Enllaç a Facultat de PsicologiaUniversitat de València Logo del portal

Llista de procediments relacionats amb els expedients acadèmics de les titulacions de Grau de Psicologia i Logopèdia.

 

Procediment: 

 

Procediment

Tràmits/Actuació

Lloc 

Termini / Data

Normativa / + informació

Preinscripció 

Presentació de sol·licituds

Web Conselleria d'Educació

Del 20 de juny al 8 juliol de 2022 (14:00h)

Instruccions GVA

Publicació resultats d’admesos

17 juliol de 2022 ( A partir de les 13:00)

Reclamacions

18 al 20 juliol de 2022 (14:00h)

Admissió majors de 25, 40 i 45 anys

Matrícula

Seu electronica 25, 40 i 45 anys

1 al 25 febrer de 2022

ACGUV 51/2010

ORDE 27/2010

ORDE 38/2011

RD 412/2014

Baremació CV >40 anys

--

 31 de març de 2022

Convocatòria d’entrevista

>40 anys

--

--

Convocatòria d’entrevista

>45 anys

Tauler d’anuncis electrònic Facultat Psicologia

7 de juny de 2022

Resultats >40 i 45 anys

Tauler d’anuncis electrònic Facultat Psicologia

>40 anys: --

>45 anys: 10 de juny de 2022

Preinscripció

Web Conselleria d'Educació

Del 20 de juny al 8 juliol de 2022 (14:00h)

Admissió per continuació d'estudis universitaris oficials espanyols o estrangers

Presentació sol·licituds

Seu Electrònica
(Procediment EST_ACU20)

1 al 20 de juliol de 2022

Instrucció

Publicació llista admesos

Tauler d’anuncis electrònic Facultat Psicologia

Abans del 30 de setembre de 2022