Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Eksigent, nanoLC 425
Sistema de cromatografia líquida Ekspert 425
Marca: Eksigent, nanoLC 425
Tipus: Equip

Sistema de cromatografia líquida d’alta pressió amb configuració nano/micro.

Descripció

L’equip nanoLC 425 és un cromatògraf líquid que permet treballar a fluxos de treball de entre 100nL a 50µL/min, permetent fraccionar pèptids per cromatografia d’alta resolució acoblat a l’anàlisi mitjançant espectrometria de masses.

L’equip conté una bomba de gradient binària d’alta pressió més una bomba i socràtica addicional amb monitorització de flux i retroalimentació per tal de garantir la precisió del cabdal i la reproduïbilitat de manera independent a la contrapressió i viscositat. El sistema disposa de un forn de columna amb control de temperatura de 5ºC a 60ºC.

El sistema de introducció de mostres és compatible amb vials o plaques de microtitulació.

Aplicacions pràctiques

La principal aplicació per anàlisi proteòmiques de l’equip és l’acoblament directe a espectròmetres de masses.

Certificacions de qualitat

Certificat ISO 9001:2015

Condicions d'ús

Ús exclusiu del personal adscrit a la Secció de Proteòmica del SCSIE.

Estructura/es UV que ho gestiona
Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE)