Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Universitat de València
El SCSIE agraeix als seus usuaris la inclusió de la següent “Nota d'Agraïment” en les publicacions en les quals hagen fet ús dels nostres serveis:

AGRAÏMENTS «S'agraeix als usuaris d'aquest Servei que en les publicacions o documents on s'exposen els resultats descrits, conste que l'anàlisi ha sigut realitzat en el “Servei de X”, per mitjà d'una frase com la que segueix»
“L'anàlisi X va ser realitzat en el "SERVEI"”.