo Bermúdez Edo
GIUV2018-413 INMUNOFARM Immunofarmacologia Vascular María Jesús Sanz Ferrando
GIUV2018-414 PIM Mercat financer i dret del consum Beatriz Belando Garín
GIUV2018-415 eCompleX Economia i Complexitat José Rodolfo Hernández Carrión
GIUV2018-416 FIPTEO Grup d'investigació en Fisiopatologia, prevenció i tractament de malalties oculars Ángel Luis Ortega Valero
GIUV2018-417 PROYTEF Procés i tutela efectiva Francisco Javier Jiménez Fortea
GIUV2018-418 INSTECH Tecnologia instruccional: Disseny d'entorns d'aprenentatge efectius Rafael García Ros
GIUV2018-419 ALBAPB Aplicacions dels llevats en biocatàlisis i altres processos biotecnológics Marcel.Li Del Olmo Muñoz
GIUV2018-420 GESADA Grup d'estudi del substrat anatòmic del dolor i l'analgèsia Alfonso Amador Valverde Navarro
GIUV2018-421 GIAVAL Grup Investigació Anatomia València Juan Alberto Sanchís Gimeno
GIUV2018-422 BIDISCO Consum intensiu d'alcohol (sol o en policonsum amb cànnabis): memòria i resposta d'estrès. Concepción Vinader Caerols
GIUV2018-423 SBYBI Biologia de sistemes en llevats d'interès biotecnològic
Eladio Barrio Esparducer
GIUV2018-424 AGREFA Agressió i Família Gemma Pons Salvador
GIUV2018-425 CORPLING Lingüística de Corpus: desenvolupaments i aplicacions Carmen Gregori Signes
GIUV2018-426 FarCardVas Farmacologia Cardiovascular María Pilar D'Ocon Navaza
GIUV2018-427 REME Disseny i Anàlisi en Psicologia Aplicada M. Dolores Frías Navarro
GIUV2018-430 PTinMOTION Fisioteràpia en Moviment. Grup de Recerca Multiespecialitat Sofía Pérez Alenda
GIUV2018-431 ITEAC Investigació en Trastorns Específics de L'Aprenentatge i Comorbiditats (ITEAC) Manuel Soriano Ferrer
GIUV2018-433 PYMEMCO PIMES, Emprenedoria i Consultoria per a la Gestió d'Empreses Salvador Roig Dobón
GIUV2018-434 GRIFAIN Grup de Recerca en Famílies i Infància Paz Cánovas Leonhardt
GIUV2018-436 MarkAp MarkAp- Màrqueting Aplicat al Comportament del Consumidor Ines Kuster Boluda
GIUV2018-437 POMA Grup d'Investigació en Posicionament i Marca Natalia Meliana Vila López
GIUV2018-439 ELCIS Educació Lectora, Literària, Lingüística, Cultura i Societat Josep Ballester Roca
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies