Enllaç a Facultat de PsicologiaUniversitat de València Logo del portal

Llista de procediments relacionats amb els expedients acadèmics de les titulacions de Grau de Psicologia i Logopèdia.

 

Procediment: 

 

Procediment

Tràmits/Actuació

Lloc 

Termini / Data

Normativa / + informació

Preinscripció juliol i setembre 

Presentació de sol·licituds

Web Conselleria d'Educació

1 al 22 juliol de 2020 (14:00h)
(Sist.Edu Estrangers
fins al 31 de juliol)

Instruccions GVA

Publicació resultats d’admesos

28 juliol de 2020

Reclamacions

29 al 31 juliol de 2020 (14:00h)

Admissió majors de 25, 40 i 45 anys

Matrícula

Seu electronica 25, 40 i 45 anys

3 al 21 febrer de 2020

ACGUV 51/2010

ORDE 27/2010

ORDE 38/2011

RD 412/2014

Baremació CV >40 anys

Tauler d’anuncis electrònic Facultat Psicologia

5 de juny de 2020

Convocatòria d’entrevista

>40 i 45 anys

Tauler d’anuncis electrònic Facultat Psicologia

11 de juny de 2020

Resultats >40 i 45 anys

Tauler d’anuncis electrònic Facultat Psicologia

19 de juny de 2020

Preinscripció

Web Conselleria d'Educació

14 al 21 de setembre de 2020

Admissió per continuació d'estudis universitaris oficials espanyols o estrangers

Presentació sol·licituds

Seu Electrònica
(Procediment EST_ACU20)

1 al 24 de juliol de 2020

Instrucció

Publicació llista admesos

Tauler d’anuncis electrònic Facultat Psicologia/Web

Abans del 30 de setembre de 2020