Logo de la Universitat de València Logo Vicerectorat d'Investigació, Vicerectorat d'Innovació i Transferència Logo del portal

Ciències bàsiques i experimentals

Filtrar grups
Nota: El cercador distingeix les titlles
Referència Acrònim Nom Director-a
GIUV2017-378 IRIMED Investigació en Radiofísica i Instrumentació Nuclear en Medicina. Javier Vijande Asenjo
GIUV2013-006 SMolMat Materials Moleculars Commutables José Antonio Real Cabezos
GIUV2013-014 MODHIS Regulació epigenètica per modificació de histones Ramón Sendra Pérez
GIUV2013-015 SYMOBIA Síntesi de molècules per aplicacions Biotecnológiques Antonio Abad Somovilla
GIUV2013-018 LEQ Laboratori d'Electroquímica José Juan García Jareño
GIUV2013-019 ZOORECERC Grup de Recerca en Zoologia Vicente Roca Velasco
GIUV2013-021 DRAFBE Diferenciabilitat, renormaments i funcions analítiques en espais de Banach Pablo Galindo Pastor
GIUV2013-022 BEC Biodiversitat i Evolució de Cnidaris Álvaro Luis Peña Cantero
GIUV2013-032 GIO Grup d'Investigació en Optometria Robert Montes Micó
GIUV2013-040 EDPNOL Equacions en Derivades Parcials No Lineals José M. Mazón Ruiz
GIUV2013-047 CompAC Grup d'Astrofísica i Cosmologia Computacional José María Martí Puig
GIUV2013-049 GROC Grup de Recerca en Optimització Combinatòria Ángel José Corberán Salvador
GIUV2013-052 NQCC Nucleases Químiques basades en Composts de Coordinació Sacramento Ferrer Llusar
GIUV2013-057 FET-TRANS Física estadística i termodinàmica dels processos de transport Salvador Mafé Matoses
GIUV2013-059 UV-ERS Grup de Teledetecció Ambiental María Amparo Gilabert Navarro
GIUV2013-066 CARGRUPS Caràcters i Classes de Conjugació de Grups Finits Gabriel Navarro Ortega
GIUV2013-074 GRSV Grup de radiació solar María del Pilar Utrillas Esteban
GIUV2013-075 MINTOTA Miniaturització i mètodes totals d'anàlisi Pilar Campins Falcó
GIUV2013-076 TRAFIPROT Tràfic de proteïnes Fernando Aniento Company
GIUV2013-077 FUSFLU Química dels Compostos Organofluorats Santos Fustero Lardies
GIUV2013-079 R.F.E.M. Radiofarmàcia i estabilitat de medicaments Facundo Pérez Giménez
GIUV2013-084 GEO Grup d'Electromagnetisme i Ones Enrique Navarro Camba
GIUV2013-087 ESALDI Espais i Àlgebres de Funcions diferenciables Manuel Maestre Vera
GIUV2013-097 UDF-TM Unitat de Disseny de Fàrmacs i Topologia Molecular Jorge Gálvez Álvarez
GIUV2013-110 GRFQ Grup de Reactivitat Fotoquímica Julia Pérez Prieto
GIUV2013-111 GAMM-CyBAR Grup d'Anàlisi Multivariant i Multicomponent - Qualitat i bioanàlisi d'alt rendiment María José Medina Hernández
GIUV2013-114 SEAPNB Síntesi estereoselectiva d'anàlegs de productes naturals bioactius Juan Alberto Marco Ventura
GIUV2013-116 GIQTC Grup d'Investigació de Química Teòrica i Computacional Raúl Crespo Crespo
GIUV2013-125 AsymCat Grup de catàlisi asimètrica amb complexos metàl·lics i organocatalitzadors José Ramon Pedro Llinares
GIUV2013-130 REPOCO Relativitat, Posicionament Relativista i Cosmologia Joan Josep Ferrando Bargues
GIUV2013-002 CAMAP Grup de Modelatge de Plasmes Astrofísics assistit per computador Miguel Ángel Aloy Toras
GIUV2013-011 EFME Group d'investigació de efectes del medi Ignacio Nilo Tuñón García de Vicuña
GIUV2013-023 ZOOMAR Zoología Marina Juan Antonio Raga Esteve
GIUV2013-027 FUSCHROM Estudis fonamentals en Cromatografia M. Celia García Álvarez-Coque
GIUV2013-028 GICAPC Grup d'investigació per al control analític de productes cosmètics Amparo Salvador Carreño
GIUV2013-029 PERMUT Propietats aritmètiques i estructurals dels grups, aplicacions I Adolfo Ballester Bolinches
GIUV2013-038 CLECEM Cromatografia Liquida, Electroforesi Capil·lar i Espectrometria de Masses Ernesto Simó Alfonso
GIUV2013-041 MODeLiC Materials orgànics per a la detecció i alliberament controlat Ana María Costero Nieto
GIUV2013-053 NEUROFUNC Laboratori de Neuroanatomia Funcional Comparada de la Universitat de València Vicent Manuel Teruel Martí
GIUV2013-063 SIGMO Senyal i Modelització Isidro Monzo Mansanet
GIUV2013-068 GENEVOL Genètica Evolutiva Andrés Moya Simarro
GIUV2013-072 CRECYCSEM Grup de Creixement Cristal·lí i Carcterització de Semiconductors Vicente Muñoz Sanjosé
GIUV2013-073 INNOMAT Innovació en materials i técniques de caracterització Ana Cros Stotter
GIUV2013-085 ImaFoton Imatge i Fotonica Manuel Martínez Corral
GIUV2013-096 BCPUV Biologia de la conservació de plantes Pilar Soriano Guarinós
GIUV2013-098 EVOSALUD Evolució i Salut: Evolució experimental i epidemiologia Fernando González Candelas
GIUV2013-100 NC Neurobiologia Comparada José Manuel García Verdugo
GIUV2013-104 GPOEI Grup de Processat Optoelectrònic d'Imatges Francisco Javier García Monreal
GIUV2013-107 SUPRAMOL Química Supramolecular Enrique García-España Monsonis
GIUV2013-108 ECOTERAM Ecologia de vertebrats terrestres Emilio Barba Campos
GIUV2013-112 FOSE Fotònica i Semiconductors Miguel Vicente Andrés Bou
GIUV2013-115 RL-EO-UPOX Radicals Lliures i Estrés Oxidatiu. Unitat de Patologìa Oxidativa Guillermo Sáez Tormo
GIUV2013-119 SEBHAP Sistemàtica, Evolució i Biogeografia de fongs, algues i plantes M. Felisa Puche Pinazo
GIUV2013-126 e3 Ecologia, Etologia i Evolució Manuel Serra Galindo
GIUV2013-128 UIMCV Unitat d’investigació de materials ceràmics i vitris Javier Alarcón Navarro
GIUV2013-129 EMO Evolució molecular i organísmica als vegetals Josep Antoni Rosselló Picornell
GIUV2013-131 Lensing Lents Gravitatòries: Una eina per a la Cosmologia i l'Astrofísica José Antonio Muñoz Lozano
GIUV2013-132 GES Matèria Condensada i Polímers Andrés Cantarero Sáez
GIUV2013-133 GCC Química de coordinació Miguel Julve Olcina
GIUV2013-135 Limnologia Limnologia Antonio Camacho González
GIUV2013-001 PAFZP Patogens en l'Acuicultura: patogens de peixos i zoonòticos Carmen Amaro González
GIUV2015-216 SOLINQUIANA Solucions i Innovació en Química Analítica Miguel de la Guardia Cirugeda
GIUV2013-153 CPB Control Biotecnològic de Plagues Juan Ferre Manzanero
GIUV2013-155 MePiVe Metabolisme primari i Enginyeria Metabòlica Vegetal Roque Luís Ros Palau
GIUV2013-157 ANTARES Física Experimental d'Astropartícules Juan Zúñiga Román
GIUV2013-158 GIIF Grup de Immunologia de les infeccions fungiques M. Luísa Gil Herrero
GIUV2013-160 GT Genòmica Traslacional Ruben Darío Artero Allepuz
GIUV2013-161 EHIF Estructura hadronica i interaccions fonamentals Vicente Vento Torres
GIUV2013-162 GFL Genòmica Funcional de Llevats José Enrique Pérez Ortín
GIUV2013-164 QBHSC Forats Negres Quàntics, Supergravetat i Cosmologia José Navarro Salas
GIUV2013-166 NUCTH Teoria Nuclear i Teoria Quàntica de Molts Cossos Manuel José Vicente Vacas
GIUV2013-167 MemProt Lab Grup de Proteïnes de Membrana Ismael Mingarro Muñoz
GIUV2013-171 Wineyeasts Microbiologia Molecular dels rents del vi Emilia Matallana Redondo
GIUV2013-177 GTT Grup de Teledetecció Tèrmica Vicente Caselles Miralles
GIUV2013-178 SOM Sabor i Origin de la Matèria M. Pilar Hernández Gamazo
GIUV2014-183 IFIE Interaccions Fonamentals i les seues Implicacions Experimentals Oscar Manuel Vives García
GIUV2014-184 MOED Grup de dispositius moleculars optoelectrònics Hendrik Jan Bolink
GIUV2014-187 CECT I+D+i I+D+i de la Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT): Diversitat Microbiana i Seguretat Alimentària M Jesús Pujalte Domarco
GIUV2014-197 ENOLAB Laboratori de Microbiologia Enològica M Isabel Pardo Cubillos
GIUV2014-207 BIOFORA Biotecnologia en espècies forestals i aromàtiques Isabel Arrillaga Mateos
GIUV2014-208 M4 Materials Moleculars Multifuncionals Modulables Carlos José Gómez García
GIUV2014-211 LHCPheno Fenomenologia avançada de partícules elementals i interaccions fonamentals en gran col·lisionadors i factories de sabor Antonio Pich Zardoya
GIUV2013-156 AHEP Astropartícules i física d'altes energies José Wagner Furtado Valle
GIUV2013-165 NEXT-T2K Física Experimental de Astroparticules i Neutrins Juan José Gómez Cadenas
GIUV2013-180 IFIC-EHEP Física Experimental d'Altes Energies en Colisionadores Juan A. Fuster Verdú
GIUV2014-191 IngCrisOrg Enginyeria Cristal·lina Orgànica María del Carmen Ramírez de Arellano Sánchez
GIUV2014-204 BIOMOL Laboratori d´investigació en biomolècules d´aplicació agrícola i terapèutica María Dolores Real García
GIUV2015-219 BACPLANT Bacteriologia de plantes i Líquens. Aplicacions Biotecnològiques Elena González Biosca
GIUV2015-234 MITEV Metabolisme i transport en vegetals sota estrès abiòtic M Amparo Sanz Grau
GIUV2015-252 MemBioPhys Biofísica de Membranes Jesús Salgado Benito
GIUV2015-262 EVER Paleobiologia i Evolució de Vertebrats Basals Héctor Botella Sevilla
GIUV2015-263 ECP Entomologia i Control de Plagues Ricardo Jiménez Peydró
GIUV2016-273 NanoMol Nanomagnetisme Molecular i Materials Multifuncionals Eugenio Coronado Miralles
GIUV2016-272 INFECTGUT Infeccions gastrointestinals Javier Buesa Gómez
GIUV2016-271 VABAR Grup de Reserca en Estadística Bayesiana Carmen Armero Cervera
GIUV2016-274 PADELLA Biotecnologia de la coordinació entre desenvolupament i adaptació a condicions ambientals en plantes. Pedro Miguel Carrasco Sorlí
GIUV2016-275 QMM Magnetisme Molecular Quàntic Juan Modesto Clemente Juan
GIUV2016-277 QCEXVAL Química quàntica de l'estat excitat Daniel Roca Sanjuán
GIUV2016-278 MolMatTC Grup de Química Teòrica de Materials Moleculars Enrique Ortí Guillén
GIUV2016-279 UIQT/Met Unitas d'Investigació de Química Teórica/Métodes José Sánchez Marín
GIUV2016-289 NBL Neuroplasticitat Juan Nacher Roselló
GIUV2016-295 GEOSING Singularitats, Geometria Genèrica i Aplicacions Juan José Nuño Ballesteros
GIUV2016-303 GI-PVC Grup d'investigació en Paleontologia de vertebrats cenozoics Francisco Javier Ruiz Sánchez
GIUV2016-308 LEyCA Laboratori d'ecotoxicologia i qualitat ambiental Enrique Andreu Moliner
GIUV2016-309 ProMaEx Proteïnes de la Matriu Extra cel.lular. Implicacions en la adhesió cel.lular M. Mercedes Costell Rosselló
GIUV2016-311 CC Regulació del Cicle Cel·lular en eucariotes Juan Carlos Igual García
GIUV2013-149 BRIOFILO Briòfits: Filogènia i Biogeografia Ricardo Garilleti Álvarez
GIUV2015-250 TOSCA Astrofísica Extragalàctica i Cosmologia Vicent Josep Martínez García
GIUV2016-305 LEO Laboratori de observació de la Terra José Felicísimo Moreno Méndez
GIUV2015-235 UCG Unitat de Canvi Global José Antonio Sobrino Rodríguez
GIUV2016-327 MEDT Teoria de la Densitat Electrònica Molecular Luis Ramon Domingo Asensi
GIUV2017-369 REDOLi Grup de recerca en reconeixement per a la sostenibilitat Jose Vicente Ros Lis
GIUV2016-333 ANIMS Anàlisi Numèrica, Imatges, Multiresolució i Simulació Pep Mulet Mestre
GIUV2017-364 EEFA Equacions d'evolució fraccionàries i la seva aproximació Vicente Javier Pastor Murcia
GIUV2016-330 SYMBIOGENE Simbiosi, Diversitat i Evolució en Liquens i Plantes: Biotecnologia i Innovació M Eva Barreno Rodriguez
GIUV2017-347 GMDMB Genètica Molecular del Desenvolupament i Models Biomèdics Nuria Paricio Ortiz
GIUV2017-353 GEHUMEN Genètica humana i models de malaltia Maria Dolores Molto Ruiz
GIUV2017-370 NEUROMOL Neurobiología molecular María Isabel Fariña Gómez
GIUV2017-396 CARMASA grup de síntesi asimètrica Carlos del Pozo Losada
GIUV2017-394 SISCON Química Quàntica de Sistemes Conjugats Begoña Milian Medina
GIUV2017-395 PALPALPAL Grup d'investigació en Paleontologia i Paleogeografia d'invertebrats, vertebrats i vegetals del paleozoic José Ignacio Valenzuela Ríos
GIUV2017-401 FuniMAT Materials Inorgànics Funcionals Carlos Martí Gastaldo
GIUV2018-407 GCS Grup de Climatología des de Satèl·lits Ernesto López Baeza
GIUV2018-408 TREMM Transformacions Regi i Estereoselectives: Mètodes i Mecanismes María Elena González Núñez
GIUV2018-411 PROMEDyA Predicció i Optimització sota incertesa: Models estocàstics Dinàmics i Aplicacions José Domingo Bermúdez Edo
GIUV2018-419 ALBAPB Aplicacions dels llevats en biocatàlisis i altres processos biotecnológics Marcel.Li Del Olmo Muñoz
GIUV2018-423 SBYBI Biologia de sistemes en llevats d'interès biotecnològic Eladio Barrio Esparducer
GIUV2019-445 MICOTOX Micologia, micotoxines i altres toxines microbianes Misericordia Jimenez Escamilla
GIUV2019-448 ALC Cicles biologics de pugons David Martínez Torres
GIUV2019-460 HOMCAT Nous Reptes en Catàlisi Metàl·lica Homogènia Andrea Olmos Verge
GIUV2019-462 QOVAL Òptica quàntica, òptica no lineal i física del làser German Jose de Valcarcel Gonzalvo
GIUV2019-463 ECOFITOXFIN Ecofisiologia i Toxicología Ambiental en peixos i animals invertebrats Amparo Torreblanca Tamarit
GIUV2019-465 Mupomat Materials Porosos Multifuncionals Emilio José Pardo Marín
GIUV2019-467 TOMSlab Regulació Transcripcional del Metabolisme Secundari de Plantes Jose Tomas Matus Picero
GIUV2020-468 GLOBACTOR Actors i relacions de poder en la globalització Raul de Arriba Bueno
GIUV2020-469 Polcomdes Política Comparada i Desenvolupament Antonio Sanchez Andres
GIUV2020-476 GAP Grup de Psicofísica Aplicada M Josefa Luque Cobija
GIUV2020-477 SignalFlow Senyalització que controla la floració de les plantes Reyes Benlloch Ortiz
GIUV2020-485 EnBiVir Virologia ambiental i biomèdica: aplicacions de bacteriòfags i altres virus en salut global Pilar Domingo Calap