Enllaç a Facultat de PsicologiaUniversitat de València Logo del portal

Llista de procedimients relacionats amb la matricula de les titulacions de Psicologia i Logopèdia.

 

Procediment: 

 

Procediment

Tràmit/Actuació

Lloc 

Data

Normativa / + informació

1. Matrícula 1er curs

1.1. Comprovació cita de matrícula

Llista cites matrícula Psicologia

Llista cites matrícula Logopèdia

Des del 16 de juliol de 2021

--

1.2. Matrícula (solament de forma telemàtica)

Portal Serveis Estudiants UV

Segons cita matrícula.

Del 19 al 22 de juliol 2021

Document Orientacions
Tutorial Ingrés Psicologia i Logopèdia
Videotutorial Matrícula
Manual d'Ajuda
ACGUV 107/2017
 Decret 106/2020 (Taxes)
Calendari Rebuts

1.3. Crides llista d'espera

Les crides no és faran de forma presencial.
Comunicació a l’interessat per mitjà de SMS al seu telèfon mòbil. També pots consultar-ho en: Preinscripció Universitat de València (uv.es)

1ª Crida: 26 de juliol 2021
Matrícula: Dimarts 27 de juliol a partir de les 10:00 h

2ª Crida: 29 de juliol 2021
Matrícula: Divendres 30 de juliol a partir de les 10:00 h

3ª Crida: 2 de setembre 2021

El procediment de Matrícula es el mateix que el descrit en el apartat 1.2. (fila anterior)

1.4. Presentació de documentació

Seu Electrònica UV -ENTREU-
(Procediment EST_EDM)

A partir del 6 de setembre 2021

Manual d'ajuda
Llista de Documents

35Si en realitzar la matrícula no s'ha pogut validar la causa d'exempció o no has pogut introduir el compte bancari, una vegada realitzada la matrícula hauràs d'enviar un email a tasasybecas.psico@uv.es amb el document acreditatiu de l'exempció corresponent o l'autorització bancària (https://www.uv.es/graus/sobre_virtual/domiciliacio.pdf) escanejada una vegada emplenada segons el cas.

1.5. Emissió de carnet universitari

En el lloc assignat en la teua cita

Segons Cita:
Consulta la teua cita
Del 13 de setembre fins al 8 d'octubre

--

2. Matrícula 2n curs i posteriors

2.1. Preparació matrícula

Portal Serveis Estudiants UV

Des de l'1 al 18 de juliol de 2021

Vídeotutorial Prepara Matrícula

2.2. Comprovació cita de matrícula

Secretaria Virtual UV

Des del 19 de juliol de 2021

--

2.3. Matrícula (solament de forma telemàtica)

Portal Serveis Estudiants UV

Segons cita matrícula.

Del 22 al 30 de juliol de 2021

Vídeotutorial Matrícula
Manual d'Ajuda
ACGUV 107/2017
 Decret 106/2020 (Taxes)
Calendari Rebuts

2.4. Presentació de documentació

--

--

35Si en realitzar la matrícula no s'ha pogut validar la causa d'exempció hauràs d'enviar un email a tasasybecas.psico@uv.es amb el document acreditatiu de l'exempció corresponent.

3. Matrícula parcial

3.1. Primer curs. Sol·licitud.

Seu Electrònica UV -ENTREU-
(Procediment EST_MPT)

Del 22 de juliol fins al 13 de setembre de 2021

ACGUV 107/2017

3.2. Segon curs i posteriors. Sol·licitud.

Seu Electrònica UV -ENTREU-
(Procediment EST_MPT)

De l'1 al 15 de juliol de 2021 

4. Canvis de grup

4.1. Sol·licitud

Seu Electrònica UV -ENTREU-
(Registre Electrònic EXPSOLP2U)

Des del moment de la matrícula fins al 8 de setembre de 2021

Nota Informativa

4.2. Resolució

Tauler d’anuncis electrònic Facultat Psicologia/Web/ Secretaria Virtual (Vist-i-plau matrícula)

9 de setembre de 2021

--

5. Continuació estudis d'estudiants de la Facultat de Psicologia No Matriculats en anys anteriors.

5.1. Sol·licitud de cita de matrícula per reanudació d'estudis

Seu Electrònica UV -ENTREU- 
(Procediment EST_CONEST)

Del 15 de juny al 15 de juliol de 2021

--

6. Adaptació d'estudis (Només Llicenciats en Psicologia i Diplomats en Logopèdia)

6.1. Sol·licitud

Enviar Sol·licitud general a
l'Email: Fac.Psicologia@uv.es

Del 15 al 30 de juny de 2021

--

7. Anul·lació matrícula per causes de força major

7.1. Sol·licitud anul·lació amb devolució de taxes

Seu Electrònica UV -ENTREU- 

Abans del 31 de desembre de 2021

+Informació

Art.18 de l'ACGUV 107/2017

7.2. Sol·licitud anul·lació assignatures 1er semestre

De l'1 d'octubre al 10 de desembre de 2021

7.3. Sol·licitud anul·lació assignatures 2on semestre i anul·lació total

De l'1 de novembre a l'1 de maig de 2022