Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

Ciències bàsiques i experimentals

Filtrar grups
Nota: El cercador distingeix les titlles
Referència Acrònim Nom Director-a
GIUV2013-001 PAFZP Patogens en l'acuicultura: patogens de peixos i zoonòticos Carmen Amaro González
GIUV2013-002 CAMAP Grup de modelatge de plasmes astrofísics assistit per computador Miguel Ángel Aloy Toras
GIUV2013-006 SMolMat Materials moleculars commutables José Antonio Real Cabezos
GIUV2013-011 EFME Group d'investigació de efectes del medi Ignacio Nilo Tuñón García de Vicuña
GIUV2013-014 MODHIS Regulació epigenètica per modificació de histones Ramón Sendra Pérez
GIUV2013-015 SYMOBIA Síntesi de molècules per aplicacions biotecnológiques Antonio Abad Somovilla
GIUV2013-018 LEQ Laboratori d'electroquímica José Juan García Jareño
GIUV2013-019 ZOORECERC Grup de recerca en zoologia Jesús Selfa Arlandis
GIUV2013-021 DRAFBE Diferenciabilitat, renormaments i funcions analítiques en espais de Banach Pablo Galindo Pastor
GIUV2013-022 BEC Biodiversitat i evolució de cnidaris Álvaro Luis Peña Cantero
GIUV2013-023 ZOOMAR Zoología marina Juan Antonio Raga Esteve
GIUV2013-027 FUSCHROM Estudis fonamentals en cromatografia M. Celia García Álvarez-Coque
GIUV2013-028 GICAPC Grup d'investigació per al control analític de productes cosmètics Alberto Chisvert Sania
GIUV2013-029 PERMUT Propietats aritmètiques i estructurals dels grups, semigrups i brides. Aplicacions Adolfo Ballester Bolinches
GIUV2013-038 CLECEM Cromatografia liquida, electroforesi Capil·lar i espectrometria de masses Ernesto Simó Alfonso
GIUV2013-040 EDPNOL Equacions en derivades parcials no lineals José M. Mazón Ruiz
GIUV2013-041 MODeLiC Materials orgànics per a la detecció i alliberament controlat Pablo Gaviña Costero
GIUV2013-047 CompAC Grup d'astrofísica i cosmologia computacional José María Martí Puig
GIUV2013-049 GROC Grup de Recerca en optimització combinatòria Rafael Martí Cunquero
GIUV2013-052 NQCC Nucleases químiques basades en composts de coordinació Sacramento Ferrer Llusar
GIUV2013-053 NEUROFUNC Laboratori de neuroanatomia funcional comparada de la Universitat de València Vicent Manuel Teruel Martí
GIUV2013-057 FET-TRANS Física estadística i termodinàmica dels processos de transport Salvador Mafé Matoses
GIUV2013-059 UV-ERS Grup de teledetecció ambiental María Amparo Gilabert Navarro
GIUV2013-066 CARGRUPS Caràcters i classes de conjugació de grups finits Gabriel Navarro Ortega
GIUV2013-068 GENEVOL Genètica evolutiva Andrés Moya Simarro
GIUV2013-072 CRECYCSEM Grup de creixement cristal·lí i caracterització de semiconductors Vicente Muñoz Sanjosé
GIUV2013-073 INNOMAT Innovació en materials i técniques de caracterització Ana Cros Stotter
GIUV2013-074 GRSV Grup de radiació solar María del Pilar Utrillas Esteban
GIUV2013-075 MINTOTA Miniaturització i mètodes totals d'anàlisi Pilar Campins Falcó
GIUV2013-076 TRAFIPROT Tràfic de proteïnes Fernando Aniento Company
GIUV2013-079 R.F.E.M. Radiofarmàcia i estabilitat de medicaments Facundo Pérez Giménez
GIUV2013-084 GEO Grup d'electromagnetisme i ones Enrique Navarro Camba
GIUV2013-085 ImaFoton Imatge i fotonica Manuel Martínez Corral
GIUV2013-087 ESALDI Espais i álgebres de funcions diferenciables Manuel Maestre Vera
GIUV2013-096 BCPUV Biologia de la conservació de plantes Pilar Soriano Guarinós
GIUV2013-097 UDF-TM Unitat de disseny de fàrmacs i topologia molecular Jorge Gálvez Álvarez
GIUV2013-098 EVOSALUD Evolució i salut: evolució experimental i epidemiologia Fernando González Candelas
GIUV2013-100 NC Neurobiologia comparada José Manuel García Verdugo
GIUV2013-104 GPOEI Grup de processat optoelectrònic d'imatges Francisco Javier García Monreal
GIUV2013-107 SUPRAMOL Química supramolecular Enrique García-España Monsonis
GIUV2013-108 ECOTERAM Ecologia de vertebrats terrestres Emilio Barba Campos
GIUV2013-110 GRFQ Grup de reactivitat fotoquímica Julia Pérez Prieto
GIUV2013-111 GAMM-CyBAR Grup d'anàlisi multivariant i multicomponent - qualitat i bioanàlisi d'alt rendiment María José Medina Hernández
GIUV2013-112 FOSE Fotònica i semiconductors Miguel Vicente Andrés Bou
GIUV2013-115 RL-EO-UPOX Radicals lliures i estrés oxidatiu. Unitat de patologìa oxidativa Guillermo Sáez Tormo
GIUV2013-116 GIQTC Grup d'Investigació de química teòrica i computacional Raúl Crespo Crespo
GIUV2013-119 SEBHAP Sistemàtica, evolució i biogeografia de fongs, algues i plantes Fernando Boisset López
GIUV2013-125 AsymCat Grup de catàlisi asimètrica amb complexos metàl·lics i organocatalitzadors Gonzalo Blay Llinares
GIUV2013-126 e3 Ecologia, etologia i evolució Manuel Serra Galindo
GIUV2013-129 EMO Evolució molecular i organísmica als vegetals Josep Antoni Rosselló Picornell
GIUV2013-131 Lensing Lents gravitatòries: una eina per a la cosmologia i l'astrofísica José Antonio Muñoz Lozano
GIUV2013-132 GES Matèria condensada i polímers Andrés Cantarero Sáez
GIUV2013-133 GCC Química de coordinació Miguel Julve Olcina
GIUV2013-135 Limnologia Limnologia Antonio Camacho González
GIUV2013-149 BRIOFILO Briòfits: filogènia, biogeografia i conservació Ricardo Garilleti Álvarez
GIUV2013-153 CPB Control biotecnològic de plagues Juan Ferre Manzanero
GIUV2013-155 MePiVe Metabolisme primari i enginyeria metabòlica vegetal Roque Luís Ros Palau
GIUV2013-156 AHEP Astropartícules i física d'altes energies José Wagner Furtado Valle
GIUV2013-157 VEGA Group de física experimental d'astropartícules de València Juan Zúñiga Román
GIUV2014-211 LHCPheno Fenomenologia avançada de partícules elementals i interaccions fonamentals en gran col·lisionadors i factories de sabor Antonio Pich Zardoya
GIUV2013-158 GIIF Grup de immunologia de les infeccions fungiques M. Luísa Gil Herrero
GIUV2013-160 GT Genòmica traslacional Humana Rubén Darío Artero Allepuz
GIUV2013-161 EHIF Estructura hadronica i interaccions fonamentals Vicente Vento Torres
GIUV2013-162 GFL Genòmica funcional de llevats Elia Paula Alepuz Martínez
GIUV2013-164 QBHSC Forats negres quàntics, supergravetat i cosmologia José Navarro Salas
GIUV2013-166 NUCTH Teories efectives en física hadronica i nuclear Raquel Molina Peralta
GIUV2013-167 MemProt Lab Grup de proteïnes de membrana Ismael Mingarro Muñoz
GIUV2013-171 Wineyeasts Microbiologia molecular dels rents del vi Emilia Matallana Redondo
GIUV2013-177 GTT Grup de teledetecció tèrmica Vicente Caselles Miralles
GIUV2013-178 SOM Sabor i origin de la matèria M. Pilar Hernández Gamazo
GIUV2013-180 IFIC-EHEP Física experimental d'altes energies en colisionadores Juan A. Fuster Verdú
GIUV2014-183 IFIE Interaccions fonamentals i les seues implicacions experimentals Oscar Manuel Vives García
GIUV2014-184 MOED Grup de dispositius moleculars optoelectrònics Hendrik Jan Bolink
GIUV2014-187 TAXGEN-PRO Diversitat Microbiana i Taxogenòmica de procariotes M Jesús Pujalte Domarco
GIUV2014-191 IngCrisOrg Enginyeria cristal·lina orgànica María del Carmen Ramírez de Arellano Sánchez
GIUV2014-197 ENOLAB Laboratori de microbiologia i biotecnologia enològiques M Isabel Pardo Cubillos
GIUV2014-204 BIOMOL Laboratori d´investigació en biomolècules d´aplicació agrícola i terapèutica María Dolores Real García
GIUV2014-207 BIOFORA Biotecnologia en espècies forestals i aromàtiques Isabel Arrillaga Mateos
GIUV2014-208 M4 Materials moleculars multifuncionals modulables Carlos José Gómez García
GIUV2015-216 SOLINQUIANA Solucions i innovació en química analítica Miguel de la Guardia Cirugeda
GIUV2015-219 BACPLANT Bacteriologia de plantes i líquens. Aplicacions biotecnològiques Elena González Biosca
GIUV2015-235 UCG Unitat de canvi global José Antonio Sobrino Rodríguez
GIUV2015-234 MITEV Metabolisme i transport en vegetals sota estrès abiòtic M Amparo Sanz Grau
GIUV2015-250 TOSCA Astrofísica extragalàctica i cosmologia Vicent Josep Martínez García
GIUV2015-252 MemBioPhys Biofísica de membranes Víctor Armando Lórenz Fonfría
GIUV2015-262 EVER Paleobiologia i evolució de vertebrats basals Carlos Martínez Pérez
GIUV2015-263 ECP Entomologia i control de plagues Joaquín Baixeras Almela
GIUV2016-273 NanoMol Nanomagnetisme molecular i materials multifuncionals Eugenio Coronado Miralles
GIUV2016-272 INFECTGUT Infeccions gastrointestinals Javier Buesa Gómez
GIUV2016-271 VABAR Grup de recerca en estadística bayesiana Carmen Armero Cervera
GIUV2016-274 PADELLA Biotecnologia de la coordinació entre desenvolupament i adaptació a condicions ambientals en organismes fotosintètics Pedro Miguel Carrasco Sorlí
GIUV2016-275 QMM Magnetisme molecular quàntic Juan Modesto Clemente Juan
GIUV2016-277 QCEXVAL Química quàntica de l'estat excitat Daniel Roca Sanjuán
GIUV2016-278 MolMatTC Grup de química teòrica de materials moleculars Enrique Ortí Guillén
GIUV2016-289 NBL Neuroplasticitat Juan Nacher Roselló
GIUV2016-295 GEOSING Singularitats, geometria genèrica i aplicacions Juan José Nuño Ballesteros
GIUV2016-303 GI-PVC Grup d'investigació en paleontologia de vertebrats cenozoics Francisco Javier Ruiz Sánchez
GIUV2016-305 LEO Laboratori de observació de la Terra José Felicísimo Moreno Méndez
GIUV2016-308 LEyCA Laboratori d'ecotoxicologia i qualitat ambiental Encarnación Sancho Aguilar
GIUV2016-309 ProMaEx Proteïnes de la matriu extra cel.lular. Implicacions en la adhesió cel.lular M. Mercedes Costell Rosselló
GIUV2016-311 CC Regulació del cicle cel·lular en eucariotes Juan Carlos Igual García
GIUV2016-327 MEDT Teoria de la Densitat Electrònica Molecular Maria del Mar Rios Gutierrez
GIUV2016-330 SYMBIOGENE Simbiosi, diversitat i evolució en liquens i plantes: biotecnologia i Innovació M Eva Barreno Rodriguez
GIUV2016-333 ANIMS Anàlisi numèrica, imatges, multiresolució i simulació Pep Mulet Mestre
GIUV2017-347 GMDMB Genètica molecular del desenvolupament i models biomèdics Nuria Paricio Ortiz
GIUV2017-353 GEHUMEN Genètica humana i models de malaltia Maria Dolores Molto Ruiz
GIUV2017-364 EEFA Equacions d'evolució fraccionàries i la seva aproximació Vicente Javier Pastor Murcia
GIUV2017-369 REDOLi Grup de recerca en reconeixement per a la sostenibilitat Jose Vicente Ros Lis
GIUV2017-370 NEUROMOL Neurobiología molecular María Isabel Fariñas Gómez
GIUV2017-378 IRIMED Investigació en radiofísica i instrumentació nuclear en medicina. Javier Vijande Asenjo
GIUV2017-395 PALPALPAL Grup d'investigació en paleontologia i paleogeografia d'invertebrats, vertebrats i vegetals del paleozoic José Ignacio Valenzuela Ríos
GIUV2018-411 PROMEDyA Predicció i optimització sota incertesa: models estocàstics dinàmics i aplicacions José Domingo Bermúdez Edo
GIUV2018-419 ALBAPB Aplicacions dels llevats en biocatàlisis i altres processos biotecnológics Marcel.li del Olmo Muñoz
GIUV2018-423 SBYBI Biologia de sistemes en llevats d'interès biotecnològic Eladio Barrio Esparducer
GIUV2019-445 MICOTOX Micologia, micotoxines i altres toxines microbianes Misericordia Jimenez Escamilla
GIUV2019-446 UVLAFE Unitat Mixta en Hepatologia Experimental Ramiro Jover Atienza
GIUV2019-448 ALC Cicles biologics de pugons David Martínez Torres
GIUV2019-460 HOMCAT Nous reptes en catàlisi metàl·lica homogènia Andrea Olmos Verge
GIUV2019-461 CaMat Processos catalítics i materials per a desenvolupament sostenible Rafael Ballesteros Garrido
GIUV2019-463 ECOFITOXFIN Ecofisiologia i toxicología ambiental en peixos i animals invertebrats Amparo Torreblanca Tamarit
GIUV2019-465 Mupomat Materials porosos multifuncionals Emilio José Pardo Marín
GIUV2019-467 TOMSlab Regulació transcripcional del metabolisme secundari de plantes Jose Tomas Matus Picero
GIUV2020-476 GAP Grup de psicofísica aplicada M Josefa Luque Cobija
GIUV2020-477 SignalFlow Senyalització que controla la floració de les plantes Reyes Benlloch Ortiz
GIUV2020-485 EnBiVir Virologia ambiental i biomèdica: aplicacions de bacteriòfags i altres virus en salut global Pilar Domingo Calap
GIUV2021-488 BIOTSPERM Biologia i conservació de l'espermatozoide Miguel Ángel Silvestre Camps
GIUV2021-496 SOREiMA Contaminació, evaluació i recuperació de sòls, nutrició mineral i gestió de residus Rafael Boluda Hernández
GIUV2021-517 CuFeFIT Homeòstasi de metalls en llevats i plantes Dolores Peñarrubia Blasco
GIUV2021-522 CEL Laboratori de enginyeria cristal.lina Guillermo Mínguez Espallargas
GIUV2022-525 2D-CHEM Laboratori de química dels materials bidimensionals Gonzalo Abellán Sáez
GIUV2022-534 MAVIS Grup d'Investigació en malalties metabòliques i vasculars Herminia González Navarro
GIUV2023-541 VIREVO Grup de Virologia Evolutiva Rafael Sanjuan Verdeguer
GIUV2023-544 CRYOCONEX Criobiotecnologia comparativa per a la conservació d'especies de plantes excepcionals Daniel Ballesteros Bargues
GIUV2023-545 SOCAMT Sintesi Orgànica mitjançant catalisi amb metals de transició Mercedes Medio Simón
GIUV2023-546 HetCatOrg Disseny de catalitzadors heterogenis per a síntesi orgànica eficient Rosa Adam Ortiz
GIUV2023-547 Redoxsign Moduladors de la senyalització redox en la salut i en la malaltia Carmen Gonzalez Bosch
GIUV2023-553 GAGUV Grup d'Anàlisi Geomètric U.V. Vicente Felipe Miquel Molina
GIUV2023-554 CRISOL Propietats físiques de materials inorgànics cristal·lins Efrén Adolfo Navarro Moratalla
GIUV2023-555 CECT I+D+i I+D+i de la Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT): Microbiologia al servei de la Biotecnologia Rosa Aznar Novella
GIUV2023-556 AHF Anàlisi Harmónica i Funcional Oscar Fco. Blasco De La Cruz
GIUV2023-564 SusOC Química Orgànica Sostenible per a Salut, Energia i Materials Abraham Mendoza Valderrey
GIUV2023-565 ComputChem Química Orgànica Computacional Jorge Escorihuela Fuentes
GIUV2023-574 MacroFun Grup de recerca en macroevolució i morfologia funcional Humberto Gracián Ferrón Jiménez
GIUV2023-581 UMDO+ Unitat de Materials Quàntics i Dispositius per a la Fotònica i l'Energia Juan Pascual Martínez Pastor
GIUV2023-585 LARAM Radioactivitat Ambiental José Díaz Medina
GIUV2023-589 OPTIMATH Grup de recerca en optimització i modelització matemàtica Anna Martinez Gavara
GIUV2023-591 MAS Metodologies analítiques simplificades Jorge Verdú Andrés
GIUV2023-595 BITIS Bioquímica Tissular Juan Viña Ribes