BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

  • Sala de formació

El Servei de Biblioteques i el Servei d'Informàtica donen formació als estudiants sobre competències informàtiques i informacionals a través de dos cursos en línia amb reconeixement de crèdits ECTS en algunes titulacions de grau.

 

Aprèn a fer els teus treballs de classe: busca i utilitza la informació correctament (APRÈNCI2)

L’objectiu d’aquest curs és formar als estudiants en les habilitats informàtiques i informacionals necessàries per a elaborar treballs acadèmics de qualitat. A més coneixeran i utilitzaran els recursos d'informació i serveis de les biblioteques (SBD) i els recursos informàtics (SIUV) de la Universitat de València.

 El curs té un caràcter pràctic i està recomanat per a alumnes de 1r i 2n de grau

Aprèn a fer el TFG (treball fi de grau): fons i organització de la informació (APRÈNTFG)

L’objectiu d’aquest curs és formar als estudiants en les habilitats informàtiques i informacionals avançades necessàries per a elaborar el treball fi de grau.

El curs té un caràcter pràctic i està recomanat per a alumnes de 3r i 4t de grau.