Logo de la Universitat de València Logo Vicerectorat d'Investigació, Vicerectorat d'Innovació i Transferència Logo del portal

Fonètica i Fonologia del Català - FonCat

Referència del grup:

GIUV2013-137

 
Descripció de l'activitat investigadora:

Grup dedicat a la investigació en l'àrea de la fonètica i la fonologia del català, sobretot des del punt de vista sincrònic. Els membres grup s'interessen per fenòmens vocàlics i consonàntics que presenten variació en l'àmbit català, i tracta d'explicar-los prenent en consideració les diferents varietats del català i altres llengües romàniques. L'aproximació a aquests fenòmens es realitza tant des d'una perspectiva teòrica com des d'una perspectiva experimental.

 
Pàgina Web:
 
Objectius cientificotècnics:
  • Millorar la descripció de la variació fonològica del català i avançar en la comprensió de les causes que originen les opcions documentades
 
Línies d'investigació:
  • Fonètica i Fonologia catalanes. Descripció de fenòmens vocàlics i consonàntics del català que presenten variació dialectal, tant des d’un punt de vista teòric com experimental.
 
Components del grup:
Nom Caràcter de la participació Entitat Descripció
Jesús Jiménez MartínezDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip d'investigació
Violeta Martínez ParicioMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Ricard Herrero AràmbulCol·laborador-a UCV-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Maria-Rosa Lloret RomañachCol·laborador-a UB-Barcelona Catedràtic-a d'Universitat
Equip de Treball
Clàudia Pons MollEquip de Treball UB-Barcelona Professor-a Agregat-da