BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

Red eduroam

Totes les biblioteques són zona Wi-fi:
L'accés mitjançant aquesta connexió permet un accés complet a tots els recursos d'informació de les biblioteques.

Requisits per a utilitzar aquest servei:

  • Disposar d'un compte de correu de la Universitat de València
  • No és necessari registrar l'ordinador en cap lloc ni aportar-ne cap informació.

 

EDUROAM en la UV: Configuració i connexió