Enllaç a Facultat de PsicologiaUniversitat de València Logo del portal

La Universitat de València disposa de diversos programes d'intercanvi gràcies als quals tindràs la possibilitat de desenvolupar i compartir coneixements i experiències en altres universitats. Destaquen:

- ERASMUS

- Programa Internacional

- SICUE

El desenvolupar part de la carrera, i fins i tot realitzar pràctiques en l'estranger, té un gran efecte positiu en el futur de l'estudiant, des de millorar el coneixement d'idiomes, adquirir independència i introduir-se en noves cultures fins a incrementar la perspectiva laboral i professional.

 

Qui participa en el procés?

En tot programa d’intercanvi estan involucrades 4 figures:

1. El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València

- Es el servei principal en matèria de mobilitat de la Universitat de València

- Realitza i gestiona les convocatòries dels programes d’intercanvi, inclosa la verificació del requisit lingüístic.

- Estableix les condicions econòmiques de les beques d’intercanvi i les gestiona.- Assigna les places del Programa Internacional i SICUE.

- Gestiona qualsevol procés vinculat amb ENTREU. (Atenció, l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Psicologia i Logopèdia no té accés a aquests processos ni a la documentació proporcionada a través d’aquest, per a resoldre qualsevol dubte heu de contactar amb ells directament).

2. L’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Psicologia i Logopèdia (ORI – FdP)

- Gestió administrativa de la mobilitat dels estudiants del Grau en Psicologia i del Grau en Logopèdia.

- Assignació de destinacions ERASMUS en col·laboració amb els Coordinadors de Mobilitat.

- Assistència a l’estudiant en la matrícula a la Universitat de València.

- Processos administratius relacionats amb els Learning Agreements i les notes.

- Arxiu de documentació. Ací ha de constar en tot moment una còpia del contracte d’estudis i les seues possibles modificacions formalitzades degudament.

- Informació general.

3. Els coordinadors de Mobilitat de la Facultat de Psicologia i Logopèdia

- Suport acadèmic a l’estudiant per a la configuració del contracte d’estudis.

- Aprovació del contracte d’estudis.

- Convalidació de notes.

4. L’estudiant

És responsable de:

- Tenir informació actualitzada de la universitat de destinació (terminis, idiomes…)

- Complir requisits i terminis.

- Guardar els documents originals i enviar-los dins el termini.

- Matricular-se i seguir les instruccions estipulades per la universitat de destinació.