BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

El servei de formació permet als membres de la comunitat universitària i a les persones interessades:
 • Conèixer a fons els serveis i recursos de les biblioteques
 • Adquirir les competències informacionals necessàries en els nous plans d'estudi del EEES
  • Cercar la informació que es necessite
  • Analitzar i avaluar la informació
  • Organitzar la informació recuperada
  • Utilitzar i comunicar la informació eficaçment de forma ètica i legal
Es porten a terme activitats a diferents nivells per a cobrir les diferents necessitats
 • Formació en competències informacionals (presencial i virtual): pretén ensenyar als estudiants el conjunt de capacitats que les permeten reconèixer quan necessiten informació, cercar-la, gestionar-la, avaluar-la i comunicar-la de forma adequada.
  L'adquisició d'aquestes competències és important en els nous plans d'estudis adaptats al EEES. Les biblioteques col·laboren de forma activa amb el personal docent en aquesta formació. Es dóna en tres nivells:
  • Bàsic
  • Mitjà
  • Avançat
 • Cursos a la carta: el PDI, estudiants i PAS poden sol·licitar sessions de formació relacionades amb un tema específic o un recurs concret no contemplat en les sessions programades per la biblioteca.
 • Cursos programats per les biblioteques: sessions programades en funció dels àmbits temàtics: catàleg, recerca d'informació, fonts centrades en una àrea del coneixement o sobre un recurs concret, RefWorks, etc.
 • Autoformació: aprèn a usar el recursos de la biblioteca i les habilitats informacionals amb presentacions, vídeos, tutorials, cursos gravats...
Consulta l'àrea de formació de la nostra web.