Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Cromatògraf de gasos-masses, GC-MS

Cromatògraf de gasos amb detector d'espectrometria de masses de quadrupol simple, GC-MS, aplicant l'anàlisi de compostos volàtils.

Espectròmetre LC-MS/MS (triple-quadrupol)

Espectròmetre de Masses amb analitzador triple quadrupol TQ Detector. Quantificació de metabòlits.

Espectròmetre de masses híbrid

Espectròmetre de masses híbrid amb analitzador quadrupol-temps de vol, QTOF (LC-MS/MS) alta resolució.

QTRAP 6500+

Equip més sensible, selectiu i amb major velocitat en les anàlisis, que millora el servei per a analitzar mostres a nivell de traces (nivells de pic-nano grams) d'una gran quantitat de metabòlits en matrius complexes, com a biofluids i teixits, de manera automatitzada i relativament ràpida, generant un perfil per mitjà de tècniques estadístiques multivariant, etc.

Entitats cofinançadores

European Union - European Development Regional Fund
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport