Enllaç a Facultat de PsicologiaUniversitat de València Logo del portal

Què són

És un programa d'estudis de curta duració o blended intensive programmes (BIPs) que utilitza mètodes innovadors d'ensenyament. Combina un període presencial de curta duració (5 dies) amb un component virtual.

El component virtual pot realitzar-se abans, durant o després de la mobilitat física.

La mobilitat combinada de curta duració poden ser un primer pas important per als estudiants que dubten anar a l'estranger. Oferix l'oportunitat d'aprofitar eixes relacions i experiència per a crear un format de mobilitat nou i més inclusiu.

En permetre formats de mobilitat nous i més flexibles els programes intensius combinats aspiren a arribar a tota mena d'estudiants, de qualsevol origen, camp d'estudi i cicle.

Els BIP per a estudiants de la Universitat de València suposen el desplaçament a la universitat organitzadora.

Qui ho organitza

Un consorci compost per un mínim 3 universitats de 3 països europeus diferents del programa Erasmus+. Hi ha una universitat organitzadora i diverses participants:

 • La universitat organitzadora s'encarrega de l'organització de la part virtual i és la que rep als estudiants.
 • Les universitats participants són les que envien als seus estudiants.

No existix una relació de BIP. Cada universitat organitzadora es posa en contacte amb les universitats que desitja formen part del consorci, i estes difonen el programa entre l'alumnat de les titulacions als quals va dirigit el BIP.

Qui poden sol·licitar l'ajuda

Podrà demanar l'ajuda estudiants/es matriculat/des a la Universitat de València que complisca els requisits establits en el BIP en el qual desitja participar i, excepte estudiants de doctorat, puga verificar el reconeixement de 3 ECTS amb el seu coordinador/a de mobilitat.

No hi ha un llistat ni un calendari de difusió de BIPs.

Cada BIP té un programa acadèmic d'una àrea d'estudis determinat. Per tant, l'alumnat participant ha de cursar estudis en eixes àrees d'estudi determinades.

La universitat organitzadora convida a les universitats de la seua elecció a través del professorat de l'àrea d'estudi del programa. En cas d'acceptar, les universitats convidades actuaran com a universitat participant.

Les propostes de participació en un BIP s'envien al llarg de l'any a un professorat determinat, sempre de l'àrea d'estudis del BIP. Aquest professor o professora serà el de contacte i responsable d'informar al coordinador o coordinadora de mobilitat de la titulació, així com d'informar el seu alumnat. Per tant, no hi ha un llistat ni un calendari de difusió de BIPs.

Reconeixement ECTS

La participació en un BIP atorga 3 crèdits ECTS a l'estudiantat (component físic i virtual combinat). L'alumnat de titulacions de grau rep estos 3 ECTS dins dels crèdits de participació del seu pla d'estudis. Per a això, s'ha d'acudir a la secretaria del centre en que estiga matriculat, aportant un certificat que acredite l'assistència al BIP. Este certificat l'expedix la universitat organitzadora.

En el cas de l'alumnat de doctorat, els 3 ECTS no es reconeixen en el seu cicle d'estudis. No obstant això, els 3 ECTS han de considerar-se com una guia per a la càrrega de treball de la mobilitat combinada de curta duració a nivell de doctorat.

Enllaços d'interés

Com fer la sol·licitud

Cal sol·licitar l'ajuda en algun del terminis pre-establerts per la convocatòria:

 1. des del 15 al 29 de setembre de 2023, tots dos inclosos
 2. des del 4 al 18 de desembre de 2023, tots dos inclosos
 3. des del 10 al 25 d'abril de 2024, tots dos inclosos
 4. des del 10 al 25 de juny de 2024, tots dos inclosos (termini habilitat exclusivament per a mobilitats que finalitzen abans del 31 de juliol de 2024)

S'han de seguir els següents passos:

 1. Cumplimentar i signar el model de sol·licitud de la convocatòria en pdf.
 2. Tramitar la sol·licitud en este link
  Una vegada dins, s'haurà d'entrar amb “Usuari de la Universitat”
  En la pestaya "General" les dades a completar son:
  Tipus Unitat: “Serveis universitaris y Serveis Centrals”
  Nom Unitat: “Servei de Relacions Internacionals i Cooperació”
  Grup destinatari: “Programes Intensius Combinats Erasmus (BIPs)”
  En aquest aquest pdf pots veure com has de fer la sol·licitud
Ajudes
 • L'alumnat beneficiari rebrà una ajuda diària de 70 euros al dia, que serà abonada al finalitzar l'estada internacional.
 • Amb independència de la durada real de l'estada, que quedarà determinada per la institució d'acollida, es finançaran com a màxim 7 días d'estada: 5 dies per la activitat formativa i 2 dies addicionals de financiació per al viatge.
 • Consultar la convocatòria per obtindre més detalls sobre la quantia de les ajudes.
Resolució
Tràmits posteriors
 1. Abans d'iniciar l'estada en l'estranger:
  1. Complimentar el Contracte d'Estudis inicial (Learning Agreement).
  2. Complimentar i signar el Conveni de Subvenció.
 2. Al finalitzar l'estada en en l'estranger:
  1. Presentar el Certificat d'Estada signat per la universitat extrangera.
 3. Complimentar en línia l'Informe Final de l'Estudiant (Qüestionari UE) que serà enviat per mail al correu de l'alumnat participant, en finalitzar l'estada.

La documentació dels tràmits 1 i 2 es presentarà a través de Seu Electrònica, apartat “Els meus tràmits”.

Entrant amb l'usuari i contrasenya de la UV apareixerà l'expedient “Programes Intensius Combinats Erasmus (BIPs)”. La documentació requerida a cada moment s'annexarà a través de l'opció “Accions/Annexar”.

Sessió Informativa Tràmits BIPs 15 de maig de 2024