Universitat de ValènciaFacultat de Psicologia Logo del portal

  • Porta de la Facultat

Llista de procedimients relacionats amb l'accés i l'admissió d'estudiants al Grau.

Procediment

Actuació

Lloc 

Data

Normativa /
+ informació

Preinscripció juny i juliol

Presentació de sol·licituds

Web Conselleria d'Educació

17 juny a 5 juliol de 2019 (14:00h)
(Sist.Edu Estrangers
fins al 8 juliol)

Instruccions GVA

Publicació resultats d’admesos

12 juliol de 2019

Reclamacions

15 al 17 juliol de 2019 (14:00h)

Admissió majors de 25, 40 I 45 anys

Matrícula

Seu electronica 25, 40 i 45 anys

4 al 22 febrer de 2019

ACGUV 51/2010

ORDE 27/2010

ORDE 38/2011

RD 412/2014

Baremació CV >40 anys

Tauler d’anuncis electrònic Facultat Psicologia

16 de maig de 2019

Convocatòria d’entrevista

>40 i 45 anys

Tauler d’anuncis electrònic Facultat Psicologia

31 de maig de 2019

Resultats >40 i 45 anys

Tauler d’anuncis electrònic Facultat Psicologia

7 de juny de 2019

Admissió per continuació d'estudis universitaris oficials espanyols o estrangers

Presentació sol·licituds

Seu Electrònica
(Procediment EST_ACU19)

1 al 26 de juliol de 2019

Instrucció

Publicació llista admesos

Tauler d’anuncis electrònic Facultat Psicologia/Web

Abans del 30 de setembre de 2019

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy