Logo de la Universitat de València Logo Vicerectorat d'Investigació, Vicerectorat d'Innovació i Transferència Logo del portal

Ciències de la Salut

Filtrar grups
Nota: El cercador distingeix les titlles
Referència Acrònim Nom Director-a
GIUV2013-003 SAMA Seguretat Alimentària i Mediambiental Yolanda Picó García
GIUV2013-005 COAL Contaminació d´Aliments Jorge Mañes Vinuesa
GIUV2013-009 LINCE Laboratori de Investigació en Cèl·lules Endotelials Carlos Hermenegildo Caudevilla
GIUV2013-010 VALORTO-INVES Grup de Recerca en Ortodòncia Vanessa María de Paredes Gallardo
GIUV2013-024 GINFAR Farmacologia de la Inflamació María José Alcaraz Tormo
GIUV2013-025 EVALUAMECO Formulació i avaluació tecnològica i farmacocinètica de medicaments i cosmètics Matilde Merino Sanjuan
GIUV2013-065 INVESDROGA Psicobiología de les Drogodependències José Miñarro López
GIUV2013-067 BIONUTEST Estudi d'estabilitat, biodisponibilitat i efectes biològics de components dels aliments i avaluació nutricional Reyes Barbera Sáez
GIUV2013-069 Facthum Grup d'investigació en factor humà i seguretat viària Luis Montoro González
GIUV2013-082 DRUGBIOP Grup d'Optimització de la Biodisponibilitat de Fàrmacs Teresa María Garrigues Pelufo
GIUV2013-123 NAPRODIN Antiinflamatoris d'origen natural M. Carmen Recio Iglesias
GIUV2013-141 LMN Grup d' investigació en LADMER, micropartÍcules i nanopartÍcules de fàrmacs José Esteban Peris Ribera
GIUV2013-152 UOCEM Unitat d'Oftalmobiologia Cel·lular i Molecular Manuel José Díaz Llopis
GIUV2013-154 GIPTD Grup d'investigació en patologia i terapèutica dentàries Leopoldo Forner Navarro
GIUV2013-159 GIESA Grup d'investigació en Epidemiologia i Salut Ambiental Ana Esplugues Cebrián
GIUV2013-169 OPiCOBE Odontologia Preventiva, Comunitària i Basada en l´Evidència José Manuel Almerich Silla
GIUV2013-174 SNC Grup de Recerca de Tumors del Sistema Nerviós Central José Miguel Cerdá Nicolás
GIUV2013-179 ENVEST Envelliment, salut mental i noves tecnologies Rosa Redolat Iborra
GIUV2013-181 FRESHAGE Grup de Recerca en Envelliment i Exercici José Viña Ribes
GIUV2014-193 FTR Fisioteràpia Tecnologia i Recuperació Yasser Alakhdar Mohmara
GIUV2014-195 NUTRALIMEN Nutrició i Alimentació Ana María Frígola Canoves
GIUV2014-200 UFDI Unitat Farmacologia Digestiva i Inflamatòria Juan Vicente Esplugues Mota
GIUV2014-206 INVTEA Investigació en Trastorns de l'Espectre Autista. Grup de recerca Inma Fernández. Raúl Tárraga Mínguez
GIUV2015-212 Food&HealthLabLL Living-Lab d'Alimentació i Salut José Miguel Soriano del Castillo
GIUV2015-215 LabNSC Laboratori de neurociència social cognitiva Otilia Alicia Salvador Fernández-Montejo
GIUV2015-231 NEUROSOC Neurociència Social Luis Moya Albiol
GIUV2015-236 EVAIN Avaluació i Intervenció en Infància i Adolescència: Variables psicosocioeducatives i emocionals implicades en la conducta prosocial Mª Vicenta Mestre Escrivá
GIUV2015-237 NEUROPHARAD Neurofarmacologia de l'addicció Ana Polache Vengut
GIUV2015-243 CIRUBUCA Grup d`Investigació sobre Cirurgia Bucal, Implantología i Rehabilitació Oral María Peñarrocha Diago
GIUV2015-253 TERAMOL Grup d'investigació en teràpies moleculars Julián Carretero Asunción
GIUV2015-258 COPOS Grup de recerca en Fisiopatologia cel·lular i orgànica de l'estrès oxidatiu i les malalties rares Federico Vicente Pallardó Calatayud
GIUV2016-281 CARMEN Envelliment saludable en la dona Antonio Cano Sánchez
GIUV2016-286 ResPediaTu Grup de Recerca Traslacional de Tumors Sòlids Pediàtrics Rosa Noguera Salvá
GIUV2016-287 UMIC Unitat Mixta d'Investigació Cerebrovascular, Institut d'Investigació Sanitaria La Fe - Universitat de València Francisco Javier Miranda Alonso
GIUV2016-291 InDeST Grup de recerca Desenvolupaments diagnòstics I terapèutics innovadors en tumors sòlids Andrés Manuel R. Cervantes Ruiperez
GIUV2016-292 IMPARCLI Immunoparasitologia i Parasitologia Clínica Rafael Toledo Navarro
GIUV2016-294 BMPV Biologia Molecular de Paràsits i Vectors M Dolores Bargues Castello
GIUV2016-299 ParaSalut Paràsits i Salut María Teresa Galan Puchades
GIUV2016-301 CIR-INVEST Grup de recerca en Cirugia General i Digestiva Joaquín Ortega Serrano
GIUV2016-307 NEURESTRES Psicología de l'estrés i els processos cognitius i afectius Esperanza González Bono
GIUV2016-312 GIEX-TMAP Ideaspsychiatry Grup d'Excel·lència en Investigació Rafael Tabares Seisdedos
GIUV2016-314 UBIC Unitat de recerca en biomecànica clínica María Pilar Serra Añó
GIUV2016-319 Medreprod Cèl·lules mare aplicades a la medicina de la reproducció, viabilitat embrionària i receptivitat endometrial. Carlos Antonio Simon Valles
GIUV2016-335 MIR Medicina Reproductiva Antonio Pellicer Martínez
GIUV2016-337 MINERVA Infertilitat masculina i viabilitat embrionària Jose Alejandro Remohi Gimenez
GIUV2016-339 PT_AGE Grup d'Investigació de Fisioteràpia en Processos d'Envelliment, Estratègies Sociosanitàries Celedonia Igual Camacho
GIUV2017-350 Gastro Group de Gastroenterologia Experimental Juan Jose Sastre Belloch
GIUV2017-358 GIFIME Grup d'investigació en Física Mèdica Rosa María Cibrian Ortiz de Anda
GIUV2017-372 gHIT Grup de Recerca en Histopatologia i Enginyeria Tissular Manuel Mata Roig
GIUV2017-373 DATS Desenvolupament i assessorament en trànsit i seguretat viària Francisco M. Alonso Pla
GIUV2017-376 EPIGEM Epidemiologia Genètica i Molecular Maria Dolores Corella Piquer
GIUV2017-383 GRELCA Grup d'Electrofisiologia cardíaca Antonio M. Alberola Aguilar
GIUV2017-389 EXINH intervenciones amb exercici per a la salut José Casaña Granell
GIUV2017-398 FROG Fragilitat i deteriorament cognitiu Omar Cauli
GIUV2018-405 OncoMol Oncologia Molecular Carlos Camps Herrero
GIUV2018-413 INMUNOFARM Immunofarmacologia Vascular María Jesús Sanz Ferrando
GIUV2018-416 FIPTEO Grup d'investigació en Fisiopatologia, prevenció i tractament de malalties oculars Ángel Luis Ortega Valero
GIUV2018-420 GESADA Grup d'estudi del substrat anatòmic del dolor i l'analgèsia Arantxa Blasco Serra
GIUV2018-421 GIAVAL Grup Investigació Anatomia València Juan Alberto Sanchís Gimeno
GIUV2018-424 AGREFA Agressió i Família Gemma Pons Salvador
GIUV2018-426 FarCardVas Farmacologia Cardiovascular María Pilar D'Ocon Navaza
GIUV2018-429 InVas Grup d'Investigació en Fisiologia Vascular José María Vila Salinas
GIUV2018-430 PTinMOTION Fisioteràpia en Moviment. Grup de Recerca Multiespecialitat Sofía Pérez Alenda
GIUV2018-435 METABOMARK Grup de Recerca en Biomarcadors Metabòlics Daniel Monleón Salvado
GIUV2019-450 FAREPI Farmacologia del Sistema Respiratori y de la Pell. Julio Cortijo Gimeno
GIUV2019-456 GRIECE Grup d'investigació en educació i cures d'infermeria Antonio Martinez Sabater
GIUV2019-462 QOVAL Òptica quàntica, òptica no lineal i física del làser German Jose de Valcarcel Gonzalvo
GIUV2020-475 JAT Joc y adiccions tecnologiques Mariano Jesus Choliz Montañes
GIUV2020-478 BACNeuLab Laboratori de Neurociència Cognitiva, Afectiva i del comportament Miguel Angel Serrano Rosa
GIUV2020-481 BioCelPARK Tràfic Intracel.lular en la Malaltia de Parkinson Mónica Tomas Caballero
GIUV2020-484 LONI Laboratori de deteriorament neurologic Maria del Carmen Montoliu Felix