Enllaç a Facultat de PsicologiaUniversitat de València Logo del portal

Llista de procedimients relacionats amb la matricula de les titulacions de Psicologia i Logopèdia.

 

Procediment: 

 

 

Procediment

Tràmit/Actuació

Lloc 

Data

Normativa / + informació

1. Matrícula 1er curs

1.1. Comprovació cita de matrícula

Consulta cita matrícula

Des del 14 de juliol de 2023

--

1.2. Matrícula (solament de forma telemàtica)

Portal Serveis Estudiants UV

Segons cita matrícula.

Del 17 al 20 de juliol 2023

Manual d'Ajuda
Document Orientacions
Tutorial Nou Ingrés;
Videotutorial Matrícula
ACGUV 107/2017
 Decret 123/2022 (Taxes)
Instrucció i Calendari Rebuts

1.3. Crides llista d'espera

Les crides no és faran de forma presencial.
Comunicació a l’interessat per mitjà de SMS al seu telèfon mòbil.

També pots consultar-ho i confirmar la  permanència en llista d'espera en:

 Preinscripció Universitat de València (uv.es)

1ª Crida: 24 de juliol 2023
Matrícula: 25 de juliol

2ª Crida: 26 de juliol 2023
Matrícula: 27 de juliol

3ª Crida: 28 de juliol 2023
Matrícula: 31 de juliol

35La matrícula per a les crides de llista d'espera es podrà fer a partir de les 9:00 del dia de matrícula sense cita prèvia

El procediment de Matrícula es el mateix que el descrit en el apartat 1.2. (fila anterior)

1.4. Presentació de documentació

Seu Electrònica UV -ENTREU-
(Procediment EST_EDM)

En el moment de fer la matrícula, una vegada finalitzada

Manual d'ajuda
Llista de Documents

1.5. Emissió de carnet universitari virtual

Secretaria Virtual UV

En el moment de fer la matrícula, una vegada finalitzada

Pujar una fotografia accedint a l'opció ‘pujar fotografia’ des del menú d'estudiants de secretaria virtual. A partir d'aquest moment, ja es disposarà de la targeta virtual.

2. Matrícula 2n curs i posteriors

2.1. Preparació matrícula

Portal Serveis Estudiants UV

Des de l'1 al 16 de juliol de 2023

Vídeotutorial Prepara Matrícula

2.2. Comprovació cita de matrícula

Secretaria Virtual UV

Des del 18 de juliol de 2023

--

2.3. Matrícula (solament de forma telemàtica)

Portal Serveis Estudiants UV

Segons cita matrícula.

Del 19 al 28 de juliol de 2023

Manual d'Ajuda
Vídeotutorial Matrícula
ACGUV 107/2017
 Decret 106/2020 (Taxes)
Instrucció i Calendari Rebuts

2.4. Presentació de documentació

--

--

35Si en realitzar la matrícula no s'ha pogut validar la causa d'exempció hauràs d'enviar  el document acreditatiu de l'exempció corresponent mitjançant  el sistema Tiqueting clicant en el següent enllaç:

Certificats i Trasllats d'Expedients

3. Matrícula parcial

3.1. Primer curs. Sol·licitud.

Seu Electrònica UV -ENTREU-
(Procediment EST_MPT)

Del 18 de juliol fins al 30 de setembre de 2023

ACGUV 107/2017

3.2. Segon curs i posteriors. Sol·licitud.

Seu Electrònica UV -ENTREU-
(Procediment EST_MPT)

Del 3 al 17 de juliol de 2023 

4. Canvis de grup

4.1. Sol·licitud

Sol.licitud General per Registre Electrònic 
(Registre Electrònic EXPSOLP2U)

Des del moment de la matrícula fins al 6 de setembre de 2023

Nota Informativa

4.2. Resolució

Tauler d’anuncis electrònic Facultat Psicologia/Web/ Secretaria Virtual (Vist-i-plau matrícula)

7 de setembre de 2023

--

5. Continuació estudis d'estudiants de la Facultat de Psicologia No Matriculats en anys anteriors.

5.1. Sol·licitud de cita de matrícula per reanudació d'estudis

Seu Electrònica UV -ENTREU- 
(Procediment EST_CONEST)

Del 12 de juny al 12 de juliol de 2023

--

6. Adaptació d'estudis (Només Llicenciats en Psicologia i Diplomats en Logopèdia)

6.1. Sol·licitud

Seu Electrònica UV -ENTREU-
(Registre Electrònic EXPSOLP2U)

Del 15 al 30 de juny de 2023

--

7. Anul·lació matrícula per causes de força major

7.1. Sol·licitud anul·lació amb devolució de taxes

Seu Electrònica UV -ENTREU- 

Abans del 31 d desembre de 2023

+Informació

Art.18 de l'ACGUV 107/2017

7.2. Sol·licitud anul·lació assignatures 1er semestre

De l'1 d'octubre al 10 de desembre de 2023

7.3. Sol·licitud anul·lació assignatures 2on semestre i anul·lació total

De l'1 de novembre de 2023 a l'1 de maig de 2024